Posted in All Vragen/FAQ

Computeronderwijs in steinerscholen?

In de steinerscholen is het eerder uitzondering dan regel dat er in de lagere school computeronderwijs wordt gegeven. In steinerscholen gaat men ervan uit dat…

Continue Reading Computeronderwijs in steinerscholen?
Posted in All Vragen/FAQ

Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar steinerscholen staan meestal open voor kinderen die door het reguliere onderwijs (via het Centrum LeerlingenBegeleiding) naar het buitengewoon onderwijs…

Continue Reading Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?
Posted in All Vragen/FAQ

Hoe zit het met voortstuderen?

Laat ons zeggen dat een leerling na middelbare studies aan een steinerschool in in ieder geval zal mogen voortstuderen aan een hogeschool. De steinerschool geeft…

Continue Reading Hoe zit het met voortstuderen?
Posted in All Vragen/FAQ

Overschakelen naar regulier onderwijs?

In principe zou een leerling van de steinerschool na de zesde klas (leerjaar) probleemloos naar het regulier middelbaar moeten kunnen overschakelen.

Continue Reading Overschakelen naar regulier onderwijs?
Posted in All Vragen/FAQ

Leerplan volgen?

De Belgische steinerscholen hebben een eigen leerplan dat is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Het leerplan is ontworpen aan de hand van inzichten in…

Continue Reading Leerplan volgen?