Posted in All Pers & Opinie

Antroposofie door historicus in kaart gebracht

In Duitsland is veel te doen om het boek Anthroposophie in Deutschland . Het is geschreven door Helmut Zander, historicus en theoloog, als hoogleraar verbonden…

Continue Reading Antroposofie door historicus in kaart gebracht
Posted in All Getuigenissen Pers & Opinie

Naschools thuisonderwijs?

Onlangs had ik een discussie met iemand die vond dat wanneer kinderen in steinerscholen leerproblemen of -achterstanden krijgen, dat vaak aan de ouders ligt. De…

Continue Reading Naschools thuisonderwijs?
Posted in All Pers & Opinie

Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen

Op dit moment is, wat de steinerscholen als onderwijsnet betreft, alleen onderwijsinspectie (als organisatie) bezig met een regelmatige, kritische evaluatie van de werking van die…

Continue Reading Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Vlaamse Onderwijsraad geeft negatief advies voor opstarten BSO-richting in de steinerscholen

De overheid heeft aan de Federatie van Steinerscholen wel de goedkeuring verleend om een nieuwe BSO-studierichting in het studiegebied ‘gebouw’ aan te vragen, namelijk: duurzaam…

Continue Reading Vlaamse Onderwijsraad geeft negatief advies voor opstarten BSO-richting in de steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Steinerscholen: vernieuwing in zicht?

Onderstaand artikel van Werner Govaerts is verschenen in de Lerarenbrieven voor de Nederlandse vrijescholen. Portfolio in de vrije school ?!

Continue Reading Steinerscholen: vernieuwing in zicht?
Posted in All Pers & Opinie

Brief: Uiterlijk misschien niet, maar psychologisch gezien wel een sekte!

Volgens wat ik las, doet u onderzoek naar kleine sektarische bewegingen. Wat ik mij daarbij afvraag is hoe u aan voldoende objectieve onderzoeksresultaten komt om de…

Continue Reading Brief: Uiterlijk misschien niet, maar psychologisch gezien wel een sekte!
Posted in All Inspectie & expertise

Wat is antroposofie?

Wim Veltman, een van de bekendste antroposofen van de Lage Landen, verwoordde het zo: ‘Antroposofie is een wetenschap die door systematische scholing van de zielenfuncties…

Continue Reading Wat is antroposofie?
Posted in All Getuigenissen

Niets nieuws

Een van de karakteristieke eigenschappen van de mens is dat hij zichzelf kan corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het zich bewust zijn…

Continue Reading Niets nieuws
Posted in All Vragen/FAQ

Waarop letten in de steinerschool?

Waarop moet ik letten wanneer ik van plan ben om mijn kind naar de steinerschool te sturen? De keuze voor een school is vaak heel…

Continue Reading Waarop letten in de steinerschool?
Posted in All Vragen/FAQ

Klassen poetsen?

Ouders moeten in steinerscholen de klassen zelf schoonmaken. Waarom is dat zo?

Continue Reading Klassen poetsen?
Posted in All Vragen/FAQ

Extra betalen?

Ouders van kinderen in steinerscholen betalen een financiële bijdrage. Waarom is dat en wat gebeurt er met dat geld?

Continue Reading Extra betalen?
Posted in All Vragen/FAQ

Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat? Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke…

Continue Reading Sektarisme?
Posted in All Vragen/FAQ

Onbevoegde leraren voor de klas?

Er staan in steinerscholen inderdaad vaak onbevoegde of niet pedagogisch opgeleide mensen voor de klas, al is daar de laatste jaren veel verbetering in waar…

Continue Reading Onbevoegde leraren voor de klas?
Posted in All Vragen/FAQ

Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar steinerscholen staan meestal open voor kinderen die door het reguliere onderwijs (via het Centrum LeerlingenBegeleiding) naar het buitengewoon onderwijs…

Continue Reading Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?
Posted in All Vragen/FAQ

Hoe zit het met voortstuderen?

Laat ons zeggen dat een leerling na middelbare studies aan een steinerschool in in ieder geval zal mogen voortstuderen aan een hogeschool. De steinerschool geeft…

Continue Reading Hoe zit het met voortstuderen?
Posted in All Vragen/FAQ

Overschakelen naar regulier onderwijs?

In principe zou een leerling van de steinerschool na de zesde klas (leerjaar) probleemloos naar het regulier middelbaar moeten kunnen overschakelen.

Continue Reading Overschakelen naar regulier onderwijs?
Posted in All Vragen/FAQ

Leerplan volgen?

De Belgische steinerscholen hebben een eigen leerplan dat is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Het leerplan is ontworpen aan de hand van inzichten in…

Continue Reading Leerplan volgen?