Onbevoegde leraren voor de klas?

Er staan in steinerscholen inderdaad vaak onbevoegde of niet pedagogisch opgeleide mensen voor de klas, al is daar de laatste jaren veel verbetering in waar te nemen. Toch geven steinerscholen nog altijd liever de voorkeur aan niet-bevoegde leerkrachten die achter de filosofie van de school staan, dan aan bevoegde leerkrachten die niet bekend zijn met de manier van werken in steinerscholen.

Dit komt meer voor in kleine scholen dan in grote, omdat deze laatste meer gebruik maken van overheidssubsidies (waar strenge voorwaarden aan zijn verbonden). Veel kleine scholen werken nog met eigen middelen die ze naar eigen goeddunken kunnen besteden.
Het Ministerie van Onderwijs keert slechts subsidies uit voor leerkrachten die bevoegd zijn om les te geven (dus een door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd diploma bezitten) Als een school toch een onbevoegde leraar aanstelt, moet ze deze van de eigen middelen betalen. Dit gebeurt slechts sporadisch bij klasleerkrachten, omdat die heel wat uren voor hun rekening nemen en het daardoor voor de school een te dure zaak zou worden om hen van de eigen middelen te betalen. Bij vakleerkrachten die weinig uren lesgeven, gebeurt het vrij frequent.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

2 thoughts on “Onbevoegde leraren voor de klas?

 1. In Nederland bevestigt het ministerie van onderwijs alvast dat dit voor de steinerscholen (vrijescholen) in Zutphen opgaat. Eén op drie leraren blijkt er onbevoegd te zijn.

  Zie ook http://antroposofie.wordpress.com/2009/11/12/onbevoegde-leraren/

  Citaat krantenartikel (De Stentor van 10/11/2009)

  ZUTPHEN/LOCHEM – Het Stedelijk Daltoncollege en de Vrije School (beiden in Zutphen) hebben in deze regio de meeste onbevoegde leerkrachten in dienst.

  Dat blijkt uit de site http://www.bevoegd.nl .

  Op die site van het ministerie van onderwijs kunnen leerlingen en ouders van iedere school voor voortgezet onderwijs bekijken hoeveel docenten per vak de juiste papieren op zak hebben.

  Het Stedelijk Dalton zit op 27 procent aan onbevoegde leerkrachten. Het voortgezet onderwijs van de Vrije School (Berkel en IJssel samen) scoort met 32,5 procent nog hoger.

  Bron: http://www.destentor.nl/regio/lochem/5782461/Dalton-en-Vrije-School-koploper.ece

 2. De verantwoording waarom in steiner/vrijescholen vaak onbevoegde en/of onbekwame leraren voor de klas staan, kan o.a. worden verklaard doordat grondlegger Rudolf Steiner onbekwame leraren erop wees dat ‘karma’ ervoor heeft gezorgd dat kinderen en een onbekwame leraar bij mekaar zijn terechtgekomen. Karma is een van de sleutelbegrippen van de steinerpedagogie.

  Rudolf Steiner: ‘Maar daar hoort nu eenmaal bij dat je in het begin, moedig, misschien wel zeer ver van het juiste pad geraakt. Dan zou je wellicht kunnen zeggen, dan moet ik helemaal geen opvoeder worden, als ik in het begin totaal onbekwaam voor de kinderen sta! Maar dan kan de antroposofische wereldbeschouwing je verder helpen. Je kan tegen jezelf zeggen: iets brengt mij karmisch bij de kinderen, zodat ik ook als onbekwame opvoeder bij hen kan zijn. En die, bij wie ik niet onbekwaam mag zijn, die komen pas later door het karma bij mij. Dit zich moedig in het leven begeven, heeft de leraar en de opvoeder nodig – het vraagstuk van de opvoeding is zeer zeker helemaal geen lerarenvraagstuk, maar een kindervraagstuk.

  [Rudolf Steiner, GA 311, RSNV 1989, p.63 – vertaling ramondjv]

  Origineel: Aber dazu gehört eben, mutvoll zunächst vielleicht sehr weit neben dem Richtigen danebenzutapsen. Man kann ja sagen, dann sollte ich gar nicht Erzieher werden, wenn ich zunächst ganz unge­schickt an die Kinder herantrete! Ja, da muß Sie eben die anthro­posophische Weltanschauung weiterbringen. Da müssen Sie sich sagen: Irgend etwas führt mich karmisch zu den Kindern, so daß ich auch als ungeschickter Erzieher einmal bei ihnen sein kann. Und diejenigen, bei denen ich nicht ungeschickt sein darf, die werden mir eben durch das Karma in späteren Jahren erst gebracht.
  Dieses mutvolle sich Hineinwagen in das Leben braucht der Leh­rer und Erzieher – wie überhaupt die Erziehungsfrage gar nicht eine Lehrer-, sondern eine Kinderfrage ist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *