Steinerschool De Zonnewijzer: 10 jaar inspectieproblemen

Het bestuur van de Leuvense steinerschool De Zonnewijzer laat bij monde van Stijn Turcksin weten dat de school van onderwijsinspectie zowel een gunstig (onderwijsdoelstellingen) als een beperkt gunstig advies (hygiëne en bewoonbaarheid) heeft gekregen. De school krijgt ruim drie jaar de tijd om te zorgen dat ze voldoet aan de normen voor hygiëne en bewoonbaarheid.

Slechte reputatie Zonnewijzer

De school kreeg na herhaalde klachten tien jaar geleden haar eerste negatieve inspectierapport en mag nu nog eens minstens drie jaar lang proberen om een volledig gunstig rapport te bekomen. Bestuurder Turcksin vindt – ondanks dat de school verder zal worden opgevolgd – dat De Zonnewijzer met glans is geslaagd voor haar rapport en hoopt dat hiermee een einde is gekomen aan het refereren naar de slechte reputatie van de Leuvense steinerschool.

Steeds wisselende directie

Turcksin beseft echter niet dat hij met een inspectierapport zwaait waarin onderwijsinspectie zelf refereert naar de impasse waarin De Zonnewijzer zich de voorbije jaren bevindt. Het rapport zegt bijvoorbeeld dat de ene directeur na de andere passeert.:

De school kijkt terug op een bewogen periode. In het schoolteam leefden enkele jaren geleden wezenlijke verschillen in het interpreteren van de Steinerpedagogie wat tot een impasse binnen het schoolteam leidde. Hierdoor verlieten een aantal teamleden de school. Een directeur met ervaring nam vervolgens de leiding van de school voor twee jaar in handen en plande relevante vernieuwingen samen met het team. Na een tussenliggende periode met een directeur die weinig sturing wist te geven, nam de huidige directeur sinds oktober van dit schooljaar het beleid in handen.
Het schoolteam heeft het volle vertrouwen in de huidige directeur. Ze ervaren hem als een stabiele en krachtige leider die de verdere schoolontwikkeling kan waarmaken binnen een participatief beleid en met een grote betrokkenheid van de ouders.Bron: Onderwijsinspectie – DL–47522–bao–Vrije Basisschool-Rudolf Steinerschool-De Zonnewijzer te WIJGMAAL (Schooljaar 2015-2016)

Onbestemde schoolleiding

Het is vanwege de specifieke organisatie van een steinerschool niet altijd duidelijk wie directeur is. Op het inspectierapport van juni 2016 prijkt de naam Maarten De Bont, een leraar lichamelijke opvoeding en volgens het inspectierapport directeur ad interim. Ondertussen is volgens de website van onderwijsinspectie Maria Voorspoels terug directeur. Voorspoels was de voorgangster van de  directeurs (Ariëlle Krijger, Geert Feijen, Maarten De Bont) waarvan hierboven sprake is en stond aan het roer toen de school keer op keer op een niet zo fraaie manier de media haalde.Voorspoels wordt beschouwd als de ‘sidekick’ van de echte schoolleider, Lieve Vansintjan, die in de praktijk de echte machthebber en politiek lobbyist voor de steinerscholen is

Zwijgen is goud

Voorspoels houdt er nogal aparte pedagogische ideeën op na: ze vindt het bijvoorbeeld niet zo erg dat leerlingen voorbijgangers uitschelden wanneer die dat verdienen. Maar ook De Bont liet zich al op een gelijkaardige manier gelden. In 2010 probeerde hij op de openbare weg die langs de school loopt mij en mijn kompaan te intimideren terwijl de kinderen die hij ‘onder zijn hoede’ had kriskras de straat overstaken. De Bont heeft zelf de nadelen van steineronderwijs aan den lijve ondervonden en is als ‘directeur’ eigenlijk een ervaringsdeskundige. Als ooggetuige van de jarenlange wantoestanden in De Zonnewijzer heeft hij geleerd een oogje toe te knijpen en behoort hij nu tot de bevoorrechte ‘elite. Bovendien heeft vader De Bont, ook al als ‘sidekick’ van Vansintjan, de Leuvense steinerschool mee vorm gegeven en kan zijn kennis nog van pas komen. Laat de puppeteers maar spelen.

Het is een kleine wereld, die van Steiner. Een enge wereld, waarin alleen de aanhangers een glans menen te zien. Laat afgaande op kennis van de school en het inspectieverslag eerst de school – en dan vooral de toiletten – maar glanzen vooraleer te dromen.

De aandachtspunten die de onderwijsinspectie in juni 2016 noteerde.

6.2. Wat kan de school verbeteren?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden

  • De kleuteronderwijzers kunnen afspraken maken over de streefwoordenschat die aansluit bij de ontwikkelingsfase waarin de kleuters zich bevinden.
  • De onderwijzers kunnen het aanbod voor spreken en luisteren doelgerichter plannen.
  • De onderwijzers kunnen een gestroomlijnd en gestructureerd leerlingvolgsysteem ontwikkelen om de leervorderingen van de leerlingen voor Nederlands en muzische vorming gerichter in kaart te brengen.

Wat betreft de kwaliteit/kwaliteitsbewaking van de processen

  • De onderwijzers kunnen het welbevinden van de leerlingen bewaken op basis van valide gegevens.

Wat betreft het algemeen beleid

  • De directeur en het schoolteam kunnen samen reflecteren hoe de draagkracht van elkeen kan bewaakt worden.
  • Het schoolteam kan onderzoeken in hoeverre genomen maatregelen (zoals het koningsjaar) de verhoopte effecten hebben op lange termijn.
  • Het schoolteam kan het leerlingenverloop grondiger opvolgen.

6.3 Wat moet de school verbeteren?

Wat betreft de erkenningsvoorwaarden

  • De instelling moet maatregelen nemen om de organisatie van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne, de bewoonbaarheid en de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van de leer-en werkomgeving te verbeteren.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

1 thought on “Steinerschool De Zonnewijzer: 10 jaar inspectieproblemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *