Antroposofie in de praktijk

Op mijn artikel ‘Geschiedenisonderwijs‘ kwam een reactie die stof tot nadenken geeft. Als de woorden onzin, flagrante onzin, absurde gedachte en ziek brein voorkomen in de argumentatie van iemand die zich ervaren steinerschoolleraar noemt, zie ik me genoodzaakt me even te buigen over de aanleiding van deze schijnbare ergernis. In dit geval: een verborgen agenda. Om het met andere woorden te zeggen: Rudolf Steiners leer wordt binnengeloodst in de steinerschool.

Ene J. Alfrik,  40 jaar ervaring in de steinerschool (als klopt wat hij over zichzelf schrijft) komt in zijn reactie van 10 januari 2011 met het volgende:

Ik vroeg je aan te tonen dat het vertellen van de mythe van Atlantis bedoeld is om Steiners visie in de Waldorfschool binnen te loodsen.
Alsof er een verborgen agenda zou bestaan.
Ik noem dit nu weer onzin, flagrante onzin en afgezet tegen mijn eigen integere streven het geschiedenisonderwijs op de Waldorfschool zo goed mogelijk te geven, een absurde gedachte, ontsproten aan een ziek brein (wat niet perse het jouwe hoeft te zijn, maar gezien je gedachtensprongen in andere rubrieken wel mogelijk)

Grootste struikelblok blijkt (na de mythe van Atlantis, die volgens Steiner en zijn volgelingen geen mythe is, maar een waar gebeurde historie)  een ‘verborgen agenda’ te zijn. Nu ben ik uiteraard niet de enige die beweert dat de steinerschool een soort Paard van Troje is. In ‘Indoctrinatie‘ haalde ik bijvoorbeeld Klaus Prange aan.

Klaus Prange is professor Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van Tubingen. Prange noemt de steinerschool een ‘Mogelpackung’, wat zoveel wil zeggen als bedrieglijke verpakking of bedotterij. Hij onderbouwt zijn kritische uitlating aan de hand van drie stellingen die ik hier weergeef in vrije vertaling.

  1. De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.
  2. De steinerpedagogiek en de steinerschool zijn een poging om dit evangelie te bestendigen.
  3. De antroposofische pedagogiek is een bedrieglijke verpakking voor heerschappij. Ze buit de veelvoorkomende begeleidingsbehoefte uit om de heerschappij van een zelfgekozen elite te rechtvaardigen.

Hij gebruikt het begrip ‘verborgen agenda’ niet, maar dit lijkt me zo duidelijk genoeg. Op dat stuk kwam vanuit de antroposofische beweging reactie. Herman Boswijk suggereert dat de professor uit zijn nek kletst.

Gelukkig weten we nu, dankzij o.a. goeroe Klaus Prange, dat Copernicus, Darwin en Freud ons hebben geleerd dat het menselijk leven contingent is, dat we allemaal onbetekenende stofvlokjes zijn in een betekenisloos heelal en dat iedereen die meent verder iets te kunnen beweren over het menselijk leven uit zijn nek kletst. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor pedagogie-hoogleraren als Klaus Prange

Dat brengt me ertoe om nog een andere onderzoeker, een historicus, die iets over antroposofie weet, te vermelden. Eentje die voor zijn  onderzoek naar antroposofie is beloond met een prijs: Peter Staudenmaier. De dissidente antroposoof Tom Mellet meldt in december 2010 in DC Improbable Science dat Staudenmaier een doctoraat heeft behaald en verwijst naar de Waldorf Critics List voor meer informatie.

Peter Staudenmaier has been awarded the Messenger Chalmers Graduate Prize of $1,500 for best dissertation on human progress and the evolution of civilization for 2010.

Despite facing a very difficult job market, our PhD students have had some notable successes: . . . Peter Staudenmaier will start as a visiting assistant professor at the University of Montana.

Op de Waldorf Critics List worden nog meer bijzonderheden gegeven over de academische loopbaan van de kersverse doctor.

Peter Staudenmaier received his undergraduate Bachelor of Arts (B.A.) degree in German Literature from the University of Wisconsin at Madison in 1998
He received his graduate Master of Arts (M.A.) degree in History from Cornell University in Ithaca, NY in 2006.
He was awarded his Doctorate of Philosophy (Ph.D.) degree in History from Cornell University in Ithaca, NY in 2010.
He is presently a Visiting Assistant Professor of History, teaching at the University of Montana in Missoula.

Blij is men in de antroposofische beweging niet met Staudenmaier. Men probeert zelfs om het zo voor te stellen alsof  hij helemaal niet academisch geschoold is. Dat kan hier gelezen worden. Het artikel dateert van 2002. Staudenmaier had toen al een academische graad en deed o.a. onderzoek naar antroposofie en nazisme.

Peter Staudenmaier’s problem is that he is aspiring to appear a historian, a scholar, or an objective researcher. He is neither of these, but he succeeds in giving the impression of being all of these things to his faithful audience that shares his views by using expressions like “how historians work,” “what scholars think,” etc.

Hoe het komt dat men Staudenmaier in diskrediet wil brengen, wordt waarschijnlijk duidelijk na het lezen van zijn eerste artikel over antroposofie op de site van het Institute for Social Ecology. Daarin heeft Staudenmaier het onder andere over de (Waldorf) steinerschool en haar verborgen curriculum (‘covert curriculum’).

Classical anthroposophy, with its root races and its national souls, is the “covert curriculum” of Waldorf schools. 30 Anthroposophists themselves avow in internal forums that the idea of karma and reincarnation is the “basis of all true education.”

Het volledige artikel is te lezen door hier te klikken: Anthroposophy and ecofacism

Gerelateerde artikels

Peter Staudenmaier, The Janus Face of Anthroposophy (ISE 2009)

Peter Bierl, A pedagogy for Aryans (PLANS 2008)

Klaus Prange, Waldorfschule: Curriculum und Karma – das anthroposophische Erziehungsmodel Rudolf Steiners (Ruhrbarone 2010)

 

Print Friendly
Share on LinkedIn
Share on Facebook

Verwante artikels