Wat is antroposofie?

Wim Veltman, een van de bekendste antroposofen van de Lage Landen, verwoordde het zo:
‘Antroposofie is een wetenschap die door systematische scholing van de zielenfuncties het geestelijke in de mens leidt tot het concreet ervaren van het geestelijke in het wereldal.’

Antroposofie definiëren in enkele zinnen is op zijn zachtst gezegd een hachelijke zaak. Ik probeer het ook eens. ’Antroposofie is een wetenschap die zich ten doel stelt de samenhang tussen mens en kosmos aan te tonen’

Dit lijkt me een aanvaardbaar alternatief voor hoe Wim Veltman antroposofie definieert. Het is wel duidelijk dat antroposofisch geïnspireerde wereldbeschouwing allereerst uitgaat van een drieledig mensbeeld; lichaam, ziel en geest. Een mensbeeld dat overigens al zo oud is al de wereldbeschouwing op zich. Toch is er een verschil tussen nu en de periode voor de 9de eeuw. Sinds de 9de eeuw mocht het begrip ‘geest’ geen gemeengoed meer zijn; toen schrapte de Katholieke Kerk het woord ‘geest’ uit het maatschappelijk vocabularium en sloeg wie erover sprak in de ban. In de 19de eeuw onderging het woord ‘ziel’ hetzelfde lot, ditmaal onder druk van de natuurkundigen van die tijd. Wat het Westen overbleef was een wereld- en mensbeeld dat enkel nog uitging van het fysieke lichaam. Een inhoudelijk groot deel van de erfenis die we van de Oude Grieken hadden geërfd (onze cultuur is op de hunne gebouwd) werd zonder blikken of blozen overboord gegooid. Vooral dan de werelbeschouwing die uitging van de ‘waarom’- vraag moest het ontgelden en maakte plaats voor de ‘hoe’-vraag.. Door het introduceren van de antroposofie (term ook al voorkomend in de Oudheid) werd een deel van deze erfenis in beheer genomen en kon ze zich verdienstelijk maken in de westerse cultuur. De individuele mens kreeg via onder andere antroposofische publicaties een kans om zijn visie op de verhouding lichaam-ziel-geest te bewaren of te vernieuwen. Zo gezien heeft antroposofie waarschijnlijk minstens al een deel van haar opzet volbracht.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

2 thoughts on “Wat is antroposofie?

  1. Als de katholieke kerk na de negende eeuw, het woord geest schrapte uit het vocabularium, dan was dit in strijdt met wat Jezus gezegd heeft; Er komt een tijd dat we nog op deze berg, nog in de tempel van Jerusalem, de vader zullen aanbidden, want er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wij de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want God is geest, daarom zoekt God mensen die hem aanbidden in geest en waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *