Wordt men krank in Rinkrank?

Een folder bestaande uit 9 kopjes, alles samen een vijftigtal zinnen. Daarin staat de ‘visie’ die onafhankelijke school Rinkrank naar buiten brengt. Een ‘visie’ tussen aanhalingstekens, omdat ze geen visie is, maar een opsomming van wat in de school aan bod komt. Visie geeft echter weer waarom je bepaalde zaken en eventueel andere dan weer niet aan bod laat komen.

Een schril contrast is het met de visie die bezieler Luc Cielen op de schoolwebsite publiceerde toen hij nog leerkracht op en directeur van de school was. Want die heeft wel een visie. Wie zelf wil zien voordat hij gelooft: http://www.luccielen.be/

Zonder afbreuk te willen doen aan de mensen die er elke dag staan om die school vorm te geven, lijkt het erop dat Rinkrank aan het verglijden is van een onafhankelijke school die op een sterke visie is gebouwd, naar een project dat zich profileert met een ‘visie’ die gebaseerd is op door steinerscholen uitentreuren herhaalde clichés. Of hoe het gevaar bestaat dat een bezield project geleidelijk aan kan worden uitgehold tot lege vorm. Het heet nu zelfs zo dat het initiatief Rinkrank is ontstaan uit steinerpedagogie.

‘Vanuit de oorspronkelijke ideeën van de Rudolf Steinerpedagogie ontstond er een verfrissend en vernieuwend initiatief.’ (bron: http://www.rinkrank.be/welkom.cfm)

Daar mogen toch wel grote vraagtekens bij worden gesteld, want…

… op zijn persoonlijke website geeft Luc Cielen de basisideeën van Rinkrank weer, zoals die een jaar geleden ook nog op de website van Rinkrank stonden.

Die luiden als volgt:

Verschillen met de Steinerschool

 • Klasoverschrijdend (triades van leefgroepen)
 • Meer aandacht voor beweging binnen elk leergebied
 • Inhoud van de leergebieden niet gebaseerd op Steiners visie (= antroposofie)
 • Geen spreuken (= antroposofie) bij begin en einde van de dag, wel zang.
 • Uitgangspunt is de ontwikkeling van het kind zoals die waarneembaar is voor iedereen.
 • De leerinhouden zijn uitgebreider (menskunde, astronomie, gastronomie, fysica, wiskunde, meetkunde, mineralogie e.a.)
 • Er ligt een grotere nadruk op herhaling, die bovendien structureel ingebouwd is.
 • Gestructureerd onderricht in kunstvakken (notenleer, aquarel, olieverf…)
 • Klasleerkracht gaat maximaal 3 jaar mee met zijn klas. Uitzonderlijk 4 jaar.
 • Minder vakleerkrachten. Vakleerkrachten komen pas in de bovenbouw aan bod.
 • Meer aandacht voor eigen teksten van kinderen in Rinkrank
 • Geschiedenisonderricht in RR is op de officiële geschiedenis gebaseerd, niet op de inzichten van één persoon (Steiner).
 • Er wordt niet met temperamenten gewerkt.
 • Het wiskundeonderricht is uitgebreider en meer historisch gefundeerd in RR.
 • Geen didactische (of maand-) feesten
 • Geen euritmie
 • Leren lezen verloopt meer gestructureerd en sneller in Rinkrank
 • In Rinkrank leren de kinderen in de eerste klas de vier lettertypes.
 • Leren schrijven wel vanuit het vormtekenen maar meer gestructureerd in Rinkrank
 • Het gebonden schrift (lopend schrift) wordt in de eerste klas aangeleerd
 • Regelmatige rapportering aan de ouders binnen het schooljaar: mondeling en schriftelijk.

Gelijkenissen met de Steinerschool

 • Muzikale opmaat
 • Periodeonderricht
 • Kunstzinnig verwerken van de leerstof
 • Inhoudelijke vernieuwing van de leerstof
 • Autoriteit van de leerkracht
 • Schoolfeesten
 • Aandacht voor vreemde tale
 • Letterbeelden ontstaan uit sprookjesbeelden
 • Leren schrijven vanuit het vormtekenen
 • Klassikale instructie per leeftijdsgroep
 • Gebruik natuurlijke materialen
 • Gebruik biologische grondstoffen.
 • Handwerk (breien, haken, borduren, naaien,…).
 • Rapportering (in Rinkrank uitgebreider)
 • Werking van de kleuterklas
 • Ritmiek (ritmische oefeningen)
 • Het woord is uitgangspunt van alle leerstof

(Bron: website luc Cielen)

Probeert men dit grote onderscheid in Rinkrank te verdoezelen? Net zoals het feit dat Rinkrank is gefundeerd op de pedagogische visie van Cielen? Als men probeert om het te doen voorkomen alsof Rinkrank gegrondvest is op steinerpedagogie, is de volgende stap misschien wel dat Rinkrank zich steinerschool gaat noemen.

Uitkijken dus naar de dag dat de naam Rinkkrank op de website van de Federatie van Steinerscholen verschijnt. Niet dat het omschakelen van een school naar het steinerschoolsysteem zoals we dat tegenwoordig kennen per definitie nadelig hoeft te zijn. Wanneer om deze omschakeling te bewerkstelligen echter de eigen afkomst wordt verloochend mag men zich de vraag stellen of de intenties om te veranderen wel zuiver of door een ‘goede geest’ ingegeven zijn.

Bovendien zou de schoolleiding dan op zijn minst de ouders die hun kinderen aan Rinkrank toevertrouwen omdat ze ervan uitgaan dat de door Luc Cielen uitgezette doelen worden nagestreefd, op de hoogte kunnen brengen dat men van koers is veranderd. Of zouden die dat, zoals men in de volksmond zegt, door ‘schade en schande’ moeten ondervinden?

Ramon DJV

Visie Rinkrank, Visie Luc Cielen

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *