Federatie Steinerscholen wil via juridische weg Steinerscholen.com bemachtigen

Brief advocaat steinerscholen002
Klik op afb.om te vergroten

De Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw heeft topadvocaat Flip Petillion in de arm genomen om de domeinnaam Steinerscholen.com in bezit te krijgen. Een informatieve website van maatschappelijk nut dreigt zo uit de lucht te worden gehaald.

Geen financiële draagkracht

Hoewel de domeinnaam Steinerscholen.com in 2008 op legitieme wijze is geregistreerd, is het juridisch mogelijk dat de Federatie van Steinerscholen die opeist. Daarvoor heeft de Federatie op 5 juni j.l. een spoedprocedure opgestart om via het Benelux merkenrecht de naam ‘steinerscholen’ te deponeren. Als een merknaam gedeponeerd is, mogen derden die niet gebruiken zonder toelating van de merkhouder. Op 26 juni, amper drie weken na het registreren van het merk ‘steinerscholen’, viel op het adres van Steinerscholen.com een aangetekende brief van de advocaat van de Federatie in de bus. Voor Steinerscholen.com betekent dit meer dan waarschijnlijk het einde van haar bestaan, omdat de geraamde kosten voor de  procedures om hier tegenin te gaan- tussen de 2000 en 6000 euro – te hoog zijn.

Maatschappelijk nut

Steinerscholen.com is de voorbije 5 jaar een begrip geworden in het debat over steinerpedagogie en antroposofie. Op de website werden meer dan 200 artikels gepubliceerd, waarop meer dan 2500 reacties kwamen. Zowel overheid, academici als media maken dankbaar gebruik van de informatie die op Steinerscholen.com verschijnt. In navolging van de online artikels is in 2009 het boek ‘Focus op de steinerschool’ gepubliceerd, dat niet alleen als gedrukt exemplaar is verschenen, maar ook via de website www.antroposofia.be gratis ter beschikking wordt gesteld. Als klokkenluidersite heeft Steinerscholen.com een maatschappelijke functie, die door de actie van de koepel van steinerscholen in het gedrang komt. Tal van slachtoffers van de antroposofische beweging hebben via Steinerscholen.com erkenning en hulp gekregen. In het boek ‘Focus op de steinerschool’  getuigt een oud-leerling dat de teksten op de website een uitstekende rol hebben vervuld in het verwerken van de schade die hij in het antroposofisch milieu heeft opgelopen.

Inhoud blijft overeind

Een bron vanuit de steinerschoolbeweging liet eerder al weten dat de Federatie van Steinerscholen al geruime tijd naar juridische middelen aan het zoeken was om stappen te ondernemen om de kritiek op de steinerscholen te pareren, maar dat dit niet evident was. Dat de Federatie nooit stappen heeft ondernomen om te klagen over de inhoud van Steinerscholen.com en ze nu slechts over de vormgeving wil gaan procederen, is geen direct bewijs voor het waarheidsgehalte van de op Steinerscholen.com verschenen artikels, maar wel een indicatie dat op die artikels juridisch weinig valt af te dingen. In de contacten die de Federatie van Steinerscholen de voorbije jaren had met Steinerscholen.com heeft ze overigens geen enkele opmerking over de website gemaakt en zelfs meermaals gebruik gemaakt van het bijhorende e-mailadres focus@steinerscholen.com.

Crowdfunding

Voor Steinerscholen.com bestaat nog een kleine kans om online te blijven. Daarvoor wordt financiële steun gevraagd aan bezoekers en sympathisanten van de website. Als genoeg particulieren een klein bedrag investeren, kunnen deze kleine investeringen bij elkaar het volledige – of tenminste een groot deel – van de vereiste kosten om de rechten van de website te vrijwaren, dekken. Voor kleine, niet kapitaalkrachtige initiatieven van maatschappelijk belang, is crowdfunding vaak de reddingsboei die hen helpt het hoofd boven water te houden.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op Belfius rekeningnr. BE24 063449575938 met vermelding van ‘procedure Steinerscholen.com‘.

Meer lezen over de aanpak van critici door antroposofen? Lees dan Antroposofische monitor.

Bijlage: brief van advocaat Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen

Brief advocaat steinerscholen002

Michel Gastkemper, bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland, was zo vriendelijk om de inhoud van de brief uit schrijven en op zijn weblog te publiceren.

‘Per aangetekend schrijven

Geachte heer,

Betreft: Domeinnaam “steinerscholen.com”

Ik schrijf U in mijn hoedanigheid van raadsman van de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw, gevestigd te 2140 Antwerpen, Gitschotellei 188 en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.345.725 (hierna de “Federatie”).

De Federatie is houder van het Beneluxmerk “steinerscholen”, alsook van de domeinnaam “steinerscholen.be”.

Mijn cliënte heeft moeten vaststellen dat u ditzelfde woord gebruikt als domeinnaam, onder andere via een website (wwww.steinerscholen.com) en een e-mail adres (focus@steinerscholen.com). U maakt tevens gebruik van het woord “steinerscholen” in een verschillend e-mail adres, steinerscholen@gmail.com.

De registratie en het gebruik van de domeinnaam www.steinerscholen.com en van het e-mailadres steinerscholen@gmail.commaakt niet alleen een schending uit van de merkenrechten van de Federatie en van diverse wettelijke bepalingen inzake handelspraktijken, het heeft mijn cliënte bovendien ook schade berokkend. U kan daarom ongetwijfeld begrijpen dat de Federatie dergelijke praktijken niet kan toestaan.

Om de bovenvermelde redenen, en teneinde een gerechtelijke procedure te vermijden, verzoek ik u om onmiddellijk ieder gebruik van de domeinnaam en e-mailadressen in kwestie stop te zetten en om daarnaast alle nodige stappen te nemen om, uiterlijk op 15 juli 2013, de domeinnaam www.steinerscholen.com aan mijn cliënte over te dragen.

Bij gebrek aan constructieve reactie heb ik de opdracht om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen waarvan u de kosten volledig zal moeten dragen. Ik neem aan dat u de nadelen daarvan zal willen vermijden.

Deze brief geldt als een formele ingebrekestelling en wordt u uiteraard gericht onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.’

Update 15/07/2013: brief aan advocaat Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen vzw. Klik hier http://www.scribd.com/doc/153854824/Aangetekende-zending-voor-advocaat-Federatie-van-Steinerscholen

Update 02/09/2013

De Federatie van Steinerscholen vindt – voorlopig – nog geen wettelijke grond om me aan te klagen. Het Benelux merkendepot heeft namelijk de status van de merknaam ‘steinerscholen’ veranderd van ‘publicatie spoedinschrijving, beoordeling op absolute gronden in orde’ in ‘publicatie spoedinschrijving, voorlopige beslissing tot weigering’.

https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=938902&markID=3172318

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

33 thoughts on “Federatie Steinerscholen wil via juridische weg Steinerscholen.com bemachtigen

 1. LS…

  Het is natuurlijk slecht kersen eten (ook biologisch dynamisch) met de satanisten van Rudolf Steiner. Zeker gezien het criminele gehalte van de huidige Nederlandse rechtspraak. Maar misschien zou je de naam kunnen upgraden naar: ” KRITISCH GELUID NAAR STEINERSCHOLEN.com / voorheen : Steinerscholen.com Ben je meteen klaar voor een paar tientjes. (En een fles Whisky)

 2. Komaan Ceasar en anderen. Jullie weten dat Ramon hier op een serieuze manier werk van maakt.
  Een kleine bijdrage van ±€30 lukt iedereen. Mijn deel is alvast overgeschreven!

  Ramon houdt ons sowieso op de hoogte via steinerscholen.com.
  En de nationale pers heeft hier ten gepaste tijden ook een interessante rol te spelen, daar ben ik zeker van.

  Willen we dat deze beweging andermaal met haar gekende stijl criticasters de mond snoert? Ik denk het niet.
  Nu kán je eens écht helpen. Niet twijfelen, maar doen.

 3. Leuke tip van Ceasar Lion Cachet, maar om de Nederlandse rechtspraak te omschrijven als er een met een hoog crimineel gehalte gaat mij veel en veel te ver.

  Ik kan uit eigen ervaring meedelen dat het huis van Justitie in Nederland steeds meer zicht en ervaring krijgt op criminele activiteiten binnen de antroposofische werkvelden.
  Er is inmiddels bijna geen antroposofische instelling meer te vinden die de laatste jaren niet in beeld is gekomen vanwege interne wantoestanden, misbruik en/of fraude.
  Wel een groot compliment voor jou Ramon, dat men je nu aanvalt om de naam steinerscholen.com, op je artikelen echter nog geen aanval of kritiek, wordt ook lastig met zoveel bronvermelding en getuigen.

 4. LS…
  In mijn reclametijd rekende ik tussen de 3.500 en 5.000 oud Hollandse florijnen voor een bedrijfsnaam etc. Dus !

 5. steinerscholenkritisch.com bied ik dan voor dezelfde fles! Blijf je instijl en wrs. op gelijke ranking bij zoekmachine’s

 6. LS…

  Ook goed ! Zolang je de wind maar uit de zeilen van de Satanisten houdt !

 7. Veel reacties en verontwaardiging over deze aanval op de vrijemeningsuiting door antroposofen.

  http://kloptdatwel.nl/2013/07/09/federatie-steinerscholen-wil-criticus-via-juridische-weg-schaakmat-zetten/

  Men zit duidelijk verlegen met alle aandacht op de antroposofische werkvelden.
  Of deze aanval wat opleverd lijkt me niet, behalve dat men de aandacht op het eigen het handelen brengt en hiermee de eigen intenties die weinig zuiver lijken te zijn in het licht zet.

 8. LS…
  Geen geld in een bodemloze put kieperen want daar zijn de zwervers die procederen om het procederen alleen maar op uit. Nieuwe doelgerichte naam kiezen die de lading dekt ! (Vrij naar een commentaar op bovengenoemde site.)

 9. ’t Is fijn om te weten dat de vrije meningsuiting in onze democratie zo algemeen aanvaard is. Maar dat er voor sommigen een achterdeur ter beschikking gesteld wordt en er een prijskaartje aan vast hangt, dat wist ik nog niet.

  Leve de democratie!!!!!
  Leve…

 10. Caesar de domeinnamen zijn erkend geregistreerd. De tobberij/dreigerij ligt bij het idee een Benelux merk te maken van steinerscholen. Hier is een spoedprocedure voor gestart. Maaaaar het bureau kent een toetsing bij deze procedure genaamd weigering op absolute gronden.
  Waxine, hagelslag en frisbee waren merknamen, later zijn dit soortnamen geworden, dit heet verwatering en daarmee vervalt de merknaam. God wordt sowieso niet als merknaam geregistreerd.
  Steinerscholen lijkt in die zin meer een soortnaam dan een merknaam. Bijna alle bij de Federatie aangesloten scholen gebruiken steinerscholen+plaatsnaam. Een verwaterd begrip toch en niet zeker niet uniek.
  Kan jij uit je ervaring een inschatting maken of heb je tips.
  Het gaat ook over macht en of je voor die macht wijkt of kapituleert, indie bodemdloze put die je noemt ligt veel geld. Wie erlangt man €uroos?

 11. Een merk-(naam) heeft unieke kenmerken en een onderscheidend karakter.
  Kun je van uniek spreken als bij steiner in de zoekmachine; 53.300.000 resultaten volgen, bij rudolf steiner 3.960.000, bij steinerschool 767.000
  Is steinerschool een verwaterd begrip?
  Hier wordt er leven in geblazen naar het voorbeeld van engelen die in de regel met blaasinstrumenten worden verbeeld.

  Waarom richt de Federatie zich niet op de eigen oorspronkelijkheid Waldorf?
  Ontkent de Fedratie haar eigen roots?
  Waldorfschool is eigenlijk de oorspronkelijk naam en internationaal meest gebruikte naam.
  Met Waldorf en de geldschieter Emile Molt had Rudolf Steiner een verbinding,daar werkte hij de eerste lessen uit, leidde leerkrachten op enz.

  Waldorf werd door het Duitse merkenbureau DPMA aanvankelijk geweigerd, via een andere weg heeft de Bund der Freien Waldorfschule, Waldorf toch als merk kunnen registreren en kan de Federatie na een beleefd verzoek zich aansluiten en is zij weer thuis bij de BRON!

  Wat is een merk waard en bewaakt de Bund het wel?
  Zie http://www.waldorf-music.info/ dan hoor ik direct engelen zingen, maar er staat; For almost 20 years, the name Waldorf has been a synonym for high quality synthesizers made in Germany. Waldorf has established its position on the market for electronic musical instruments…daar hoorden wij engelen zingen…

 12. LS…

  Elk nadeel heb se voordeel is het motto van Johan Cruyff… U kent hem nog wel. Wat ik wil zeggen: Maak het niet zo ingewikkeld en nogmaals, trap niet in de energie en geldverslindende val van een Rat in Pak zogenaamde topadvocaat die geld ruikt. Dit zijn meestal criminele zakkenvullers etc. etc. die je van de wal in de sloot helpen en op het moment suprême niet thuis geven. Ik blijf bij mijn advies / voorstel: KRITISCH GELUID NAAR STEINERSCHOLEN.com of STEINERSCHOLEN KRITISCH .com ( misschien nog beter) Waar het hier omgaat is dat je het voordeel pakt van de aanval (gebruik die energie en draai deze om naar de aanvaller) en met je naamstelling to the point bent als nooit te voren en verwatering volledig uitsluit. 1 – 0 en de wedstrijd is gewonnen ! In mijn reclametijd had ik de oplossing vaak al op weg naar huis na een briefing van een klant. Moest altijd een heel l#l verhaal achteraf schrijven anders leek het te eenvoudig en kon ik geen factuur sturen. Maar dat is nu niet aan de orde.

 13. PS…

  Eerste les naamstelling / beeldmerk: Bij de eerste confrontatie moet je direct weten (zien, horen, lezen) waar het over gaat !

 14. Caesar, dank voor je antwoord! Om in voetbaltermen te blijven jouw advies is de kortste weg naar het doel en mogelijk de goedkoopste.
  Een kantekening Herman Brusselmans heeft betere motto’s, ‘Wat ik zo bewonder in een vrouw is dat ze een vrouw’ is of ‘een drankprobleem, dat is het probleem dat er geen drank in huis is’.

  Wat overeind blijft is het toegeven aan de wil van de Federatie, uitgevoerd/vertegenwoordigd door de mogelijke macht van de advocatuur.
  ‘Als je in België wegloopt waar het je niet bevalt, kan je wel aan het lopen blijven’ citaat Bob den Uyl.
  Anders gezegd wat win je als je toegeeft wat als je de strijd aangaat.
  Wat verlies je als toegeeft? Hoe zet je verlies om in energie? Wat is je besluit?

  Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch. citaat J. Cruyff.

  Theodore Levitt quote; Een advocaat kan met zijn koffertje meer stelen dan honderd gewapende mannen.

  “Wat in onze wereld heel duidelijk is, wordt in de juridische wereld soms totaal anders uitgelegd. Daardoor gaan de dingen vaak niet zoals ze moeten gaan, zelfs als je gelijk hebt gekregen”. J.Cruyff n.a.v rechtzaak inzake de aanstelling van Louis van Gaal.
  Ik groet U.

 15. LS…

  Ik heb de brief gelezen Ramon ! Natuurlijk gaat het hier om wraak en een satanisch genoegen om je een hak te zetten. Zo zijn die lui nu eenmaal en bovendien behept het een ziekte die afgunst en jaloezie heet. Omdat je de religie Antroposofie aanvalt, moet je op de brandstapel… Ik blijf daarom verdedigen: Trap niet in een welles nietes spelletje waar de ratten in pak zo goed in zijn maar gooi de oude naam overboord en start met een van de boven genoemde suggesties. Daarna kan je alleen maar dankbaar zijn dat de vijand je die kans heeft gegeven…

 16. Bedankt voor de steun. Ik neem alle suggesties in overweging en ik ga zeker niet over een nacht ijs. Van zodra ik meer nieuws heb, laat ik dat hier verschijnen. Tot nader bericht blijft Steinerscholen.com online. 🙂

 17. Ramon uit eigen ervaring weet ik dat het niet noodzakelijk is een aangetekende brief aan te nemen of te accepteren. B.v. als men de naam van de afzender leest of zogenaamd niet kan worden bezord.
  Uitgangspunt is binnen de advocatuur dat de Posterij met een juist gefrankeerde brief wordt afleverd. Mijn advies zend een goed gefrankeerde brief na. Dubbel werk voor het goede doel, dat dan weer wel.

 18. De Federatie steinerscholen kan iets leren van de ‘founding-father’ Uit GA 277a Blz. 277
  ‘ Verzeihen Sie, ich möchte jetzt vom eigentlich Konkreten der Sache übergehen nur zu einem Vergleich: Ich war noch sehr jung, da kam ich einmal in einen Bauernhof. Das erste, was mir entgegenkam, neben dem, daß ich sonst sehr gut aufgenommen wurde, war ein wildes Schwein.
  Das wilde Schwein kam auf mich los und – verzeihen Sie, in England sagt man das Wort nicht, aber in
  Deutschland kann man es aussprechen – beschmutzte meine Hosen, zerriß mir auch meine Hosen.
  Meine sehr verehrten Anwesenden, ich klagte das Schwein nicht an.’

  De Federatie volgt als aanklager de naamgever Steiner niet, kwestie van moreel handelen?
  Lukas 6:29 “Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe” maak geen merk van de naam van uw heer steiner tenzij U er goede fietsen, bier of anderszins vrolijke producten mee gaat produceren, waarmee U de buit vanzelfsprekend deelt.

 19. Een golf van merk-mania overspoelt ons dagelijks leven en brengt een nieuw soort zakenmensen en (merk-)advocaten met zich voort.
  Zij zullen je vertellen, dat een merk niet een product of dienst is maar een manier van leven, een houding, een set van waarden, een ‘look’, een idee.
  Massaconsumptie is het veld voor ‘branding’, maatschappelijk-economisch stelt het zich op in het vrije markt mechanisme.

  Het vrije markt mechanisme sluit niet aan op ideeën van Rudolf Steiner als het gaat om maatschappelijk hervormingen.
  Knijpt de Federatie een oogje toe of is er sprake van maatschappelijke blindheid?

  Scholen voeden niet langer kinderen op, scholen zijn de testvloer en geboorteplaatsen van stijl, waar steinerscholen als mogelijk toekomstig merkdrager gaarne aan lijkt deel te nemen gezien hun ambitie.
  Mensen komen niet graag in een positie waarin zij vernederd en of kwetsbaar zijn en sluiten zich gaarne aan bij een merk welk coöperatieve deugden uitstraalt zoals expressiviteit, robuustheid, onkwetsbaarheid, interpersoonlijke gemak, niet moeilijk doen, hoezo spiritualiteit.
  Autonomie, ‘worden wie je bent’ op eigen benen staan, terughoudendheid en concurrerende deugden en belangen worden opzij gezet voor de coöperatieve deugd die het merk zuiver houdt.
  Eénheid in vorm en uitstraling, bij voorkeur in schoolkostuum met woordmerk steinerscholen.
  De eigen regie over het bestaan wordt ingeruild voor het merk belang.

  ‘Ik zag rond in de wereld, waarin de zon haar licht zond, waarin de mens bezield het merk een woning gaf ‘.

  Steinerscholen zijn nog niet op weg naar de status Vrije School, vrij betekent hier immers van herkomst: vrij van de staat anders gezegd van staatsfinanciering.
  Een merk-erkenning kan daar verandering in brengen, daarmee zet de school zich sterker in de vrijemarkt en haar economische principes en wetmatigheden.

  Een merk in de vrije markt zetten betekent het idee pedagogie op antroposofische grondslag vermarkten. Een merk waarborgen staat voor meedoen met de wetten van vraag en aanbod, speler zijn op de markt.
  Steinerscholen kan zich laten inspireren door ‘corporate power’ en de distributie daarvan verzorgen, zoals voorgeleefd door gevestigde merken; Nike, Coca-Cola, Marlboro, McDonalds, Ikea etc. als grote culturele en economische krachten.

  Steinerscholen, bedoelt is de Federatie van, dient zich te bezinnen op; hoe om te gaan met de kracht van een merk en de school in de samenleving in het kader van maatschappelijk hervormingen.
  In de straatcultuur in het openbare leven, kunnen jonge mannen of vrouwen gedood worden om het merk schoenen welke zij dragen. Petjes, jassen of je ‘look’ enzovoort.

  De Federatie laat het feitelijke werk over aan de bij haar aangesloten, franchise-formule, lokale en loyale scholen die met het product-onderwijspedagogie- het idee en merk steinerscholen in dienstverlenende pedagogie praktiseren en daar een prijs voor te maken.
  De ouders- bepalen dan effectief welke pedagogische diensten worden geleverd worden op basis van vraag en aanbod op de onderwijs markt.
  Ouders-cliënten- staan onderaan de voet van de piramide en bepalen of pedagogische diensten wel of niet worden afgenomen.
  Leerkrachten worden dienstverleners wier salaris afhangt van geleverde diensten en worden elkaars concurrenten.
  Dit stelt vragen of de moeizaam verkregen relatie met de overheden nog wel te behartigen is?
  Op tijd melding doen of eerst winst opbouwen en dan staatssteun terugstorten?
  als scholen ondernemende organisaties worden dan gaat de staat liever eigen begrotingsgaten vullen.

  Het mogelijk toekomstige merk steinerscholen roept het gemeenschappelijke in ouders, leerlingen, leerkrachten op, gevoed door een ontworpen spiritueel onderwijsproduct, de pedagogie.

  Merck toch hoe sterck nu in ’t werck sich al steld, die ’t allen tijd’ so ons vrijheit heeft bestreden.
  Met intreden van de merknaam vrijescholen wordt de spirituele basis van ‘vrijheit’ ingeruild, ten koste spirituele vrijheid en de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner die nog tijdig en lang geleden de vraag stelde; Mag de mens, als een over een wil beschikkend wezen, zich de vrijheid toeschrijven?
  Of is deze vrijheid slechts en illusie, die in hem ontstaat, omdat hij de draden der noodzakelijkheid, waaraan zijn wil, evenals ieder natuurgebeuren, hangt, niet kan onderscheiden?
  De betrokken mensen van de Federatie weten er vast ‘een merkwaardig’ antwoord op.

 20. Zeer mooi en helder weergegeven Matthijs, je slaat de spijker op de kop, klasse.

  Imponerende merken?! Vrijescholen, Coca Cola, Mac Donalds en Marlboro, de ideeen van Rudolf Steiner worden verkwanseld aan en gelijk getrokken met reclame en fastfood.
  Wie is hier aan het werk geweest in deze klucht Ahriman of Lucifer?

  Beetje netwerken en je hebt een vilte kabouter in je Happy meal.

 21. Petillion topadvocaat? Gniffel… Komaan zeg, alvast zeker geen mens om naar op te kijken.
  Om hun case sterker te maken hebben ze pas recent de merknaam gedeponeerd. Daar zitten al nuttige argumenten aan vast. Er valt voorts nog één en ander te betwisten m.b.t. gebruik van naam in economisch verkeer. En ook: onderscheidend karakter van die naam voor dergelijk gebruik. En ook: registratie van domeinnaam (met in deze context vrij generieke term) om kritiek te uiten, specifiek: domeinnaamgebruik in kader van vrije meningsuiting. Er zijn zo’n gewonnen zaken. Zoek maar op. Je hebt een goede kans. Good luck.

 22. Mijn Beste Ramon, nu eens een heugelijke mededeling! Zij niet jalours!

  Wie man im Fussbalspiel mittels Wettkämpfe Geld, Becher und Geld gewinnen kann gleich wie in fast alle Sporten.

  Hat sich Heute Sonntag 29-07-2013 eine ganz neue Innovation gezeigt. Deutschland mag dan dass Land von 300 Brotsorten sein* aber Amerika sogar Brooklyn NY, wo Karel Appel Maler Holländer-geisitge band-lebte und arbeitete, da reichte ein mehr oder weniger Antroposoof MIR die Arschloch Preis 2013 aus.

  Ganz überrasst und dabei unerbitterlich dankbaar will Ich alle bezogene Teilnemer an Southen Cross Review und für seine persönliche Einsatz Herr Frank Thomas Smith meine aus der Reichtum meiner Seele jeder Geisteskraft zu wünschen.
  Innerlich habe ich die Arschloch Preis 2013 Rudolf Steiner gewidmet, aus dankbarkeit.
  Ich-Holländer- erwarte noch eine Physische Ausarbeitung, schön gesnitten im Braunholz
  *Die Zeit..

  Te lezen op; http://www.egoisten.de/files/zeitreisendexxx.html#comment-979428422
  en op Egoistenblog.blogspot.com

 23. reactie van anmanroe

  …den Arschloch-Preis solltest Du Dir, matthijs, ins Gesicht tätowieren lassen, damit jeder sofort sieht welch grandioser Geist Du bist.
  Bei bereits einigermassen gutem Willen kann erkenntlich werden, dass Intelligenz und Belesenheit allein es nicht sein wird, was die Menschheit weiterbringt.
  Sorry Michael, aber zumindest ich erlebe Dein blog inzwischen als infiziert.

  Antro’s onder elkaar daar hoef je geen biertje mee te drinken, waar is toch ‘die roze wolk’?

 24. Even een update (02/09/2013)

  De Federatie van Steinerscholen vindt – voorlopig – nog geen wettelijke grond om me aan te klagen. Het Benelux merkendepot heeft namelijk de status van de merknaam ‘steinerscholen’ veranderd van ‘publicatie spoedinschrijving, beoordeling op absolute gronden in orde’ in ‘publicatie spoedinschrijving, voorlopige beslissing tot weigering’.

  https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=938902&markID=3172318

 25. Sneeky sofen. Ze hebben hun eigen wetten en die handhaven ze hardnekkig, zelfs tot laf gedrag. Merknaam, Rudolf draait zich om in zijn graf, hoe komen ze erop? Alleen door te zoeken in wereldsewetten. Om die alleen te gebruiken in hun voordeel. Elke keer veraden ze weer hun gebreken door dit soort vergezochte acties om zichzelf voor lul te zetten. Hoe zit het trouwens met Witvliets Steinerscholen.com weblog. Wie gebruikte eerst de merknaam hij of Ramon? Of kan hij niet aangklaagt worden? (Ik weet niets van regels bij merknamen)
  Ik heb genoten, gelachen om de scherpe reacties. succes Ramon!

 26. http://oncyclopedia.net/wiki/Onwoordenboek:onder letter V vond ik het volgende; Vrije School
  Een Vrije School is een school waar je manden leert vlechten, haken, naaien, breien, potten bakken, hamers van hout maken, en een beetje wiskunde leert. Verder doe je niet veel. Over heel de wereld zijn Vrije Scholen, ook wel bekend als een Rudolf Steiner school. Rudolf Steiner was een sadist ontdekkingsreiziger en filosoof, en is de oprichter van de Vrije School.

  Rudolfs filosofie
  Een bekende quote van Rudolf Steiner over de Vrije School (bedenk dat hij dit met een Duits accent zegt):
  “De kinderen leren niks, en daarom vinden ze het hier zo leuk. Ze kunnen volledig van hun puberteit genieten, en hoeven geen belangrijke beslissingen te maken voor hun 30ste levensjaar. Wij stellen alles liever zo lang mogelijk uit. Kinderen baren, dat is belangrijker dan school. Daar krijgen de jong-volwassenen op de Vrije School alle tijd voor, leren doen ze toch niet.”

  En over; Sociale vaardigheden
  Sociale vaardigheden – de kunst om andere mensen om je vinger te winden en naar je pijpen te laten dansen. Er zijn geen voorgeschreven regels voor en iedereen moet zelf maar uitzoeken wat er precies onder wordt verstaan. Mensen die geen sociale vaardigheden hebben zijn alleen nog maar geschikt om artikelen op Oncyclopedia te schrijven.

 27. Naar het zich laat aanzien iemand die niet bijster op de hoogte is b.v. de schrijfwijze anthroposifisch psychiater Bernard Lievegoed). Dit, omdat je een aversie hebt tegen alles wat ook maar ruikt naar anthroposofie.
  De H is er al jaren uit en B. Lievegoed is alleen via de Akasha-Kroniek te consulteren!
  Open en bereikbaar communiceren is te waarderen, zonder eerst zelf-Etta48- een dialoog met jouw-Ramon-aan te gaan en een afstemmig te bereiken.
  Vind de dreigende taal weinig van waarde, eerst denken dan doen.
  Voort is het in mijn visie zo dat je niet de PERSOON Etta48 wie dat ook zijn moge persoonlijk bedreigt, beledigt of smaad toebrengt.
  Het feit dat jij hem/haar niet kent en er geen persoonlijk contact in enigerlei vorm plaatsvindt ofwel bedreiging, smaad, belediging plaatsvind tot die persoon, lijkt mij recht geven op TWEE BIER.

 28. Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen vangt bot bij Benelux merkenbureau

  Dat is nog eens goed nieuws: het merkenbureau heeft de merknaam ‘steinerscholen’ definitief geweigerd. Het bureau geeft de volgende uitleg op haar website:

  Definitieve weigering tot inschrijving
  Weigeringsgrond:
  I. Beschrijvend / Gebruikelijk / Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, c of d BVIE)

  https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=938902&markID=3172318

  Benieuwd of dit het einde van deze kwestie betekent of dat de antroposofen nog met iets anders op de proppen komen.

 29. Topblogger of topadvocaat?
  Op 13/07/2013 typte ik; Een merk-(naam) heeft unieke kenmerken en een onderscheidend karakter.
  Kun je van uniek spreken als bij steiner in de zoekmachine; 53.300.000 resultaten volgen, bij rudolf steiner 3.960.000, bij steinerschool 767.000?

  Het recht heeft gesproken, een einde aan deze spanningsvolle tijd en een opmaat naar nieuwe wapenfeiten! Want eerlijkheid (recht) duurt het langst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *