Niets nieuws

Een van de karakteristieke eigenschappen van de mens is dat hij zichzelf kan corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het zich bewust zijn van gemaakte fouten en de intentie om die in de toekomst niet meer te willen maken.

Vreemd genoeg volgt de Leuvense steinerschool, toch een onderwijsinstelling waarvan mag worden verondersteld dat er lerend vermogen aanwezig is, deze wetmatigheid niet.
In het schooljaar 1997-1998 verscheen namelijk in het schooltijdschrift de Regenboog een beknopte evaluatie ivm een onderzoek naar de motivatie van ouders om hun kinderen van school te halen. (Antroposofia is trouwens op dit moment met een soortgelijk onderzoek bezig, zie site-index) De bevindingen die in het schooltijdschrift werden gepubliceerd, tekende ik op in de uitgebreide biografie die ik van de Zonnewijzer onder begeleiding van dr. Beekers van Hogeschool Helicon in Zeist schreef. Een fragment daaruit volgt hieronder.

Fragment ‘Licht op de levensloop van een school, historiek van de Leuvense steinerschool.’
(…) Op intermenselijk vlak is er ook nog veel werk: het botert nog altijd niet tussen leraren en ouders; een van de meest betrokken ouders haalt na een groot conflict haar kinderen van school en er duiken in de schoolgemeenschap verhalen op over mensen die hun vermeende helderziende vermogens op de kinderen toepassen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een voelbare daling van het aantal leerlingen, waarop de schoolleiding reageert met het uitwerken van een procedure voor schoolverlaters. Er wordt een inventaris opgemaakt waarin wordt opgetekend welke motieven ouders aanhalen om hun kinderen vroegtijdig van school te halen. Het verslag van die inventaris is niet mild en twee gebieden komen steeds weer naar voor:
a)pedagogisch aspect: dogmatisme, gebrekkige aanpak problemen, slechte evaluatie, enz…
b) intermenselijk aspect: ouders voelen zich niet als evenwaardig behandeld door leraars en andere ouders, bovenbouwleerlingen voelen zich niet als jongvolwassenen behandeld door leraren, leerkrachten plaatsen persoonlijke vrijheid boven schoolafspraken, enz… (…)

Ramon DJV 2007

noot: met de bevindingen van het onderzoek/inventaris is naar mijn bescheiden mening bitter weinig gedaan.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *