Federatie van steinerscholen bankiert

In die zin dat ze de werking van een bank, Triodos, ondersteunt door een vacature voor Mercurius vzw op de site van de federatie te zetten. Ingewikkeld? Federatie van steinerscholen, Triodos bank, Mercurius vzw. Voor wie ga je nu werken als je op die vacature ingaat en wordt aangenomen?

Op papier waarschijnlijk voor Mercurius. In werkelijkheid voor alledrie een beetje. In esoterische kringen noemt men dat een holistische benadering. Maatschappelijk gezien spreken we echter meer van een gesloten netwerk. Maar eerst eens kijken wie de drie actoren zijn. De Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen heb ik het eerder al over gehad in mijn bericht ‘Hardwerkende federatie steinerscholen vervormt doelstellingen’. De federatie beschrijft haar doel als volgt:

Het verdedigen en behoeden van de belangen van de Rudolf Steinerscholen

Het bevorderen van de vrijheid van onderwijs en cultuurleven in brede zin

Het organiseren van nascholing en pedagogische begeleiding

Triodos bank, in 1980 opgericht door enkele bekende antroposofen, schrijft op haar website dat haar missie is:

Bij te dragen aan een samenleving  waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat.

Onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien.

Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Missie, dan denk ik aan missionarissen. En in het geval van Triodos bank is dat niet verwonderlijk. Een blik op de statuten van de bank toont dat die statuten een preambule bevatten die het woord missie meer lading geeft. Aan de wieg van Triodos stonden namelijk aanhangers van De Christengemeenschap. Wat zegt die preambule onder andere?

De antroposofische beweging en de beweging tot religieze vernieuwing, ‘De Christengemeenschap’, waren de inspiratiebronnen van de mensen die Triodos Bank hebben opgericht. Triodos Bank is – in alle vrijheid – verbonden met de door Rudolf Steiner geïnitieerde geesteswetenschap, de antroposofie, die daarmee een belangrijke grondslag voor het werk van Triodos Bank vormt.

In alle vrijheid verbonden met de antroposofie, de Christengemeenschap, Mercurius vzw en de Federatie van Steinerscholen. Het aantal verbindingen loopt wel op.

Mercurius vzw, die officieel de vacature uitschrijft, bekent zich op de website van de Federatie van Steinerscholen als

Een fonds voor antroposofie, dat particulieren en organisaties adviseert fondsen beheert en bemiddelaar is van Triodos Bank.

Mercurius vzw heeft trouwens hetzelfde huisadres als de Antroposofische Vereniging in België. (Er komen steeds meer verbanden bij).

Op de website van Triodos staan buiten Mercurius vzw nog een lange lijst van andere bemiddelaars. Het is de moeite om eens te bekijken welke idealistische organisaties die opkomen voor een betere wereld zich tegenwoordig allemaal inlaten met bankieren, of eenvoudig gezegd: met geld spelen. Maar dit even terzijde.

Nu is erin de verbanden tussen de verschillende organisaties die worden aangehaald een constante, namelijk dat ze allemaal door antroposofen worden gecontroleerd. Daarom noemde ik het aan het begin van dit artikel ook een gesloten netwerk. Is daar iets mis mee? Ik weet het niet, maar toen de voorzitter en de secretaris van de Antroposofische Vereniging in België op 28 april 1997 naar aanleiding van het ‘Parlementair onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen’ gehoord werden, deed voorzitter Vandecasteele naar aanleiding van een vaststelling van een van de leden van de commissie een bedenkelijke uitspraak.

Onder vragen van de leden, punt 5 staat met betrekking tot de antroposofische gemeenschap, geschreven:

Vermenging van levensbeschouwelijke, pedagogische, medische en commerciële doelstellingen.

Dan gaat het verder:

De heer Vandecasteele geeft toe dat zulks bij sommigen inderdaad zo kan overkomen, maar dat het helemaal niet verboden is om degelijke producten te commercialiseren.

Er wordt opgeworpen dat de beweging over een volledig netwerk beschikt. Eerst is er een wijsgerige benadering van de psyche, dan de voorschrijver en ten slotte een onderneming die een product commercialiseert dat zowel psychische als fysieke moeilijkheden oplost. Het is een echt circuit.

De heer Borghs geeft toe dat dit inderdaad als een totaalproces kan worden gezien.

Holistische benadering, commercialiseren, totaalproces, verbanden, netwerk, parlementaire onderzoekscommissie.  Dat is een bijzonder cv.

Ramon DJV

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *