Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen

Naar aanleiding van twijfels over de juistheid van de vertaling van Steiners quote ‘Om te doen wat we willen, is het nodig om ten minste met de mensen te praten, en hen innerlijk voor de gek te houden’ [1]  stuurde ik Pieter H.A. Witvliet, voormalig antroposofisch leraar, lerarenopleider en co-auteur van een standaardwerk over rekendidactiek in de steinerschool [2], een mail met een geautoriseerde vertaling van Duits naar Engels waarin Rudolf Steiners origineel [edit]‘eine Nase zu drehen’ door de Steiner Waldorf Schools Fellowship vertaald is als ‘make fools of’.

‘We must worm our way through…[I]n order to do what we want to do, at least, it is necessary to talk with the people, not because we want to, but because we have to, and inwardly make fools of them.’ [3]

De door Rudolf Steiner geïnspireerde auteurs die niet tevreden zijn met mijn vertaling en zich blijkbaar opwerpen als spreekbuis voor de steinerschool, zoals bovengenoemde Pieter Witvliet, kwamen in een poging om Steiners citaat positief te duiden met een – voor mensen die beweren opvoeder te zijn – weinig stichtelijk stukje schrijfwerk, getiteld: Ramon de Jonghe – “De pot op”.

‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘ (bron)

Als het de bedoeling was van deze steinerpedagogen om Steiners woorden te ontkrachten, heeft dit een averechts effect: als schoolbeweging naar de ondersteunende overheid ‘onze rug op, ‘naar de maan lopen’, ‘naar de pomp lopen’… roepen getuigt niet echt van veel respect, laat staan dankbaarheid. Maar wel herkenbaar en bijzonder knap dat de auteurs met gebruikmaking van enkele niet mis te verstane krachttermen bevestigen dat Rudolf Steiner en zijn volgelingen de steinerschool (cf. wij) afzetten tegen de overheid (cf. de anderen).

Pieter Witvliet en zijn gezelschap gaven eerder ook al te kennen hoe zij als steinerpedagogen tegen de overheid en andere organen in de samenleving aankijken. Op 28 april 2012 in Ramon De Jonghe – ‘De pot op‘:

‘Daarmee heb ik zelf ook te maken gehad.

Als “hoofd der school” was je formeel aansprakelijk voor de uitvoering van bepaalde overheidsmaatregelen. Ook ik kon destijds niet om gesprekken met wethouders , met ambtenaren, maar ook met de inspectie, heen.

Het hoeft geen nadere uitleg dat ik daar zat als “vrijeschoolman”  met het vaste voornemen voor mijn school op te komen.

In vele gevallen was het verstandiger “ja en amen” te knikken, om vervolgens te doen wat in het belang van de school was. De strijd aangaan was onbegonnen, maar ook onverstandig werk: heel veel tijd verliezen die beter besteed kon worden. (nicht von innen her, von aussen her).’ (bron)

Waarom is ‘de strijd’ aangaan onbegonnen werk? Wanneer je het ergens niet mee eens bent, kan je dat toch ook gewoon zeggen? Dat heet eerlijk zijn. Maar voor Pieter Witvliet en zijn gezelschap is een beoordeling van iemand die niet uit de eigen steinerschoolbeweging komt eigenlijk niet veel waard. Over de redactie van onderwijstijdschrift Impuls wordt dan weer het volgende gezegd:

‘Ik ken de mensen niet; maar als ze niet uit het vrijeschoolonderwijs komen, is me hun oordeel niet veel waard. Evenmin als de bevindingen van de door jou genoemde onderwijsdeskundigen. Zij hebben hun opvattingen over “het” onderwijs en daar zetten zij niet daarmee overeenkomende systemen tegen af.’ (bron: zie reactie op 29/12/2010 om 07:57)

Aan Onderwijsinspectie wordt geen belang gehecht:

‘Ik hecht weinig belang aan kwalificaties die van het meest uiterlijke niveau zijn dat je je kunt denken. Totaal gespeend van de bedoelde werkelijkheid’ (bron:  zie reactie op 29/12/2010 om 07:57)

En nog een keer over Onderwijsinspectie, die nu weer als gevaarlijk wordt weggezet:

‘De inspectie-they are all honourable (wo)men-heeft dus de waarheid omtrent sterkte en zwakte van een (Vrije)school. In pacht. Mensen die de waarheid claimen zijn bijna a priori gevaarlijk. Dat zien we bij bepaalde godsdienstige stromingen.
Als er een “Vrijeschoolinspectie” bestaande uit ervaren Vrijeschoolleerkrachten een oordeel zou vellen over een school, dan kun je je als school terecht zorgen maken, als je als zwak gekwalificeerd zou worden, maar door de : gewone” inspectie…’ (bron)

Het lijkt wel alsof we hier Rudolf Steiner zelf aan het woord horen. Die verwoordde het in GA 300a zo:

Als wij zelf maar niets loslaten van de voor ons noodzakelijke opvatting dat iedere bijval die wij van een of andere pedagogische kant ontmoeten over wat wij in de Waldorfschule doen, ons eerder treurig dan vrolijk zou moeten stemmen. Wanneer mensen die in de moderne pedagogische praktijk staan ons prijzen, dan moeten we bedenken dat we iets niet goed doen.[4]

Rudolf Steiner zette eerder in diezelfde GA 300a al de toon:

‘Das würde uns schon viel helfen, wenn wir sagen würden, wir machen es genauso wie die anderen öffentlichen Schulen’ [5] … ‘Schweigen wir über alles das, was wir handhaben in der Schule. Halten wir uns an eine Art Schulgeheimnis.’ [6]

Hoe het ook wordt uitgelegd: Steiner geeft wel zijn leraren als bijzondere richtlijn om zijn school te kunnen oprichten en handhaven de boodschap mee dat ‘om te doen wat we willen, het nodig is om ten minste met de mensen te praten, en hen innerlijk voor de gek te houden’.

‘Man muss sich bewusst sein, nicht von innen her, von aussen her, dass man nötig hat, um wenigstens das zu machen, was wir durchbringen wollen, mit den Leuten zu reden, und ihnen innerlich eine Nase zu drehen.'[7]

Voetnoten

[1]Rudolf Steiner, GA 300a p. 218-219

[2] Van Broekhuizen Kees, Goffree Fred, De Kiefte Frank, Kraamwinkel Jan, Landweer Peter, Van Meurs Paul, De Raadt Job, Verhage Kees, Witvliet Pieter  & Zwart Annemieke (1994). Rekenen in beweging. : SLO / VPC

[3] Rudolf Steiner, Conferences with Teachers of the Waldorf School in Stuttgart, vol.1, Steiner schools Fellowship Publications, 1986 p. 125

[4] Rudolf Steiner, GA 300a p.166, vertaald Nederlands citaat in Driegonaal nr. 1/2 juni 2008, p. 14-15

[5] id. p.71, vertaling rdjv: ‘Dat zou ons al veel helpen, wanneer we zeggen dat we hetzelfde doen als openbare scholen.’

[6] id. p.73, vertaling rdjv: ‘Zwijgen we over alles dat we in de school doen. We houden ons aan een soort schoolgeheim.’

[7] id. p.218-219

Gerelateerde artikels

The Janus Face of Anthroposophy

Bewuste begripsverwarring

Masker van de steinerscholen

Misleidend getuigschrift

Misbruik wettelijk beschermde titels door antroposofen

De steinerschool informeert

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

67 thoughts on “Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen

 1. Ere wie ere toekomt: ik vind het van moed getuigen dat je nu wel een link naar mijn blog plaatst.

  [Moderatie] Er zijn op deze weblog eerder al linken en verwijzingen naar jullie blog(s) geplaatst, maar niet naar jullie zin. De reden dat er liever niet naar jullie blog(s) wordt gelinkt, is dat de perceptie en de commentaren van bezoekers van deze en andere sites (LinkedIn VS Alumni, Forum Antroposofie en het Kind, de Aardespiegel, Kloptdatwel?, Floris Schreves ‘Hersenspinsels en gedachtekronkels’,…) die jullie blog(s) hebben bezocht zo negatief zijn dat het weinig zinvol is om mensen naar jullie toe te sturen.

  Nu kunnen je lezers, zo ze dat willen, ook een andere kant horen van de zaken die jij hier aankaart.

  [Moderatie] Van de bezoekers van deze weblog wordt verondersteld dat ze zelf wel kunnen lezen wat er staat, alsook dat ze (indien ze dat willen) gebruik kunnen maken van allerlei media die hen toelaten de op deze weblog vermelde bronnen te controleren. Om ‘de andere kant van de zaak’ te horen, beschikt de antroposofische beweging zelf wel over de nodige middelen.

  Om te beginnen: de kop van je artikel is niet juist:

  Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen.

  Er is namelijk nergens sprake van “de”, ook niet van “een” steinerschool of “de” steinerscholen of van een vereniging van steinerscholen die dit beweren. Door het zo te stellen, geef je ruimte aan speculaties.

  [Moderatie] Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen, is de conclusie die wordt getrokken uit wat Pieter Witvliet en co op hun blog schrijven, namelijk: ‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘

  Als de uitleg op mijn blog van het door jouw tendentieus vertaalde “citaat”-de Engelse vertaling ten spijt-deze conclusie: “overheid kan enz” al zou rechtvaardigen, had je moeten schrijven: overheid kon toen en toen (1921) daarom en daarom van Steiner naar de pomp lopen; of, wanneer je mij, als “hoofd der school” als voorbeeld neemt: “van voormalig hoofd van een steinerschool kon overheid (toen en toen, daarom en daarom) naar de pomp lopen”, dan doe je de realiteit recht. Nu niet.

  [Moderatie] De Nederlandse vertaling van het citaat waarin Steiner oproept om mensen voor de gek te houden, is niet meer of minder tendentieus dan de geautoriseerde vertaling van de Steiner Waldorf Schools Fellowship. Die luidt ‘make fools of’.

  De vaststelling dat Steiner in zijn tijd de mensen voor de gek wilde houden en dat een voormalig schoolhoofd in een poging om dat goed te praten nu bevestigt dat van hem de overheid ook naar de pomp kon lopen, is onderbouwd door teksten van de betreffende personen. Verder is het moeilijk om in geval van het schoolhoofd te praten over het waarom en het wanneer, laat staan over welke school het gaat. De betreffende persoon geeft geen informatie over de school waarvan of in welk jaar hij schoolhoofd was.

  In zijn algemeenheid adviseert Steiner hier niet dat “zijn” leraren, maar ook de leraren na hem, dus ook niet de leraren van nu, met de mensen moeten praten om ze vervolgens voor de gek te houden.
  Dat suggereer je met je “dynamisch blokje” en ik stel daar een andere mening tegenover.

  [Moderatie] Er staat niet ‘met de mensen moeten praten om ze VERVOLGENS voor de gek te houden’, maar er staat ’ten minste met de mensen te praten, EN hen innerlijk voor de gek te houden’. Dat is al voor de gek houden op het moment dat er met de mensen wordt gepraat = misleiden (zie ook linken aan het einde van bovenstaand artikel).

 2. Beste heer Alfrik/Witvliet,

  U zet uzelf min of meer te kakken op het internet door een website te maken met een min of meer gelijkende naam als de website van Ramon de Jonghe. Dit met als doel Ramon de Jonge in een kwaad daglicht te brengen.

  U maakt hierbij gebruik van de klassieke methoden gebezigd in een sektarisch gesloten systeem als de Antroposofie.

  U bent vanwege u op de man spelen inmiddels verwijderd van de website de Aardespiegel, die ondanks hun Antroposofische ideeën, niet erg gediend waren van uw missie. Ook op andere plekken op het web bent u volgens de moderatie in uw reactie hier boven inmiddels ongewenst.

  Ik word er een beetje triest van. Dan stelt u zich voor als de heer Witvliet, dan weer als de heer Alfrik. U communiceert met uzelf op blogs. Als niemand meer naar u wil luisteren dan blijf deze optie natuurlijk altijd open.

  Het zou geen slecht idee zijn om uw communicatie met uzelf nog meer vorm te gaan geven. Misschien is een gesloten vertrek een goede optie. Hiermee valt u anderen minder lastig en zo voorkomt u dat u niet tegengesproken wordt, en daardoor niet in de verleiding komt anderen ongefundeerd publiek in diskrediet te willen gaan brengen.

  U heeft ook lesgegeven als vrijeschoolleerkracht en vrijeschoolleerkrachten opgeleid. Dat maakt een hoop helder als we omtrent vrijescholen de onderwijs/inspectieverslagen en berichtgeving in de media nalopen .

 3. @anoniem

  Ik denk niet dat je reactie enige weerklank gaat vinden bij Pieter Witvliet en co, maar je weet maar nooit.

  Ondertussen is al wel duidelijk dat dit gezelschap integriteit niet zo hoog in het vaandel draagt. Zo is – zoals je al opmerkte – afwisselend de een, dan de ander aan het woord onder de naam Joost Alfrik. Blijkbaar zijn alle middelen geoorloofd om te verbloemen dat Rudolf Steiner het niet zo nauw nam met op een correcte omgaan met zijn medemensen.

  Het lijkt op wat de Zweedse antroposoof Sune Nordwall doet: onder verscheidene namen het internet afschuimen om kritiek op alles wat met antroposofie te maken heeft proberen de kop in te drukken. Nordwall wordt overigens betaald door de Engelse steinerschoolgemeenschap om het debat op internet te ‘monitoren’. Dat betekent o.a. dat hij kritische reacties op forums d.m.v. juridische dreiging laat verwijderen.

  Ik heb de indruk dat ze van pure onmacht ook steeds vaker hun toevlucht tot leugens blijven nemen. Zo deden ze zondag 06/05/12 op hun blog alsof ik aan het woord was toen ze dit schreven:

  (…) “Om mijn lezers niet te betuttelen zou ik ze in staat moeten stellen ook kennis te nemen van Alfriks gezichtspunten op mijn artikelen-maar dan moet ik een link geven en komen ze er wellicht achter hoe ik hen manipuleer en indoctrineer: ik zeg nu dat ik hen wil beschermen tegen een waardeloos blog.

  Het lijkt erop alsof de Jonghe zegt: “Ik heb het nodig dat ik door kan drukken wat ik wil; ik praat met mijn lezers, maar innerlijk houd ik hen voor de gek” (…)

  Doordat ze in het begin van hun blogbericht delen van een bericht van mij aan hen publiceren en Pieter Witvliet en co dit door hen verzonnen stuk ertussen plaatsen, lijkt het alsof het citaat van mij komt.

  Hun handelen is natuurlijk strafbaar, want pure laster. Dat opent wel enkele interessante perspectieven om tegelijk wat andere zaken aan de kaak te stellen.

  Maar je kunt je afvragen wat ze allemaal aan het doen zijn? Hiermee is toch de antroposofische en steinerschoolbeweging helemaal niet mee gediend? Waarbij ik even terzijde vermeld dat ik de steinerschoolautoriteiten wel heb gevraagd om een standpunt in te nemen m.b.t. hun vertegenwoordigers.

  En het is allemaal zo doorzichtig. Gaan ze op hun blog bijvoorbeeld roepen dat hun reactie hier niet geplaatst is, terwijl ze nochtans hierboven staat.

  Wat scheelt die mensen? Er zit ook geen potentie in 🙂

 4. Dat je inmiddels uitvoerig op mijn reactie bent ingegaan, stel ik erg op prijs. Het ligt dus voor de hand dat ik daarop weer inga (de discussie).
  Ik vind dit echter alleen zinvol als we punt voor punt voor punt (uitvoerig) bespreken.
  Niet alles tegelijk in één reactie.
  Dat moet jij natuurlijk ook willen.
  In afwachting van je bevestiging, dan wel afwijzing,
  Joost

 5. @Ramon
  11/05/2012 om 21:10
  Toen ik op jouw blog mijn reactie plaatste, was deze in afwachring van moderatie.
  Op zeker ogenblik was deze mededeling verdwenen. Dan is of de reactie verwijderd, dan wel geplaatst.
  Aangezien dit laatste niet het geval was, bleef er maar één conclusie over: die heb ik verwoord in: “Laster”. Inmiddels heb ik deze aangepast.

  [Moderatie] De reactie was niet verwijderd. Een andere reden dat de mededeling ‘reactie is in afwachting van moderatie’ soms niet meer zichtbaar is, is dat een reactie is geplaatst terwijl iemand is ingelogd met zijn/haar WordPress account en daarna de weblog waarop de reactie is geplaatst, bezoekt terwijl hij/zij niet is ingelogd.

  Jullie reactie is binnengekomen op 10/05/2012 om 18.17h en de dag erna ’s middags geplaatst. ’s Morgens om 7.47h hebben jullie je bericht waarin jullie stellen dat jullie reactie hier niet wordt geplaatst en suggereren dat er geen discussie mogelijk is al gepubliceerd.

  Ondanks dat jullie ’s avonds een reactie plaatsen die in de moderatiewachtrij terechtkomt (wat standaard is hier) en al de dag erna in de vroege ochtend roepen dat je reactie niet wordt geplaatst, worden jullie reacties alsnog geplaatst. Het spreekt voor zich dat dit soort ‘ongerijmdheden’ niet tot in het oneindige worden getolereerd.

 6. Ha Ramon,

  Het is wat we vaak zien gebeuren wanneer er kritiek is op de werkgebieden binnen de antroposofie. Naar gelang de realiteit meer zichtbaar wordt binnen de beweging, worden de acties grover diezelfde realiteit geweld aan te doen en deze alsnog toe te dekken.

  Ik denk wel dat we kunnen stellen dat de door de heer Afrik/Witvliet ingezette lastercampagne niet voor alle antroposofen de manier van werken bij kritiek is. Dit wordt duidelijk bij bv. de antroposofische website de Aardespiegel, waar men het op de man spelen in discussies niet meer toelaat.

  Daarom denk ik dat we personages achter deze acties niet al te serieus moeten nemen. Al kan ik mij voorstellen dat het niet prettig is als iemand met min of meer kwade bedoelingen zichzelf opwerpt als spreker voor en als redder van de antroposofie. Het wordt dan een beetje alsof de pyromaan de brandweer komt helpen bij het blussen van de brand.

  Het kan gelukkig ook anders. Ondanks de soms pittige discussies en gesprekken hier op jouw site herinner ik mij de goede gesprekken die respectvol bleven, hierbij denkende aan bv. Lieven de Brouwere en Taco Kramer.

  Een mooi weekend gewenst allen,

 7. @anoniem

  Die van de Aardespiegel hebben inderdaad een wijze beslissing genomen door tijdig in te grijpen toen Pieter Witvliet en co – bijgestaan door Kees Kromme, een vertegenwoordiger van de Antroposofische Vereniging in Nederland – me persoonlijk begonnen aan te vallen.
  Ik heb daarrond ook contact gehad met iemand van de kernredactie van de Aardespiegel en laten weten dat ik de manier waarop ze hebben ingegrepen positief vind (‘het is goed dat jullie, op eigen wijze, tijdig hebben ingegrepen in die discussie onder dat stuk van Stephan Geuljans. Het ging sowieso de verkeerde kant uit’). Uiteindelijk kwam zelfs de uitnodiging om een stuk te schrijven. 🙂 Dat is m.i. een verstandige manier om met onderbouwde kritiek om te gaan.

  Misschien is wel het beter om de personages achter lastercampagnes e.d. niet al te ernstig te nemen. Dat weet ik niet.

  In ieder geval vind ik het wel ernstig wanneer mensen gaan samenspannen, collusie http://www.encyclo.nl/begrip/collusie heet dat dan, om iemand te bestrijden.

  j.alfrik zegt:
  31/01/2011 om 14:52

  (…) Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site. (…) Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af. (…) … in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.(…)

  En je hebt blijkbaar zelf toch ook gezien welke bewegingen ze zoal maken. Met in mijn achterhoofd dat het naar mij toe vanuit de steinerbeweging meermaals tot dreiging en intimidatie kwam, mijn echtgenote zelfs is aangevallen en mijn kinderen (nadat ze in de steinerschool waren mishandeld) ook nog eens publiek werden beledigd, probeer ik de zaken niet al te luchtig op te nemen. Wat geloofsfundamentalisten kunnen aanrichten, kan je zowat elke dag in het nieuws horen.

  Al valt er ook wel eens wat te lachen in de antroposofische beweging. Dit is bijvoorbeeld iemand van de Nederlandse Pedagogische Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap

  http://youtu.be/d5iFQ6yqXDM

 8. @Ramon,
  Het plaatsen-niet plaatsen lijkt me opgelost.
  Nu wacht ik nog op een antwoord: In afwachting van je bevestiging, dan wel afwijzing,

  [Moderatie] Jullie reacties worden geplaatst. Jullie kunnen reageren waarop jullie willen.

 9. Om misverstanden te vermijden?

  Ik heb nooit iets te maken gehad met antroposofen. In de steinerschool sprak men er zelfs nooit over. Mij werd er verteld dat: “Er geen religie is in de scholen. Men volgt er wat in de maatschappij gangbaar is. In ons geval de katolieke kerk. De kinderen zullen er proeven van al de godsdiensten.”

  Het werd me pas later duidelijk dat ik gewoon bedrogen werd.Waarom dit blog dan niet volgen? Het klaart in mijn ogen veel op van wat ik in drie jaar zag gebeuren met mijn gezin. Weerzinwekkend gewoon.

  Voor de zoveelste keer wordt het me duidelijk hoe ze mij in de maling genomen hebben. Plezant is wat anders.

  Ik ben ook wel eens op andere blogs gaan kijken en ik kom er steeds van terug. Vaak veel te agressief opgesteld. Er staan geregeld contradicties in waardoor de lezer op een dwaalspoor gebracht kan worden. Ik kan sommige ook vergelijken met blogs van extreem rechtse bewegingen. Ik bespaar de details. Er wordt hier al genoeg herhaald. Best verwarrend hoor.

  In de reacties van Alfrik en co zie ik regelmatig dezelfde agresiviteit terug komen. Ook de wanhoop in de opstelling van de verdediging is overduidelijk. Zielig gewoon. Ik ben een regelmatige lezer van dit blog en kan best het onderscheid maken tussen juistheden en fake. Ik zal wel niet de enige zijn.

  Nu ja, zulke mensen moeten er ook zijn zeker? Zolang we ze er kunnen uitpikken zijn we nog goed bezig zeg ik maar.

  ook fijn weekend aan allen

 10. @Ramon
  10/05/2012 om 18:17

  Je zegt: “()die jullie blog(s) hebben bezocht zo negatief zijn dat het weinig zinvol is om mensen naar jullie toe te sturen.”

  Er zou moeten staan: “dat ik(=RdJV) het weinig zinvol vind”. En daarmee bevestig je mijn conclusie dat je liever hebt dat je lezers geen inzicht krijgen in wat ik als ervaren leerkracht erover zeg. Commentaar, hier in het verleden gegeven, werd niet geplaatst als ik er met een link naar mijn blog in verwees.

  [Moderatie] Het moet ook weer niet te gek worden. Jullie hebben hier de voorbije twee jaar 64 reacties geplaatst, waarvan er 52 zijn goedgekeurd. Lezers wordt hier geen inzage onthouden in wat jullie te vertellen hebben. Dit is een open forum (waar uiteraard niet zomaar alles wordt toegelaten).

  De reden dat jullie in het verleden gemodereerd zijn, is het plaatsen van ad hominem reacties, trollen en het plaatsen van linken zonder context. Linken naar jullie blog(s) zijn hier overigens in het verleden wel geplaatst.

  Nu je het oordeel “zinvol of niet” overlaat aan je lezers, is mijn kritiek op het feit dat je dit niet aan hen overliet, maar dat voor hen bepaalde, achterhaald.

  Inmiddels ben ik begonnen, opmerkingen die ik op mijn blog over dit onderwerp heb gemaakt, van commentaar te voorzien.

 11. Beste anoniem
  11/05/2012 om 13:18

  Ik discussieer hier over het onderwerp dat de Jonghe, nu voor de zoveelste keer, woorden van Steiner verdraait en uit de context gelicht weergeeft. In zonderheid nu.

  [Moderatie] Een citaat en een parafrase zijn per definitie uit hun verband gehaald, anders zouden het geen citaten/parafrases meer zijn. Voor alle duidelijkheid nog een keer de verschillende teksten.

  Originele versie GA 300a p.218-219 :

  ‘ …dass man nötig hat, um wenigstens das zu machen, was wir durchbringen wollen, mit den Leuten zu reden, und ihnen innerlich eine Nase zu drehen.’

  Geautoriseerde vertaling Waldorf steiner Schools Fellowship:

  ‘[I]n order to do what we want to do, at least, it is necessary to talk with the people, not because we want to, but because we have to, and inwardly make fools of them.’

  Niet geautoriseerde vertaling Steinerscholen.com

  ‘Om te doen wat we willen, is het nodig om ten minste met de mensen te praten, en hen innerlijk voor de gek te houden.’

  Een opmerking van Steiner over een onenigheid met de overheid-wat precies en waarover is niet eens zo duidelijk-wordt door de Jonghe gepresenteerd alsof het hier een aanwijzing betreft die voor toen en voor de verre toekomst zou moeten gelden.

  [Moderatie] Dit is de volledige alinea waaruit het citaat komt:

  (…) Es handelt sich darum, daß dasjenige, was man unsere Schulbewegung nennen könnte: die Bewegung nach einer freien Schule hin in immer mehr Köpfe hineinkommt, so daß eine wirkliche große Bewegung nach der Freiheit der Schule entsteht, als ein Teil der Dreigliederungsbewegung. Die Ausrede mit der Einheitsschule, die mögen wir als Opportunität gebrauchen; allein ich muß meinerseits gestehen, mir war immer die ausdrücklich dezidierte Definition der Einheitsschule etwas Unangenehmes — obwohl man sie aus Opportunität wählen mußte —, weil sie nicht genau betont, daß man nicht das will, was vom Staate als Einheitsschule definiert wird, daß es uns nicht so sehr ankommt auf die Einheitsschule als auf die freie Schule. Dann wird sich das von selbst ergeben. Dasjenige, was als Einheitsschule von der jetzigen deutschen Regierung erstrebt wird, das ist das Gegenteil. Wir machen erst einen Kratzfuß vor dem, was uns ein Greuel ist, wenn wir solchen Dingen nachgeben. Man muß sich durchschlängeln; man muß sich bewußt sein, daß dies doch im Leben — nicht von innen veranlaßt, dann wäre es jesuitisch —, aber daß es von außen mit einer gewissen Reservatio mentalis gemacht wird. Man muß sich bewußt sein, nicht von innen her, von außen her, daß man nötig hat, um wenigstens das zu machen, was wir durchbringen wollen, mit den Leuten zu reden, und ihnen innerlich eine Nase zu drehen.(…)

  Rudolf Steiner, GA 300a p.218-219

  Steiner heeft die uitspraken namelijk wel gedaan: (als ik bij mijn eigen vakgebied blijf:

  o.a. “In de opvoeding en het onderwijs van de toekomst moet een bijzondere waarde worden toegekend aan de vorming van de wil en het gevoel. “(GA 293, blz 64).

  Dat gold toen en dit vinden vrijeschoolleerkrachten nu ook nog.

  Door geen onderscheid te maken tussen een ad hoc-uitspraak en een uitspraak die de basis is voor –weer wat mijn vakgebied betreft-het praktische werk in een klas, geefit de Jonghe uitspraken van Steiner ongenuanceerd weer.

  Daarvan o.a. maak ik melding op mijn blog en daarover gaat deze discussie.

  Uit uw woorden, beste anoniem, merk ik geen betrokkenheid op dit onderwerp op. U hebt het over mij en mijn blog.
  Daarover wil ik graag met u van gedachten wisselen, maar niet hier. Hier wil ik bij het onderwerp van deze draad blijven.
  U bent vrij mijn blog te bezoeken en uw opmerkingen daar te plaatsen. U bent even vrij dat niet te doen.
  In deze draad ga ik op uw reactie van 11/05/2012 om 13:18 niet verder in.

  vriendelijke groet,
  Joost Alfrik

 12. @Ramon
  10/05/2012 om 18:17

  “Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen,is de conclusie die wordt getrokken “()
  (moderatie 3):

  Je wekt met deze kop de indruk dat dit “HET” standpunt is van de steinerschool en ik benadruk nogmaals, dat er in mijn artikel nergens sprake is van “de”, ook niet van “een” steinerschool of “de” steinerscholen of van een vereniging van steinerscholen die dit beweren.
  Door het zo te stellen, geef je ruimte aan speculaties. Je bent zelf de eerste die speculeert:
  “De door Rudolf Steiner geïnspireerde auteurs die niet tevreden zijn met mijn vertaling en zich blijkbaar opwerpen als spreekbuis voor de steinerschool”()
  BLIJKBAAR??? Ik werp me nergens op als spreekbuis voor “de” steinerschool.

  [Moderatie] Dit komt van jullie blog: ‘…wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘

  Ik heb hier: http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/about/ gezegd waarom ik destijds je boek ben gaan lezen en waarom ik op mijn blog o.a. je artikelen van een andere kant belicht-vaak vanuit de ervaring die jij mist-waardoor de onderwerpen van je artikelen minder eenzijdig worden dan de wijze waarop je ze brengt.
  Ik ben door niemand als vertegenwoordiger van wie of wat dan ook, benoemd.
  Ik spreek hier dus niet als vertegenwoordiger van wie of wat dan ook.

  [Moderatie] Noch de Federatie van Steinerscholen, noch de verenging van vrijescholen, noch de Begeleidingsdienst voor vrijescholen, noch de Stichting Rudolf Steinerpedagogie, noch de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst hebben, nadat jullie zo zijn voorgesteld in een verscheidene mails aan hen, ontkend dat jullie vertegenwoordigers van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool zijn.

  Aan “anoniem” zeg je 11/05/2012 om 21:10:
  “Waarbij ik even terzijde vermeld dat ik de steinerschoolautoriteiten wel heb gevraagd om een standpunt in te nemen m.b.t. hun vertegenwoordigers.”
  Zoals gezegd: ik ben hun vertegenwoordiger niet.

  [Moderatie] In die zin vertegenwoordigers van de steinerschool en -pedagogie dat jullie bv. om een bedenkelijk citaat van Steiner te duiden in naam van de steiner/vrijeschool spreken (zie vorige moderatie), maar ook in naam van steinerpedagogen (steiner/vrijeschoolleraren) in het algemeen.

  ‘Dat gold toen en dit vinden vrijeschoolleerkrachten nu ook nog.’ (reactie 12/05/2012 om 22.05h)

  Ook ben niet bezig met ()”een poging om Steiners citaat positief te duiden”,
  Ik nuanceer waar jij zwart-wit kleurt: in het “dynamisch blokje”.

 13. Obviously Steiner deceived the public about his real goals, intentions – quote Rudolf Steiner:

  “Wir können nicht dasselbe, was wir unter uns reden, den Eltern sagen. Wir können nicht sagen: Seid froh, daß euer Junge mit 9 Jahren noch nicht lesen und schreiben kann. Er wird um so besser lesen und schreiben, wenn er es mit 9 Jahren nicht gekonnt hat. (…) Wir müssen die Menschen, die aus der heutigen Bildung kommen, etwas sanft anfassen und nicht gleich frappieren, sonst würden wir mit unseren Bestrebungen unter die Räder kommen.”

  Rudolf Steiner, “Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung”

  Waldorfschule [= “Steiner School”] is a bluff package:

  “In der Tat entsteht aus der Differenz von allgemeiner, öffentlicher Präsentation [der Waldorfschule], die sich der üblichen Vokabeln und Formeln bedient, und dem, was eigentlich damit gemeint ist, der Eindruck, man habe es bei der anthroposophischen Pädagogik mit einer Art Mogelpackung zu tun, die ein sehr eigenwilliges Produkt in einer geläufigen und höchst normalen Verpackung an den Mann zu bringen versucht.”

  Prof. Klaus Prange, “Erziehung zur Anthroposophie”

 14. Another practical example of Steiner’s deception of the public:

  Rudolf Steiner hated French. Steiner thought French was “dead”, the “language of a corpse”. Steiner wanted to get rid of French. Nonetheless French is taught in Steiner Schools [= “Waldorfschulen”]. Steiner explains that Waldorfschule is forced to comprise since “Freies Geistesleben” [= “Anthroposophy as the ruling force of society”] isn’t yet established:

  „Einen Anfang kann sie [die Waldorfschule] nur machen durch jenes Verständnis, welches unsere Lehrerschaft entgegenbringt dem Charakter des Französischen, daß man es so behandelt, daß man sich bewußt ist, man bringt eigentlich eine Dekadenzerscheinung in die Schule hinein; das muß man nicht den Kindern sagen, aber man sollte sich schon darüber klar sein.

  Man ist sich darüber klar, aber auf der anderen Seite ist es absolut ausgeschlossen, daß wir von der Waldorfschule den Anfang machen mit dem Kampfe für die Abschaffung der französischen Sprache. Das ist aus äußeren Gründen nicht möglich. Wir haben ja noch kein freies Geistesleben (…)“ [Seite 278]

  „Was die französische Sprache aufrecht erhält, ist der Furor, das Blut der Franzosen. Die Sprache ist eigentlich tot, und sie wird als Leichnam fortgesprochen. Das ist am allerstärksten an der französischen Poesie des 19. Jahrhunderts hervorgetreten. Korrumpiert wird die Seele ganz sicher durch den Gebrauch der französischen Sprache. Sie gewinnt nichts als die Möglichkeit einer gewissen Phraseologie. Das wird auch übertragen auf andere Sprachen bei denjenigen, die das Französische mit Enthusiasmus sprechen.

  Es liegt dies vor, daß gegenwärtig die Franzosen dasjenige, was ihre Sprache als Leichnamssprache aufrechterhalten hat, das Blut, auch noch selbst verderben. Die schreckliche Kulturbrutalität der Verpflanzung der schwarzen Menschen nach Europa, es ist eine furchtbare Tat, die der Franzose an anderen tut. Sie wirkt in noch schlimmerer Weise auf Frankreich selbst zurück. Auf das Blut, auf die Rasse wirkt das unglaublich stark zurück. Das wird wesentlich die französische Dekadenz fördern. Das französische Volk als Rasse wird zurückgebracht.“ [Seite 282]

  Rudolf Steiner, „Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule 1919 bis 1924 – Konferenz vom Mittwoch 31. Januar 1923, 16–19 Uhr“, GA 300b

 15. I tried to tell Waldorf students about their being deceived (in this case about “French in Steiner Schools”):

  “Liebe (Waldorf-) Schüler, helft mir mal beim Französisch! („Un homme et une femme“)

  Berlin, 3. Mai 2012 – C’est très charmante, cette chanson! Kann man auf Deutsch auch so bezaubernd sein? Einen deutschen Text für „Un homme et une femme“ schreiben? Von Andreas Lichte.

  Warum ich ausgerechnet Waldorfschüler anspreche? C’est tout simple: Der Begründer der Waldorfschulen, Rudolf Steiner, hielt Französisch für „tot“, „dekadent“, und wollte es „abschaffen“. Siehe unten. „Der Reiz des Verbotenen“ – für Waldorfschüler (…)”

  continue: http://www.ruhrbarone.de/liebe-waldorf-schueler-helft-mir-mal-beim-franzoesisch-un-homme-et-une-femme/

 16. @Andreas

  Thanks for the clarification. It’s a confirmation of the statement of Erika.

  Danke für die Klarstellung. Es ist sowohl eine Bestätigung des Satzes Erikas. (‘…wordt het me duidelijk hoe ze mij in de maling genomen hebben’, überstetzt: es ist mir klar, wie sie mich zum Narren gehalten haben).

  “Wir können nicht dasselbe, was wir unter uns reden, den Eltern sagen. Wir können nicht sagen: Seid froh, daß euer Junge mit 9 Jahren noch nicht lesen und schreiben kann. Er wird um so besser lesen und schreiben, wenn er es mit 9 Jahren nicht gekonnt hat. (…) Wir müssen die Menschen, die aus der heutigen Bildung kommen, etwas sanft anfassen und nicht gleich frappieren, sonst würden wir mit unseren Bestrebungen unter die Räder kommen.”

  Rudolf Steiner, “Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung” GA 302, p.130-131

  Ich habe zudem gelesen dass jemanden als Narren verspotten synoniem ist für ‘jemanden eine Nase drehen’.

  @Erika

  Je ziet zelf wat er staat: ‘Wir können nicht dasselbe, was wir unter uns reden, den Eltern sagen’.

  We kunnen niet hetzelfde dat we onder ons zeggen tegen de ouders zeggen.

  Dat je nooit iets te maken hebt gehad met antroposofen kan ik moeilijk geloven. Bij wie hebben je kinderen dan in de klas gezeten? 😉

  Maar ik vermoed dat je bedoelt dat ze zich niet als antroposoof bekenden?

 17. Het woord “antroposofie” of alles er rond is mij in de school nooit opgevallen. Ik wist ook niet wat het was. De informatie over zo’n scholen zijn ofwel vaag, onvolledig of onjuist en vooral verdraaid. Het brengt mensen echt op een dwaalspoor.

  Dat er “rare practijken ” aan de gang waren werd mij in dat eerste schooljaar al duidelijk. De link had ik toen nog niet gelegd. Waarschijnlijk denk ik nog steeds op die manier.

  Uiteraard hebben mijn kinderen vooral te maken gehad met antroposofen. Ik kan gewoon nog steeds niet vatten dat men mij zo bij de neus genomen heeft.

 18. Beste heer Alfrik/Witvliet,

  Dank voor uw reactie. Ik denk dat de onderbouwing van Ramon de Jonghe prima op orde is en niet is verdraaid. Verder wordt dit bevestigd door Andreas Lichte, die net als Ramon met bronnen komt van geschriften van Rudolf Steiner zelf. Harder kunnen ze het niet maken voor u.

  Verder is het ruimhartig van Ramon de Jonghe dat hij u nadat u hem publiek tracht te beschadigen op uw eigen website en elders, zoveel ruimte laat. Dit door naar uw website te linken en alsnog met u in gesprek te willen gaan.

  U bent hier meen ik mede terecht gekomen nadat Caesar Lion Cachet vertelde dat hij door antroposoof Daan van Bemmelen was misbruikt en omdat daar op deze site naar gelinkt werd.

  ‘ Reactie 14: … Uiteindelijk ben ik van school gestuurd om dat ik geen trek had in de pedofiele avances van de stichter van de Haagse Vrije School, ene Daan van Bemmelen. In die tijd een vieze amechtige ouwe stiekeme flikker. Iedereen die er van af wist, is van school gestuurd. Allemaal goed terecht gekomen overigens…
  Reactie 22: ‘Maar ook de leeraar Frans, ene Veltmann die altijd zijn minachting voor de jeugd deed gelden maar er wel met een leerlinge vandoor ging. Zo ook de leeraar Duits, ene Lafré ging er met een jonge blom uit onze klas vandoor…
  … Het is voor mij lang een traumatische ervaring geweest dat ik met een perverse pedo als Daan van Bemmelen in aanraking ben geweest. En dan van school gestuurd worden ondanks het feit dat ik ook nog eens een uitstekend getuigschrift had, heeft mij jarenlang in mijn dromen achtervolgd…’

  weblog steinerscholen.com/2010/03/20/ook-misbruik-in-steinerscholen/

  Ik kan mij voorstellen dat het even schrikken is dat uw vroegere naaste collega/collega’s worden genoemd ivm met pedofilie.

  [Moderatie] Graag behoedzaam omgaan m.b.t. uitspraken over pedofilie. Aan dit onderwerp wordt kortelings nog voldoende aandacht geschonken.

  Ik mis echter enige compassie bij u voor (de)het mogelijke slachtoffer(s). Ook mis ik het respect bij u voor het goede onderzoekswerk van Ramon de Jonghe, die hier mee vele slachtoffers dient.

  Verder kan ik uit eigen ervaring spreken dat er veelvuldig misleiding plaats vind door antroposofen. Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden.

  Diverse overheidsinstanties zijn het bos in gestuurd met mooie praatjes om subsidies te verkrijgen, om later te moeten concluderen dat het geld verdwenen was. http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/417305/spaarpotjes-kinderen-zonnehuizen-verdwenen.html~reacties

  ‘Laat ik een klein voorbeeld geven. Wij maken als ouders geld over naar Bronlaak, zodat mijn dochter kan zwemmen en paardrijden. In mei vertelde Barbara opeens dat dat was gestopt. Wij zijn verhaal gaan halen, en dat geld bleken ze op het hoofdkantoor gebruikt te hebben om openstaande rekeningen elders in de organisatie te betalen. Dat lijkt mij fraude.’ http://www.platformvgrijnmond.nl/2-uncategorised/36-managers-gaan-mijn-dochter-blijft.html

  Zelf ben ik opgegroeid tussen de antroposofen bobo’s. Mijn stiefvader, Piet Blokland, was schoolleider van de Zeister Vrije School en oprichter van diverse Tobiasscholen in binnen- en buitenland.

  Lievegoed, Mees, Bakhoven, Moll van Charante Inspectie onderzoekt fraude, Becht, ze behoorden tot onze intimi en leefomgeving.

  Zoals je zult zien, heer Alfrik/Witfliet, als u de geplaatste linken goed doorneemt, was het niet echt een verheffende en prettige leefomgeving. Het handelen van bovengenoemden heeft inmiddels verstrekkende gevolgen gekend voor diverse mensen en overheidsinstanties. Ik heb het dan over diverse slachtoffers en overheden die misbruikt zijn en bestolen.

  Ik kan dan ook niet anders dan Erika gelijk geven als ze vertelt dat ze in de maling is genomen, want dat is ze helaas. Als we de geschriften van Rudolf Steiner vertalen en analyseren kunnen we niet anders dan wederom zeggen dat Rudolf Steiner misleiding onderwees en uitdroeg aan zijn volgelingen en hen leerde om door middel van misleiding en leugens de antroposofische zaak te dienen.

 19. @anoniem

  Over verdraaien gesproken…

  Het is wel apart dat net Witvliet en co het over verdraaien gaan hebben, terwijl ze op hun weblog gewoonweg ter plaatse allerlei ongerijmdheden verzinnen en dan als zogenaamd bezwarend materiaal tegen me willen gebruiken.

  Witvliet en co beweren o.a. het volgende:

  “Om mijn lezers niet te betuttelen zou ik ze in staat moeten stellen ook kennis te nemen van Alfriks gezichtspunten op mijn artikelen-maar dan moet ik een link geven en komen ze er wellicht achter hoe ik hen manipuleer en indoctrineer: ik zeg nu dat ik hen wil beschermen tegen een waardeloos blog.”

  Maar gelukkig hebben ze geen enkele aanwijsbare bron die erop wijst dat ik zoiets zou hebben gezegd. Wat dus betekent dat het laster is.

  Nu ja, we kennen het gezegde ‘wie een put graaft voor een ander…’. En ik denk dat in dit geval de put niet groot genoeg gaat zijn. 🙂

 20. 13/05/2012 om 07:39
  Je zegt:
  [Moderatie] “Noch de Federatie van Steinerscholen, noch de verenging van vrijescholen, noch de Begeleidingsdienst voor vrijescholen, noch de Stichting Rudolf Steinerpedagogie, noch de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst hebben, nadat jullie zo zijn voorgesteld in een verscheidene mails aan hen, ontkend dat jullie vertegenwoordigers van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool zijn.”

  Ik ben door bovengenoemde instellingen NIET tot hun vertegenwoordiger benoemd.
  Dat ze het aan jou niet ontkend hebben, is iets anders dan ‘ze hebben het bevestigd.’
  Ik vermoed dat je geen antwoord hebt ontvangen en dat dit voor jou gelijk staat aan: niet ontkend.
  Heb jij van één van deze instellingen antwoord gekregen?

  [Moderatie] Het gaat niet over benoemd zijn tot, maar over het feit dat jullie vertegenwoordigers zijn van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool. Of het moet zijn dat jullie dit feit ontkennen?

  Er is ondertussen al antwoord gekomen op de mail die aan de verschillenden instellingen is gestuurd aangaande jullie lastercampagne. Er is tot nu toe door geen van de aangeschreven instellingen bevestigd dat jullie vertegenwoordigers zijn van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool.

 21. @Ramon
  14/05/2012 om 06:20
  Je zegt:
  “Er is tot nu toe door geen van de aangeschreven instellingen bevestigd dat jullie vertegenwoordigers zijn van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool.”
  Dat zei ik dus al: Ik ben geen vertegenwoordiger van bovengenoemde instellingen; geen woordvoerder. In jouw titel: “Overheid kan van steinerschool ()” geef je dus niet de mening weer van “steinerschool”, maar de mijne en dan nog in de context van toen en toen en daarom en daarom. Zoals ik ook al eerder heb gezegd: ik schrijf op persoonlijke titel. Niet “namens” = in naam van”; dat betekent dat mijn naam niet te vereenzelvigen is met “steinerschool”.

  [Moderatie] Jullie krijgen op deze site een tweede kans, maar desondanks manifesteren jullie je net zoals daarvoor door steeds ontwijkende antwoorden te formuleren. Jullie vraag i.v.m. de aan enkele steinerschoolautoriteiten gestuurde mail is wel beantwoord. Als jullie het gaan hebben over een eerlijke voorstelling van zaken mag het voor de goede gang van zaken geen probleem zijn om onderstaande (nu voor de tweede keer gestelde) vraag te beantwoorden.

  Ontkennen jullie het feit dat jullie vertegenwoordigers zijn van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool?

  Je titel suggereert meer inhoud dan er, gezien de werkelijke feiten, aan gegeven mag worden.
  Dat “meer suggeren dan er in wezen bij hoort, doe je ook voortdurend in je “dynamisch blokje” en daar zal ik steeds kanttekeningen bij plaatsen, als ik dat nodig vind voor een eerlijkere voorstelling van zaken.

  [Moderatie] Wat wordt bijvoorbeeld gesuggereerd door het citaat van Steiner te vertalen zoals de Steiner Waldorf School Fellowship dat doet?

  ‘We must worm our way through…[I]n order to do what we want to do, at least, it is necessary to talk with the people, not because we want to, but because we have to, and inwardly make fools of them.’

  ‘Om te doen wat we willen, is het nodig om ten minste met de mensen te praten, en hen innerlijk voor de gek te houden.’

 22. Omdat we het hier nog altijd over misleiding en steiner/vrijeschool hebben, heb ik voor wie de Duitse taal niet machtig is alvast twee citaten vertaald die Andreas Lichte in dit draadje heeft geplaatst.

  Rudolf Steiner:

  ‘We kunnen niet hetzelfde dat we onder ons zeggen tegen de ouders zeggen. We kunnen niet zeggen: wees blij dat je kind met 9 jaar nog niet kan schrijven of lezen. Het zal des te beter lezen en schrijven als het het met 9 jaar niet heeft gekund. (…) We moeten de mensen die uit het huidig onderwijs komen voorzichtig aanpakken en niet dadelijk verbazen, anders zullen we met onze strevingen te gronde gaan.’

  Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, p.130-131

  Prof. Klaus Prange:

  ‘Inderdaad ontstaat uit het onderscheid tussen algemene, publieke presentatie [van de steiner/waldorf/vrijeschool] die zich van gangbare woordenschat en formuleringen bedient en dat wat eigenlijk bedoeld wordt, de indruk dat men met de antroposofische pedagogiek met een soort ‘bedrieglijke verpakking’ te maken heeft. Die een zeer eigenaardig product in een vertrouwde en meest normale verpakking aan de man probeert te brengen.’

  Prof. Klaus Prange, Erziehung zur Anthroposophie

 23. @Ramon
  15/05/2012 om 08:56

  Ik weet niet aan wat voor spraakverwarring we lijden, maar ik heb 2x gezegd:13/05/2012 om 07:39 en 14/05/2012 om 06:20: ik ben GEEN vertegenwoordiger van enz.

  Nu kom je weer met dezelfde vraag:
  “Ontkennen jullie het feit dat jullie vertegenwoordigers zijn van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, steinerpedagogie of de steiner/vrijeschool?”

  Ja, dat ontken ik!

  [Moderatie] Dit is duidelijke taal. Dank u. Het vervelende is dat niet duidelijk is wie het precies is die dit ontkent, omdat eerder al aangetoond is dat meerdere personen onder de naam ‘Joost Alfrik’ – die staat opgegeven als auteur van de weblog ‘steinerschoolgefocust’ – werkzaam zijn.

  2x heb ik geantwoord met: ik ben GEEN vertegenwoordiger van enz. En zoals jij zegt, blijkt uit de antwoorden die je op je mails hebt ontvangen dat ik NIET hun vertegenwoordiger, d.i. niet de spreekbuis van of voor die instellingen ben.
  En daarom nogmaals: je titel klopt niet. Niet de steinerschool, of een steinerschool enz. enz. is aan het woord geweest, maar Joost Alfrik!

  En ik heb, in de tijd dat ik “hoofd ener vrijeschool” (ca 10 jaar) was, in een aantal (3) gevallen, voor mijn school gekozen en niet voor de overheid.

  Je bent wel erg snel met je oordeel: “Waarom is ‘de strijd’ aangaan onbegonnen werk? Wanneer je het ergens niet mee eens bent, kan je dat toch ook gewoon zeggen? Dat heet eerlijk zijn.”
  Dacht je soms dat er van mijn kant niet open en eerlijk gesproken werd?
  Een voorbeeld:
  Vóór de wet op het basisonderwijs in Nederland (1985) was de kleuterschool een aparte school.
  Voor de kleuters moest een eigen lesrooster worden ingediend bij de inspectie. Het dagonderdeel “vrij spel” nam, volgens de verplichte urenindeling, te veel tijd in beslag. Je kon praten wat je wilde, maar als je eerlijk invulde wat er in werkelijkheid gebeurde, werd de rooster niet goedgekeurd.
  Dat werd deze wel, als je “vrij spel” splitste in een onderdeel gymnastiek. Gymnastiek echter, kwam, als vak, zoals bedoeld in de wet, niet in de vrijeschoolkleuterklassen voor.
  Dus: er móest gymnastiek op de rooster staan. Dan kon het gevoel opkomen, zoals bij de schilder Terpen Tijn, in de verhalen over Ollie B.Bommel: “M’n zolen” . “Als jullie dat zo willen, hier dan.”

  [Moderatie] En er werd niet eerlijk ingevuld wat er gebeurde? Er werd gymnastiek ingevuld op het rooster, terwijl dit in werkelijkheid vrij spel was?

  Met dit “jullie” bedoel ik hier nadrukkelijk de wetgever(s), wie dat dan ook mocht(en) zijn; niet de toenmalige inspectrice die haar bewondering voor het pedagogisch-didactische werk in onze school niet onder stoelen of banken stak.(De tip van de gymnastiek was van haar…..)

  [Moderatie] Jullie beweren hier dat een overheidsfunctionaris hulp bood om de wet te omzeilen.

 24. Waar blijft de doordachte, overtuigende verdediging van de vrijeschool? Waarom die dwangmatige, bijna inhoudsloze vete op een persoon die kritiek heeft? Is er iets te verdedigen dan?
  Natuurlijk kan de overheid naar de pomp van de vrijeschool.In andere woorden wordt dat jarenlang verkondigt. Heeft de vrijeschool dan iets met de overheid als ze zich duidelijk van de maatschappij distantieren? Vrije school betekend toch, een school los van de overheid?
  Telkens wordt er terug gekomen op wat er gezegd is op een weblog, een herhalende verdediging zonder enig nut. Een infantiel wel,nietes spelletje. Verdedig in concrete uitspraken de vrijeschool en verval niet in vage omzwervingen waar de Antroposofen zo goed in zijn. En wat is er zo belangrijk aan een wel of niet vertegenwoordiger zijn? Is er dan veel verschil tussen een verdediger,vertegenwoordiger? Wees dan van een van beide echt overtuigend!

 25. @Daphne

  Het al dan niet vertegenwoordiger zijn van Rudolf Steiners pedagogische inzichten, de steinerpedagogie en de steiner/vrijeschool is wat Pieter Witvliet en gezelschap betreft belangrijk omdat zij zich in de discussie bedienen van het autoriteitsargument (namelijk 40 jaar ervaring en kennis doorgegeven aan honderden leraren). Daaruit zou zonder meer onterecht kunnen worden geconcludeerd dat deze mensen door de wol geverfde steinerpedagogen zijn. Waarmee ze zich zodoende zelf profileren als deskundigen of vertegenwoordigers van de steinerpedagogie. Nu zij, wie van het ook was die achter het toetsenbord zat, toegeven dit niet te zijn, ga ik er ook niet meer om vragen.

  Of eruit die hoek nog een keer een gedegen, overtuigende verdediging van de steiner/vrijeschool gaat komen, betwijfel ik ten zeerste. Gedurende de twee jaar dat Pieter Witvliet en gezelschap mijn weblog bezoeken en mij op verscheidene locaties op het internet in diskrediet proberen te brengen, heb ik nog weinig anders gezien dan dat zij met slaande deuren discussies verlaten.

  Ik zeg er maar meteen bij dat ik ook niet helemaal vrijuit ga, want ik heb me te vaak laten verleiden tot welles-nietes spelletjes. Ter verdediging zeg ik er maar meteen bij dat het wel irritant kan zijn om virtueel te worden gestalkt.

  Maar goed, er is nu een vraag van jou om concreet de vrijeschool te verdedigen. En al heb ik zo’n vaag vermoeden dat Rudolf Steiner nu gaat worden opgevoerd om hem o.a. te laten verklaren dat de steiner/waldorf/vrijeschool geen wereldbeschouwelijke school is, kan ik niet veel meer doen dan zeggen dat het van mij wel een keer mag.

  En ik zou zeker willen zien wat concreet tegen mijn artikel wordt ingebracht.

 26. Daphne
  16/05/2012 om 20:52

  Je hebt helemaal gelijk: dat vragen naar “vertegenwoordiger” vind ik ook op het infantiele af. Alleen: als mij een vraag wordt gesteld, ga ik daar, beleefdheidshalve, op in.
  Wat de “verdediging” betreft: dat is niet zo zeer mijn drijfveer.
  De Jonghe heeft mij ooit gezegd dat ik door 40 jaar vrijeschoolleerkracht te zijn geweest “40 jaar in een leugen heb geleefd”.
  Bij het lezen van zijn boek en de artikelen op dit blog is me duidelijk geworden dat de Jonghe die conclusie alleen maar kan trekken, omdat zijn uitgangspunten leugenachtig zijn. Dat geldt ook voor de slogans boven aan deze blog: meestal wordt er bewust iets essentieels weggelaten of suggererend “geparafraseerd”.

  [Moderatie] Deze ongefundeerde zaken zijn jullie nu al twee jaar aan het uitdragen, zonder valabele argument naar voor te brengen.

  Als de fundamenten voor een bouwwerk scheef staan, staat het hele bouwwerk scheef.
  Dus wat ik doe is tegen iets “leugen”achtigs, iets “waar”achtigs zetten. Dat “waar” is zeker niet bedoeld als “dat ik de waarheid omtrent” in pacht heb. Maar ik breng wel een ca 40 jaar ervaring mee en een gedegen kennis van de pedagogische achtergronden-al weet ik lang niet alles.

  [Moderatie] Wat in de vorige reactie over het onterecht gebruiken van het autoriteitsargument is gezegd, wordt nu nog een keer bevestigd.

  Maar wel genoeg om aan te tonen dat de opmerkingen van de Jonghe over het schrijfonderwijs, http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2011/11/04/lezen-en-schrijven/

  [Moderatie]Daphne stelt hier een vraag en jullie proberen haar uit de discussie te trekken door haar naar julllie blog te leiden i.p.v.de vraag hier te beantwoorden.

  het geschiedenisonderwijs, rekenen en temperamten enz. de nodige bijstelling vragen.
  Het interesseert me wat je daaraan niet gedegen vindt.

  Mocht je daarover van gedachten willen wisselen, dan ben je van harte welkom op mijn blog.

 27. Het is wel zonde dat wanneer Daphne de terechte opmerking maakt dat telkens terugkomen op wat er gezegd is op een weblog -een herhalende verdediging zonder enig nut – een infantiel welles-nietes spelletje is en ik mij verontschuldig voor mijn aandeel daarin, Pieter Witvliet en gezelschap het doen uitschijnen of Daphne het met dit infantiele over mijn vraag naar de vertegenwoordiging van de steinerpedagogie (enz.) door Pieter Witvliet en co heeft.

  Het sluit wel goed aan bij het onderwerp van deze discussie: misleiding, waarover onderaan meer duiding.

  Verder is het natuurlijk ook moeilijk praten wanneer ik weer ongefundeerd wordt beschuldigd: voor de verandering is het nu weer leugenachtigheid. Ik zou graag bij die vele lasterlijke statements van Witvliet en co eens een keer één goed onderbouwd argument zien.

  Wat het leven in een leugen betreft. Ik kan mij inderdaad herinneren dat ik Pieter Witvliet ooit in een mail duidelijk heb gemaakt dat hij 40 jaar in een leugen heeft geleefd, waarmee ik doelde op het feit dat de steinerschoolbeweging om zich te handhaven het publiek veelvuldig misleidt. Zoals duidelijk wordt uit de door mij aangevoerde informatie, gaf Rudolf Steiner het voorbeeld hoe op misleidende wijze met het publiek om te gaan en is dit doorheen de jaren trouw nagevolgd. Zo moesten Steiner en Molt in hun tijd wel zeggen dat hun school geen wereldbeschouwelijke school was en ze zeker geen sekte zouden stichten. Anders kregen ze van het Bondsministerie geen vergunning om ze te openen.

  Dat deze misleiding structureel is, hebben velen ondervonden en uitentreuren aangekaart.

  Ouders

  (…) Daar zit juist het probleem. Ik noem het “het Masker van de Steinerscholen”. Naar buiten toe merk je niet hoe het er in de klassen aan toe gaat. Wij zijn aangetrokken met vele mooie beloften, maar merken nu dat het allemaal holle beloften waren.(…) Je kan dus niet zeker zijn dat je krijgt wat ze je beloven, zelfs niet als je eerst de leerplannen doorworstelt. Ze moeten zich er aan houden maar doen dat niet. (…) Masker van de steinerscholen

  Leerlingen

  (…) Verscheidene Nederlandse steinerscholen houden ouders voor dat aan het einde van het ‘Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs – theoretische leerweg’ (Vmbo-t) leerlingen bij goede examenafsluiting een diploma ontvangen. In werkelijkheid blijkt het slechts om een getuigschrift Individueel Voortgezet Onderwijs (Ivo – Mavo) te gaan.(…) Misleidend getuigschrift

  Leraren

  (…) Elke donderdag, na de schooluren, was er een soort rituele bijeenkomst, na het aframmelen van de dagspreuk.
  De agenda ging in 9 van de 10 gevallen over hoe er klachten en opmerkingen van bepaalde ouders konden weerlegd worden en hoe je het afwijkend gedrag van goedmenende lerkrachten het best kon negeren, lees ‘veroordelen’. (…) roman verwacht/#comment

  Journalisten

  (…) De publicatie over steinerscholen in Duitsland ‘Schwarzbuch Waldorf’ van de Duitse auteur Michael Grandt is nog maar net van de persen gerold of de Bond van Waldorfscholen heeft met gebruikmaking van het snelrecht gedaan gekregen dat het boek voorlopig niet in de boekhandel terechtkomt.

  Grandt wordt door de Bond van Waldorfscholen onder andere verweten dat hij een foute voorstelling van de feiten geeft. Ook wordt door de bond als argumentatie een meer dan tien jaar oud persartikel in Der Spiegel aangehaald, waarin wordt gezegd dat het Grandt meer om winst maken dan om waarheidsvinding te doen is. Op Info3 wordt Grandt dan weer afgeschilderd als een hobbyist. En dat is vreemd, want Grandt is professioneel journalist en auteur van 16 boeken. In 2005 kreeg hij zelfs naar aanleiding van een van zijn boeken van de Minister-President van Baden-Württemberg de Staufermedaille voor bijzondere verdiensten voor het land overhandigd. Hobbyist? (…) Zwartboek steinerscholen

  Onderzoekers

  (…) Is dit citaat uit een schoolbrochure van een Rudolf Steinerschool geen sprekend voorbeeld van een indoctrinaire tekst? O.i. wordt in deze tekst bewust aan begripsverwarring gedaan om alle eventueel geïnteresseerde kandidaten voor de school de indruk te geven dat de Steinerschool een vrije school is, d.w.z. een school waar iedereen, met welke godsdienstige overtuiging dan ook, op levensbeschouwelijk gebied aan zijn trekken komt. Niets is echter minder waar! De Rudolf Steinerpedagogiek, die volledig bepaald wordt door de antroposofie of de leer van Rudolf Steiner, is een normatieve pedagogie met een sterk evocatief karakter. Vooral de ideeën van Steiner omtrent reïncarnatie, kosmologie, natuur-geestverhouding (bvb. in verband met het ik-lichaam, het fysieke lichaam, het ether lichaam, het astrale lichaam), de ontogenese als recapitulatie van de fylogenese, enz. getuigen van een verouderd en archaïsch mens- en wereldbeeld en nopen ons tot enig voorbehoud bij dit antroposofisch gekleurd project…(…) R. Boonen, Irina, Jos, Ali en Mies – Interculturaliteit in maatschappij en school, Garant 2003 Bewuste begripsverwarring

  en niet in de laatste plaats, critici.

  (…) Al meer dan zestien jaar staat in Nederland de antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925) ter discussie. Met name het racisme, antisemitisme en (Duits) nationalisme van de grote voorman staan hierin centraal. Keer op keer trachten de antroposofen de kritiek te weerleggen zonder evenwel de critici te kunnen overtuigen. Dit resulteerde uiteindelijk in 1996 in de instelling van een commissie onder voorzitterschap van Ted van Baarda, een vooraanstaand antroposoof. In 1998 publiceerde deze commissie haar interim-rapport en op 1 april 2000 verscheen het lang verwachte eindrapport (…) Kort na de publikatie van het eindrapport spande het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) een kort geding aan tegen de redactie van het weekblad De Groene Amsterdammer vanwege de publikatie op 19 april van delen uit het rapport. (…)Het geval van het kort geding tegen De Groene Amsterdammer staat trouwens niet op zichzelf. In verschillende delen van Europa zijn de antroposofen bezig om critici juridisch te vervolgen. Het programma ‘Report’ van de ARD dat op 28 februari jongstleden een kritische uitzending wijdde aan de Vrije Scholen in Duitsland kreeg ook te maken met de advocaten van de antroposofen. In België procedeerde de Belgische Antroposofische Vereniging tegen een brochure van de Franstalige gemeenschap. In Frankrijk werd de voorzitter van de parlementaire commissie om de financiële handel en wandel van sekten te onderzoeken door hen voor het gerecht gedaagd. Maar ook in de Verenigde Staten staan de Vrije Scholen aan zware kritiek bloot. Het is duidelijk dat de antroposofen verveeld zitten met al die negatieve aandacht voor Rudolf Steiner en de antroposofie. Ze hebben nu voor een offensieve juridische strategie gekozen die veel weg heeft van de strategie die Scientology jaren geleden ook volgde. Het is te hopen dat hun pogingen tot intimidatie van critici en manipulatie van de publieke opinie op niets zullen uitlopen. (…) http://www.stelling.nl/kleintje/345/sofen.htm

  En hoewel zelfs fanatieke verdedigers van de steinerschool bewijzen aandragen dat deze structurele misleiding bestaat, proberen ze deze wanpraktijk nog altijd goed te praten alsof die noodzakelijk is om de steinerschool te bestendigen. De overheid wordt gezien als ‘de anderen’ waartegen de steinerschool zich gaat afzetten.

  Als bestuurder van een steinerschool heb ik zelf kunnen zien hoe steinerpedagogen niet alleen Onderwijsinspectie, maar ook gemeenteambtenaren van Ruimtelijke Ordening en Onderwijs voor de gek hielden.

  Deze ‘opvoeders’ wilden mij vanwege mijn communicatieve vaardigheden zelfs instrueren hoe overheidsfunctionarissen te misleiden, want zij meenden te weten hoe ze, zoals zij ze noemden ‘die bureaucraten die niks van onderwijs kennen’, moesten aanpakken. Een van hen is niet veel later schooldirecteur geworden.

  Ik heb niks van hun misleidende handel gekocht.

 28. @Ramon,
  18/05/2012 om 14:59
  Daphne stelt hier een vraag en jullie proberen haar uit de discussie te trekken door haar naar julllie blog te leiden i.p.v.de vraag hier te beantwoorden.

  (Daphne:) “Verdedig in concrete uitspraken de vrijeschool”;
  jJij vraagt “eens een keer één goed onderbouwd argument (te) zien.”

  Daarvoor moet je naar mijn blog.

  [Moderatie] De vraag wordt hier gesteld. Waarom dan de vraagsteller niet tegemoetkomen en hier antwoorden?

  Daar krijg je per onderwerp de goed onderbouwde argumenten; dat is tegelijkertijd de “verdediging”.
  Als voorbeeld: jij schrijft in je boek over temperamenten en rekenen. Ik doe het op mijn blog ook. Jouw stuk en het mijne verhouden zich ongeveer als de kaft van een boek tot de inhoud ervan. Je probeert je op te werpen als deskundige, maar verder dan wat getheoretiseer kom je niet.

  [Moderatie] Ongefundeerde beschuldiging

  Ik vertel in geuren en kleuren hoe het in een klas kan gaan en waarom.

  Jij mist ten enenmale die ervaring om er werkelijk iets over te kunnen zeggen.

  [Moderatie] Ongefundeerde beschuldiging

  Je mening over het schrijf-leesonderwijs gaat niet uit van de gezichtspunten van Steiner, maar van een onderzoek op een school waar men een verkeerde methode hanteerde. Je plakt de uitkomst van dit onderzoek op het schrijf-leesonderwijs van alle vrijescholen.

  [Moderatie]Dit klopt niet. Het onderzoek van Adrianan Bus betrof de leesdidactiek van de steinerschool. Daarvoor heeft zij zowel theoretische studie gedaan van de leesmethode, als empirische gegevens verzameld bij 124 leerlingen van een steinerschool. Het onderzoek is veel breder dan alleen de gegevens van die 124 leerlingen.

  In het onderzoek kunnen we dit lezen: ‘er zijn geen aanwijzingen dat het onderwijs op de onderzoeksschool afwijkt van dat op andere scholen.’

  In je artikelen over het geschiedenisonderwijs kom je met “het paard van Troje”.
  Het antwoord op de vraag: waar staat in het leerplan dat Steiner gewild zou hebben dat “Atlantis” verteld moet worden (om zijn “ontwikkelingsmodel de school binnen te smokkelen”) heb je nooit kunnen geven.

  [Moderatie] Niet de vraag of Steiner wilde dat over Atlantis zou worden verteld in de steinerschool of dat ergens zo letterlijk in het leerplan staat, was onderwerp van discussie, maar het feit dat in de praktijk Atlantis tot de leerstof in de steinerschool behoort.

  Je enige bewijs, (goed onderbouwde argumenten?), zijn een paar schriftjes van leerlingen.

  [Moderatie] Materiaal uit de klaspraktijk was slechts een van de vele bronenn om aan te tonen dat Steiners evolutiemodel het onderwijs werd binnengebracht (zie onderbouwing).

  Je artikel over “beeldend onderwijs” mist de nuancering. Je belicht één facet, waarbij je twee elementen aan elkaar koppelt, om aan te tonen dat met beeldend vertellen wordt geïndoctrineerd.
  Een zinnige weerlegging van mijn betoog heb ik niet van je gezien.

  En dat is eigenlijk het hart van je boek en je blog: op alle mogelijke manieren proberen aan te tonen dat de vrijescholen in hun algemeenheid, niet deugen; daarbij de stichter en zijn gezichtspunten.
  In dat fanatisme ga je zo ver dat je niet schroomt bepaalde uitspraken van Steiner om te vormen zo, dat ze in je eigen straatje passen.
  De meeste lezers van je blog zijn over wat ze met hun vrijeschool hebben meegemaakt ontevreden, teleurgesteld, beschadigd zelfs. Dat vind ik als persoon al erg, maar zeker als oudvrijeschoolleerkracht. En hoewel ik, als lezer van deze verhalen, als buitenstaander, maar één kant van de zaak hoor, vind ik het triest wat bij deze mensen als herinnering is achtergebleven.
  Daartegenover staan ook enthousiaste verhalen. Het kan ook goed gaan en fijn zijn.
  En daaruit volgt, zoals dat vrijwel voor alles in de wereld geldt: het valt of staat met de mensen die het doen.

  [Moderatie] Als de mensen die het doen de vrijheid hebben om onproductieve methodes in de prullenbak te gooien, hebben die mensen de kans om goed werk te leveren.

  Dus de vrijescholen in hun algemeenheid zo afschilderen als je hier doet, gaat alleen daarom al te ver.
  Veel van het vrijeschoolonderwijs is, ook na bijna 100 jaar, nog springlevend en waardevol.

  [Moderatie] Op woensdag 2 mei j.l. om 20.00h was Florian Oswald, leider van de Pedagogische Sectie van het Goetheanum, te gast in de Antwerpse steinerschool De Es. Er waren 150 stoelen voorzien. De heer Oswald heeft zijn voordracht over het lerarencollege gehouden voor slechts 18 mensen, de organisatie meegerekend. Springlevend?

  Als jij dit waardevolle met iets “leugen”achtigs probeert te beschadigen, zet ik daar iets “waar”achtigs tegenover.

  [Moderatie] Een wijs man zei eens: ‘Iemands intenties kan je maar te weten komen door naar zijn handelen te kijken’.

  Ieder verhaal op Steinerscholen.com wordt op dusdanige manier met bronnen onderbouwd, dat de lezer die kan natrekken. Ieder lezer die iets wil bijdragen aan deze weblog, voor of tegen, kan hier reageren. Reacties worden in de regel altijd geplaatst en zo min mogelijk gemoedereerd. Uitzonderingen zijn er altijd. Bijvoorbeeld in dit geval, wanneer steeds dezelfde ongefundeerde beschuldigingen worden herhaald, maar er inhoudelijk niks wordt bijgedragen.

  Als jullie voortdurend de integriteit van een of meerdere auteurs op deze weblog in twijfel willen trekken door de ongefundeerde beschuldiging van ‘leugenachtigheid’, is het misschien gepast om als teken van jullie integriteit enige waarachtigheid aan de dag te leggen door klaarheid te scheppen m.b.t. wie zoal allemaal gebruik maken van de naam Joost Alfrik om reacties te plaatsen.

  Schade toebrengen is niet het opzet van dit blog. Vanzelfsprekend kan het belichten van praktijken die de samenleving schaden, degenen die deze praktijken in stand houden een onbehaaglijk gevoel geven.

 29. @Pieter Witvliet en gezelschap

  Dit verhaal van jullie ken ik ondertussen al wel. Jullie gooien allerlei zaken, waaronder discussies van jaren geleden, op een hoopje. Hoe zit het met dit topic en de teksten van Steiner over misleiding en hoe dat wordt nagevolgd (zie getuigenissen)? Ik dacht dat jullie punt voor punt wilden bespreken en bij het topic wilden blijven?

  Wat jullie door steeds maar weer te zeggen ‘hoe het hoort te zijn’ doen, is eigenlijk wegkijken van de realiteit (hoe het is). Hoe het hoort te zijn, is eigenlijk theorie, een ideaal. Mijn streven is om de dagelijkse praktijk te belichten en ik koppel die praktijk terug naar de theorie. Door te gaan kijken wat Steiner zoal aan ideeën had, kunnen gebeurtenissen die zich vandaag de dag afspelen in steinerscholen in een breder, historisch kader worden geplaatst. En zo kunnen we o.a. zien dat Steiners gebrekkige onderwijskundige basis – en meer bepaald het blind navolgen daarvan – vaak ten grondslag ligt aan tal van problemen die zich 93 jaar na het oprichten van de eerste steinerschool (min of meer onveranderd) voordoen.

  Kort samengevat komt jullie betoog hierop neer.

  – als onderzoek uitgevoerd in steinerscholen nadelig uitvalt, zeggen jullie dat die scholen een verkeerde methode gebruikten (waarmee jullie wss bedoelen dat ze Steiners richtlijnen niet goed opvolgden)
  – als iemand kritiek heeft op de steinerscholen heeft die persoon volgens jullie: er niets van (Steiner) begrepen, mist hij ervaring, is hij leugenachtig, etc…
  – als er concrete bewijzen opduiken dat in de leerstof van steinerscholen antroposofie zit, komen jullie met citaten van Steiner waaruit zou moeten blijken dat dat niet de bedoeling is (terwijl andere citaten van Steiner zelfs het tegendeel aantonen)
  – als iemand over de steinerschool spreekt en jullie vinden dat niet correct, noemen jullie dat leugenachtig
  – als jullie over de steinerschool spreken, noemen jullie dat waarachtig
  – als iemand vraagt om meer concrete uitleg m.b.t. steinerpedagogie verdwijnen jullie om nooit meer weer te keren

  Wat ik hiermee wil aantonen is dat jullie betoog m.i. weinig overtuigend is, nogal hooghartig en te rijkelijk gevuld met slogans zonder meer. En dat dan nog van mensen die toen ze in deze discussie terechtkwamen al meteen de voorwaarde gingen stellen alles punt voor punt te bespreken?

  En nog dit: ik ken de meeste lezers van mijn blog niet persoonlijk (want dat zijn er momenteel een 4000-tal per maand), maar ik betwijfel dat de meesten, zoals jullie beweren, ‘beschadigd, teleurgesteld of ontevreden’ zijn. Ik schat een lezerspubliek in het algemeen anders in: namelijk gedifferentieerd.

  Als jullie echter gelijk zouden hebben en de meeste van mijn lezers door de steinerschool beschadigd, teleurgesteld of ontevreden zouden zijn, dan is het eigenlijk nog erger dan ik dacht. Dan is de toegebrachte schade enorm (we hebben het over 147 000 bezoekers!).

 30. @Ramon
  19/05/2012 om 12:29

  Wat “punt voor punt” betreft: dat sloeg op het begin van deze draad. Wij hebben die punten besproken,lijkt mij.
  Bij het gebruik van het woord “lezers” had ik exacter moeten zijn. Bedoeld werd de ‘reagerende lezer’.
  Bij de woorden waarachtig” en leugenachtig” stel ik nadrukkelijk dat ik daar aanhalingstekens heb gebruikt: IETS “waar”achtigs -“leugen”achtigs.
  Een instelling als de vrijeschool die in het openbare leven werkzaam is, mag natuurlijk kritisch worden gevolgd en bevraagd naar het hoe en het waarom.
  Jij geeft voor dit “hoe en waarom” te kennen, wat ik, die de instelling van binnenuit kent, van de nodige kanttekeningen voorzie.
  Je bent bevooroordeeld. Volgens een Chinese wijsheid is een vooroordeel “onkruid op de akker van het verstand”.
  Je hebt kritiek op de automobilist die onvoorzichtig rijdt, maar wijt het ongeluk dat hij veroorzaakt aan de auto en vooral aan de ontwerper van het voertuig.

  [Moderatie] Iemand zonder argumenten beschuldigen bevooroordeeld te zijn, is vergelijkbaar met naar iemands intenties zitten te raden.

  Een vooroordeel is een mening die niet op feiten berust. Gezien de lading feiten die op deze weblog zijn verzameld, is het moeilijk om nog de andere kant op te kijken, laat staan vooroordelen de wereld in te sturen.

  De structurele wantoestanden (geen ongelukken of incidenten zoals men het in de antroposofische school vaak voorstelt) die vanaf de oprichting van de antroposofische school in Stuttgart tot op de dag van vandaag voorkomen, kennen meerdere oorzaken. Rudolf Steiners gebrekkige pedagogische kennis die zonder meer navolging kent bij antroposofische leraren, de afwijzing van reguliere methoden door diezelfde leraren, de aantrekkingskracht van de antroposofische school op leraren die in de reguliere school niet mee kunnen of willen en in de antroposofische school onder de noemer steinerpedagogie ‘hun ding’ kunnen doen, … om maar een paar voorbeelden te noemen.

 31. Beste mensen, oh, oh, oh wat erger ik me ongelofelijk aan dat badinerende en neerbuigende toontje van al die pro-steinerfanaten die op deze blog hun ei kwijt willen. Corrigeren, beschuldigen, zaken uit z’n verband trekken en dan dat oeverloze gepreek, wat een akelig stel is het toch!!! Hebben ze met hun neus in de Gesamt-Ausgabe gezeten denken ze meteen een diep inzicht te hebben, het is gewoon pathetisch!!!
  Ramon ik bewonder je geduld en uithoudingsvermogen.
  MVG Elisabeth Mol

 32. Leugens?
  Zijn ervaringen van ex- vrijescholieren, anderen die bevestiging vinden op deze weblog leugens? Iemand met eergevoel zal niet liegen omdat het onzinnig is,omslachtig en vooral doorzichtig. Er zijn feiten, herinneringen die staan. Er zijn citaten die staan. Alles is te controleren door mensen die prima duits kunnen en citaten kunnen nalezen in het origineel. dan ben je toch wel erg nutteloos bezig om dan te liegen.

  Meneer Witvliet en anderen, Kunt u objectief de zogenaamde leugens zeven uit Rudolf Steiners waarheid? of de waarheid?
  Wat weegt eigenlijk meer? 40 jaar ervaring of intense studie van de antroposofie? Waarom laat u mensen geloven dat er idealen die niet deugen worden verborgen omdat u Ramon een leugenaar noemt? Uit zelfbehoud. Heeft u met een zuiver geweten,duidelijk een rede om iemand een leugenaar te noemen? Iemand daarvan beschuldigen is vaak een zwakte bot.
  Als u vindt dat Ramon liegt, teksten eigenlijk onzinnig verdraait wat vele mensen doorzien, waarom staat u daar dan als fatsoenlijk mens dan niet boven en negeert u het uit uw eergevoel?
  U veraad door uw aandacht uw onzekerheid?

 33. @Daphne
  De ervaringen van ex-vrijescholieren en anderen die op deze weblog verschijnen, heb ik nooit “leugens”genoemd. Ik neem ze heel serieus en ik heb gezegd dat ik het heel erg vind dat er mensen zijn die deze ervaringen hebben.
  Wat hier zelden ter sprake komt, is de andere kant van de zaak.
  Over mij werd destijds een tijd gezegd dat ik niet met de ouders wilde communiceren.
  Zo werd het gezegd: met de ouderS. Het betrof hier slechts 1 ouder(paar).

  [Moderatie] Een ouderpaar bestaat uit twee ouders, waardoor ‘niet met de ouders wilde communiceren’ correct is.

  Ik vierde met mijn gezin, door omstandigheden, op 4 december het sinterklaasfeest.
  Juist toen ik een gedicht aan het voorlezen was, ging de telefoon. Er was nog geen nummerherkenning, het zou ook mijn moeder kunnen zijn, die dat jaar niet bij ons gezinsfeest kon zijn en ik nam op. Het was een ouder die me dringend wilde spreken. Ik vroeg naar de reden van het telefoontje. Die leek mij niet zo verontrustend; daarover kon later ook nog worden gesproken. De ouder bleef aandringen en ondanks het feit dat ik uitlegde waarom ik er nu niet op in kon gaan: “ik ben net een sinterklaasgedicht aan het voorlezen”, moest dat maar even wachten. Dat heb ik geweigerd. Met het gevolg dat “er met Alfrik niet te praten viel; die had toch nooit tijd voor je.”
  M.a.w. er zitten toch meestal 2 kanten aan de zaak.
  Je zegt: “Alles is te controleren door mensen die prima duits kunnen en citaten kunnen nalezen in het origineel.”
  Ik red mij ook aardig in het Duits. En wat het “origineel” betreft: de aanleiding van deze discussiedraad is het citaat, wat je in het “dynamisch blokje”rechtsboven op de site van de Jonghe vindt. In het origineel staat daar niet: “de mensen voor de gek houden”.
  De tekst is ook in het Engels vertaald en deze tekst, dus niet de originele, heeft wel
  “voor de gek houden”. Waarom gebruikt de Jonghe nu, selectief, die originele niet, maar de vertaalde: een tekst uit de tweede hand?

  [Moderatie] Steiners originele tekst waarin hij op neerbuigende manier oproept om mensen ‘eine Nase zu drehen’ wordt naast de Engelse vertaling gebruikt (zie bovenstaand artikel).

  Omdat de uitspraak “bekijk het maar, (en alle gelijksoortige) niet zo negatief zijn als “voor de gek houden”.

  [Moderatie] ‘Bekijk het maar’ is geen correcte vertaling van ‘eine Nase drehen’. ‘Jemanden eine Nase drehen’ betekent afhankelijk van de context zoveel als: iemand bespotten, iemand uitlachen, iemand als dwaas uitschelden, iemand voor de gek houden, …

  Het spreekwoord ‘jemanden eine Nase drehen’ zou teruggaan op de wassen neus die narren droegen.

  De Nederlandse vertaling die het dichtst in de buurt komt bij ‘jemanden eine Nase drehen’ is ons spreekwoord ‘iemand een neus zetten’. Dit betekent zoveel als ‘(iemand) beetnemen, om de tuin leiden, het nakijken geven, een (wassen) neus aandraaien’.

  De kern van de zaak is niet dat ‘jemanden eine Nase drehen’ beter zus of zo zou moeten zijn vertaald, maar wel wat Steiner m.b.t. de omgang met andere mensen zegt.

  Zo is deze vertaling ook veelzeggend:

  ‘We kunnen niet hetzelfde dat we onder ons zeggen tegen de ouders zeggen. We kunnen niet zeggen: wees blij dat je kind met 9 jaar nog niet kan schrijven of lezen. Het zal des te beter lezen en schrijven als het het met 9 jaar niet heeft gekund. (…) We moeten de mensen die uit het huidig onderwijs komen voorzichtig aanpakken en niet dadelijk verbazen, anders zullen we met onze strevingen te gronde gaan.’

  Rudolf Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, p.130-131

  Het gaat erom dat Steiner oproept om naar buiten toe iets anders te zeggen dan wat binnen wordt gezegd.

  En daarmee kan de Jonghe “scoren”. En dat noem ik “leugenachtig”. Let wel: ik heb het woord “leugenaar” niet gebruikt.

  [Moderatie] Het is in dit geval zaak meer op de handelswijze en het hele verhaal te letten.

  En wat te denken van de kop van dit artikel: “Overheid KAN van STEINERSCHOOL.()”
  Nu overduidelijk is geworden in deze draad dat ik NIET de steinerschool vertegenwoordig; dat IK het was, die ooit, bijna 30 jaar geleden, een keer of 3 mijn schouders heb opgehaald naar de overheid, is de kop van dit artikel gewoon niet waar.
  Er zou moeten staan: “Overheid kon ca 30 jaar geleden van steinerschooldirecteur naar de pomp lopen.” Dat scoort echter niet! Dus volhardt de Jonghe in deze onwaarheid. Dat mag toch wel iets “leugen”achtigs worden genoemd?

  [Moderatie] Dat o.a. in deze draad overduidelijk geworden is dat jullie de steinerpedagogie niet vertegenwoordigen en de steinerschool ook niet, wil nog niet zeggen dat de titel van dit artikel niet klopt.

  Vlak voor het verschijnen van het artikel publiceerden jullie op jullie weblog dit van jullie hand:

  ‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz.’

  Samengevat: overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen.

  Dit is dezelfde teneur die men bij Rudolf Steiner en zijn aanhangers kan waarnemen.

  Je zegt: “Als u vindt dat Ramon liegt, teksten eigenlijk onzinnig verdraait wat vele mensen doorzien, waarom staat u daar dan als fatsoenlijk mens dan niet boven en negeert u het uit uw eergevoel? U veraad door uw aandacht uw onzekerheid?”
  Nee, onzeker ben ik geenszins. Hoewel ik lang niet alles zeker weet van antroposofie en vrijschool, weet ik genoeg om te te kunnen doorzien waar de Jonghe er falikant naast zit en waar hij leugenachtig bezig is, bewust of onbewust.

  [Moderatie] Dit is de zoveelste ongefundeerde beschuldiging. Het is te begrijpen dat jullie hopen hier een ban te krijgen wegens voortdurend op de man spelen, zodat jullie nogmaals met slaande deuren de discussie kunnen verlaten en weer een reden menen te hebben om dat op jullie blog te vermelden. Deze beweging van jullie is ondertussen ook al wel doorzien.

  Maar omdat jullie het m.b.t. anderen zo graag over leugenachtigheid hebben: hoe noemen jullie het wanneer meerdere personen zich op het internet uitgeven voor een en dezelfde zonder dat duidelijk te maken aan anderen?

  Je zet me met je opmerking wel aan het denken: is het fatsoenlijk, of heeft het met “eer” te maken, als je-wanneer je je daartoe in staat acht-iets leugen”achtigs” laat bestaan ten koste van iets “waar”achtigs”?
  groet, Joost A

 34. Ik blijf het vreemd vinden dat Pieter Witvliet en zijn gezelschap zo graag ‘leugenachtigheid’ in de mond nemen.

  Te meer daar zij de lezers in het ongewisse laten over wie van hen wanneer achter het toetsenbord zit(ten) en ze inhoudelijk niks tegenover door hen zogenaamd doorziene leugenachtigheid zetten.

  En over leugenachtigheid gesproken.

  Dit stellen zij op hun blog voor alsof ik het heb gezegd, uiteraard zonder bronvermelding:

  “Om mijn lezers niet te betuttelen zou ik ze in staat moeten stellen ook kennis te nemen van Alfriks gezichtspunten op mijn artikelen-maar dan moet ik een link geven en komen ze er wellicht achter hoe ik hen manipuleer en indoctrineer: ik zeg nu dat ik hen wil beschermen tegen een waardeloos blog.”

  Het lijkt erop alsof de Jonghe zegt: “Ik heb het nodig dat ik door kan drukken wat ik wil; ik praat met mijn lezers, maar innerlijk houd ik hen voor de gek”

  En dit is wat ik in werkelijkheid heb gezegd:

  Mail van 5 mei 2012 13:49

  ‘Buiten het d.m.v. Facebook en Twitter (die in de virtuele wereld zijn wat een foyer is irl) aantonen hoe binnen de steinerbeweging wordt geredeneerd en gehandeld, zie ik overigens geen aanleiding om op mijn weblog Steinerscholen.com naar de blog van Pieter en zijn entourage te linken (al verschijnen wel linken naar dat blog omdat Twitter aan mijn blog is gekoppeld). Ik heb op verscheidene plaatsen gezien hoe negatief de perceptie van het inhoudelijk en vormelijk niveau van dat blog van jullie is en dan lijkt het me verstandig om mijn lezers dat te besparen.’

  Die perceptie van het inhoudelijk en vormelijk niveau van hun blog slaat op reacties van lezers op deze weblog, de antroposofische website Antroposofie en het Kind, het discussieforum Vrije School Alumni op LinkedIn, de nieuwssite Ruhrbarone, het antroposofisch nieuwsportaal de Aardespiegel en Floris Schreves weblog.

  Op al die websites kregen Witvliet en co overigens de wind van voor. Reacties op hun blog in de stijl van deze:

  ‘Ik ben ervoor dat Alfrik geband wordt. Kan dat niet geregeld worden? Het gaat namelijk nooit over inhoud, slechts over een campagne tegen personen.’

 35. We raken los van de discussiedraad; maar dan doe ik nog even mee: wat “Antroposofie en het kind betreft” (in een bericht aan mij blijkt dat ze vinden dat je de antroposofie en de vrijeschool “behoorlijk negatief” neerzet. Wat “De aardespiegel” betreft: ze vinden je daar “niet echt interessant”? Toen ik ze nog eens had gewezen op het feit dat je vooringenomen discussieert, hebben ze van een “racismedraad” afgezien en eerlijkheidshalve jouw en mijn link niet geplaatst.

  [Moderatie] Dit klopt niet en is in tegenstelling tot de rest wat jullie beweren, te controleren. Er wordt vanop de Aardespiegel naar deze weblog gelinkt. Klik hier. De link zit onder Ramon DJV. De link die onder jullie naam zit is verwijderd. De helft van wat jullie over die linken zeggen, klopt dus.

  De Ruhrbarone zwijgt. ik weet niet waarom, maar ze zijn denk ik niet blij met mijn commentaar op “karakteriseren”, zoals door Prange verwoord (die ook nog eens een rups uit een cocon laat komen i.p.v. een vlinder. Dat is nog eens een Mogelpackung!

  [Moderatie] Die niet controleerbare berichten aan en van jullie kennen we ondertussen al. Zie bijvoorbeeld in de vorige reactie het verschil tussen wat in werkelijkheid gezegd is en wat jullie ervan maken.

  Enkel al daarmee hebben jullie je volledig gediskwalificeerd als betrouwbare gesprekspartners.

 36. ‘We raken los van de discussiedraad; maar dan doe ik nog even mee’

  Serieus?

  Pieter en gezelschap toch. Laat me niet lachen. Jullie hebben toch nog niet veel anders gedaan dan naast de kwestie, en dan vooral over mij, gepraat.

  Ik kan begrijpen dat het pijnlijk moet zijn om na al die jaren Steiner te hebben nagevolgd plotseling met het feit te worden geconfronteerd dat de beste man ook maar een van de vele self-made goeroes van begin 20ste eeuw was Die zich erop tijd en stond niet voor schaamde om de mensen simpelweg te misleiden, met in zijn spoor een horde gelovigen die er zelfs geen kwaad in zagen om de bedrieglijke praktijken op schrift te stellen.

  Want dat is uiteindelijk het tragikomische van dit hele verhaal: dat men de ‘meester’ zo verafgoodde dat men alles letter voor letter optekende en wij nu kunnen zien wat Steiner en zijn antroposofen allemaal in petto hadden voor de niet-antroposofische medemens.

  Dat jullie dat nog eens dunnetjes proberen over te doen, is in deze draad, maar ook elders, meer dan afdoende bewezen. Een voorbeeldcasus en tevens reductio ad absurdum.

  Tot zover deze luchtige interventie. En dan kunnen jullie indien gewenst nu weer overgaan tot jullie zelf gekozen en zelf verzonnen martelaarschap.

  Maar wat is eigenlijk jullie uitleg voor de misleiding die jullie doen door met meerdere auteurs onder de naam Joost Alfrik te schrijven en door mij op bedrieglijke wijze te citeren (zie reactie)?

  En graag een keer antwoord.

  Jullie schrijven toch zelf aan Daphne:

  ‘Je hebt helemaal gelijk: dat vragen naar “vertegenwoordiger” vind ik ook op het infantiele af. Alleen: als mij een vraag wordt gesteld, ga ik daar, beleefdheidshalve, op in.’

  Kunnen wij nu zien of jullie je woord gestand doen. Of dit gemeend was of enkel bedoeld om jullie gedrag goed te praten.

 37. Het is wel apart: gaat het hier over dat Rudolf Steiner en zijn volgelingen de overheid e.a. misleid(d)en en duikt op de weblog van Pieter Witvliet en gezelschap Gerrit Goossens op, een adviseur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die meedoet aan het verstrekken van misleidende informatie en hier op Steinerscholen.com ook al een paar keer reageerde. Iemand van de overheid dus!

  Voornamelijk om te komen vertellen hoe goed het zogenaamd gaat in de school van zijn kinderen.

  Gerrit Goossens zal net zoals Pieter Witvliet en gezelschap wel elk verband met, aansprakelijkheid inzake representatie of woordvoerderschap voor steinerscholen, steinerpedagogie of antroposofie ontkennen. Desondanks tonen de activiteiten een ander beeld.

  Betrokkenheid bij de steinerbeweging

  Gerrit Goossens is/was actief in de steinergemeenschap als:

  – Redacteur van het schooltijdschrift van de Leuvense steinerschool, De Regenboog (Historiek steinerschool Leuven, p.15);

  – Klasouder
  (brugfunctie tussen leraren en ouders) verscheidene klassen steinerschool Leuven;
  – Lid Algemene Vergadering steinerschool Leuven;
  – Voorzitter/lid van de participerende Ouderraad steinerschool Leuven;
  – Auteur voor Demetrius, het (niet publiek toegankelijke) tijdschrift van de Federatie van Steinerscholen voor steinerschoolleraren.

  Dat Gerrit vanuit de antroposofische school schrijft, blijkt o.a. uit Demetrius.

  (…) Nu leven we in het vijfde na-Atlantische tijdperk, waarin de intelligentie volledig vrij is geraakt, wat tot de ontwikkeling van wetenschap en techniek heeft geleid. De prijs die de mensheid daarvoor betaalt, is het verliezen van de natuurlijke spontane band met de geestelijke wereld.(…)

  (Bron: G.Goossens, Grondvesten van onderwijs, Demetrius jg.6 nr.26, 21/10/2002)

  Ik vermeldde dit eerder al onder ‘In steen beitelen’, waar Gerrit zich bekent als een tegenstander van pc’s in het basisonderwijs. Ik vraag me af of Gerrit ook aan de volksvertegenwoordigers adviezen verleent m.b.t. de spontane band met de geestelijke wereld? 🙂

  Public relations

  Ook profileert Gerrit zich bij gelegenheid als woordvoerder public relations om negatieve berichtgeving over de steinerschool in de media proberen om te polen of te bagatelliseren.

  (…) Op 29 april 2009 omstreeks 21u48, zei Gerrit Goossens:

  De redactie van Het Laatste Nieuws, die via Belga het bericht uit De Standaard klakkeloos overnam op haar website, heb ik vanmiddag per mail geïnformeerd over wat er fout was. Geen aanpassing (ook niet op de site van De Standaard trouwens, die ik ook informeerde), geen reactie op mijn mail. Ook de nieuwsredactie heb ik vanmiddag erop gewezen dat het bericht in het radiojournaal van 12u een zeer kromme weergave was van de werkelijkheid. Journaal van 13u: niks aangepast. Ook een hele namiddag geen reactie.(…)

  Reactie op artikel over steinerschool Leuven in De Standaard: Voor straf honderd keer de trappen op- en aflopen

  Nu de man dit vier jaar lang tevergeefs heeft geprobeerd, zit ervoor hem blijkbaar niks anders meer op dan nog maar eens terug te vallen op iets waarvoor de meeste ouders wel gevoelig voor zijn, namelijk hun kinderen in de discussie betrekken.

  Diffamatie

  Het is wat mij betreft nu al de zoveelste keer dat vanuit de antroposofische beweging naar mijn kinderen wordt gerefereerd, maar dat ze nu zelfs al bij naam worden genoemd, begint toch wel heel ver te gaan… Het maakt wel duidelijk dat om iemand te raken zelfs kinderen worden betrokken en dus ook niet worden gespaard.

  Eerder al kwam deze Gerrit Goossens, die overigens zijn misleidende berichten zelfs vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers verstuurt (hoe gek kan het worden dat je van in de middens van volksvertegenwoordigers je pijlen op het volk gaat richten), het op de website van De Standaard hebben over de afwezigheden van een leerlinge (waarvan de moeder zich via de media had beklaagd over de manier waarop haar dochter op school door de klastitularis was aangepakt).

  (…) Op 29 april 2009 omstreeks 07u29, zei Gerrit Goossens:
  Over de mentale capaciteiten van het meisje heb ik het niet. De waarheid zeggen over andere gevallen, waarbij een ‘alternatief’ onderwijsproject gebruikt wordt als stoplap om bijzonder onderwijs te ontlopen, noemt u diffamatie. Waarvan akte.(…)

  Op 29 april 2009 omstreeks 10u12, zei Gerrit Goossens:

  Beste man, als u denkt dat in de Steinerscholen alles mag en alles kan, weet u niet waarover u praat. Ik heb er zes kinderen, bijna elf jaar ‘anciënniteit’ en genoeg inzicht om uw bewering weg te lachen.(…)

  Op 29 april 2009 omstreeks 11u26, zei Gerrit Goossens:

  En nu tijd voor de waarheid, die de journalist niet naar boven heeft gespit. Mijn dochter, klasgenote van Gaëlle, even uitgehoord, en dit is wat ik eruit begrijp. (…)

  Ik ben zelf journalist geweest. Waar is het principe gebleven dat je alles dubbel checkt vooraleer je publiceert, zeker dergelijke zware beschuldigingen?(…)

  Reacties op artikel over steinerschool Leuven in De Standaard: Voor straf honderd keer de trappen op- en aflopen

  (…) Op 30 april 2009 omstreeks 10u33, zei Gerrit Goossens

  En sommigen kunnen het niet laten de school te beschadigen, zoals een forumschrijver die opereert onder de naam Ramon Djv, en die al drie jaar verdachtmakingen rondstrooit en de steinerscholen bestrijdt met een eigen website. Het principe ‘fout hersteld, lessen uit getrokken, kunnen we verder nu?’ is hem vreemd. Eens fout, altijd fout, moet je denken als je het proza van die man leest. Ik zie telkens meer verdachtmakingen en amalgaam dan feiten en bewijzen, een praktijk die normaal rijp is voor een klacht wegens laster en eerroof. (…)

  Reactie op artikel in De Standaard ‘Ouders en kinderen steunen juf’

  Viseren

  Het is precies vanwege het viserende karakter van zulke berichten dat ik uiterste voorzichtigheid betracht bij het publiceren en ik bijvoorbeeld nooit zonder toestemming berichten van mensen die me mailen publiceer, laat staan hun identiteit onthul. Het beschermen, respecteren en bewaken van mensen hun anonimiteit is voor een zichzelf respecterend journalist een principe waaraan niet mag worden geraakt.

  Vanuit de antroposofische beweging heeft men wat mij betreft uiteraard iets anders in gedachten en probeert men me zoveel mogelijk schade toe te brengen. Dat ook mijn kinderen niet gespaard worden, wist ik al toen ze zelf nog naar de steinerschool gingen. En ook daarna ging het gewoon verder.

  Omdat ik in de buurt woon waar de Leuvense steinerschool zich bevindt en deze buurt een trekpleister voor leden van de steinergemeenschap is geworden, ondervindt ons gezin geregeld last van asociaal gedrag door mensen vanuit diezelfde steinergemeenschap.

  Ik zei hier laatst in dit draadje nog dat het vanuit de antroposofische beweging meermaals tot dreiging en intimidatie kwam, mijn echtgenote zelfs is aangevallen en mijn kinderen (nadat ze eerst langdurig in de steinerschool waren mishandeld) ook nog eens publiek werden beledigd, probeer ik de zaken niet al te luchtig op te nemen. Wat geloofsfundamentalisten kunnen aanrichten, kan je zowat elke dag in het nieuws horen.

  Misleiding

  Wat kenmerkend is voor mensen die een bepaalde ideologie aanhangen, is dat ze vaak moeite hebben met de realiteit en deze anders voorstellen dan ze is. Ze hebben het dan steeds over hoe het zou moeten zijn (wat men in het kader van fundamentalisme ook wel beginselvastheid noemt).

  Zo is Gerrit Goossens laatste vlucht van de realiteit zijn uitspraak met betrekking tot de Leuvense steinerschool de Zonnewijzer. Hij zegt op de weblog van Pieter Witvliet en gezelschap (die laatsten denken overigens dat wat zij doen, collusie, hetzelfde is als vanwege veiligheidsredenen en met medeweten van het publiek onder een schuilnaam schrijven) dat de Leuvense steinerschool erop vooruitgegaan is.

  Gerrit op 29 mei 2012 over de Leuvense steinerschool:

  (…) En nu eerlijk: die school heeft in die tijd ook zware fouten gemaakt en is daarvoor nadien door de onderwijsinspectie ‘gesnapt’. Met als resultaat overigens een verbeteringsproces om u tegen te zeggen. (…)

  Een verbeteringsproces om u tegen te zeggen?

  Dat is vreemd, want van ouders die kinderen hebben op de Leuvense steinerschool heb ik vernomen dat de school voor het eerst in tien jaar tijd heel veel lege stoeltjes heeft. Wanneer klassen een capaciteit hebben van 28 leerlingen en dan nog niet voor de helft zijn gevuld, is dat voor een school die volgens de steinerpedagogie best met grote groepen werkt, niet echt een verbetering te noemen. En of ouders erin gaan trappen dat het allemaal beter zal gaan omdat een ouder een brief rondstuurt? Ik schreef er hier al iets over in een reactie op ‘Einde steinerschool Leuven?’.

  (…) Het is in de Leuvense steinerschool echter nog niet vaak anders dan woelig geweest. Met om de x-aantal jaar een leegloop.

  De ene keer (1996) liggen mensen die hun zogenaamde helderziende vermogens op de kinderen uitproberen aan de basis van de uitstroom van leerlingen. (…)Bron: Historiek steinerschool De Zonnewijzer Leuven

  Een andere keer (2009) is het doordat er lijfstraffen worden uitgedeeld
  (De Standaard, Laatste kans voor school met lijstraffen, 27/07/2010) of Onderwijsinspectie de procedure tot intrekking van erkenning (2010) heeft opgestart (De Standaard, Leuvense steinerschool in benarde positie 27/07/10).

  De reden dat de school nu een optimistisch bericht op haar website zet, heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat het aantal leerlingen de voorbij jaren zorgwekkend is gedaald en er nood is aan nieuwe leerlingen. (…)

  Advies aan een adviseur

  Het is misschien beter om niet langer om drie uur ’s nachts reacties te geven. 🙂

 38. @Pieter Witvliet en gezelschap

  Ik heb vastgesteld dat door het toelaten en publiceren van privé-gegevens zoals de naam van mijn kinderen jullie je schuldig maken aan schending van de privacy en het in gevaar brengen van een gezin.

  D.w.z. dat jullie zelfs kinderen die eerder zijn mishandeld, geviseerd en verwaarloosd door jullie collega’s zonder blikken of blozen in gevaar brengen. Want het is meermaals, o.a. in discussies op internet (zoals deze) waaraan jullie deelnamen, al aangegeven dat de dreiging naar mij en mijn gezin vanuit de beweging waartoe jullie behoren reëel is. Dit is ook vastgelegd in verscheidene officiële documenten, o.a. pv’s.

  Daarom is het misschien raadzaam, mochten jullie tenminste iets geven om de veiligheid van kinderen, privé-gegevens buiten het discours houden en van jullie blog verwijderen.

  Ik heb geen klacht ingediend en ben dit in eerste instantie ook niet van plan, omdat ik van mening ben dat meningsverschillen het beste via debat worden beslecht. Wel heb ik, omdat erdoor jullie (maar ook door anderen) bewegingen worden gemaakt die mijn gezin in gevaar brengen en zodoende een gevoel van onveiligheid bezorgen, de bevoegde instanties gemeld wat (o.a.) op jullie weblog speelt.

  Dit is gezien het om kinderen gaat als zeer ernstig opgevat en ook geverbaliseerd.

  Ik hoop dat jullie zelf inzien dat wat jullie nu doen nog moeilijk kan worden opgevat als enkel mij viseren.

  Ramon

 39. Het houdt niet op.

  Reactie van team Witvliet aka Joost Alfrik wordt weer verwijderd. Deze keer op de site Kloptdatwel? waarvoor ik een humoristisch artikel heb geschreven.

  Boodschap van de moderatie aldaar aan team Witvliet:

  (…) Edit door mod: Als je blijkbaar een persoonlijke strijd hebt met de auteur en een speciaal blog waarin je (vrijwel?) alleen op de artikelen van de auteur ingaat dan hoef je daarvoor geen reclame te komen maken op dit blog. (…)

  http://www.kloptdatwel.nl/2012/07/11/euritmietjes/#comment-607175248

  Enkele teksten van Witvliet en co zijn ook gekopieerd naar een ander quasi identiek lasterblog. Als titel heeft men een titel gekozen die op een letter na op de titel van mijn weblog lijkt. rsteinerscholen.com

  Kopiëren en plakken. Het doet denken aan de gewoonte in de antroposofische beweging om steeds maar weer de geschriften van wijlen Herr Doktor Steiner te herhalen. 🙂

 40. Ramon,
  Even reageren op je bovenstaande uitspraak:

  Dit lijkt me perfect logisch, niet? Een goede naam opbouwen duurt lang, een slechte naam krijg je snel. Ik ben er gerust in dat er dit schooljaar al meer leerlingen zullen zijn, desgewenst wil ik je zelfs de aantallen doorsturen, en dat indien we dit goede werk blijven volhouden, dat zo zal blijven.
  Ik zou je bijna eens willen uitnodigen op de school om je te laten zien hoe we nu bezig zijn, dan kan je vanuit je eigen ervaringen misschien toetsen hoe hoe het er nu aan toe gaat op de school en in de klassen….. Het duurt ssoms lang voor dat goed werk ook erkend wordt.
  Mvg
  Stijn

 41. Dag Stijn,

  Ik wist eerst niet over welke bovenstaande uitspraak je het had, maar ik heb ze gevonden. Ze komt uit deze reactie van me m.b.t. Gerrit Goossens zijn lastercampagne:

  …van ouders die kinderen hebben op de Leuvense steinerschool heb ik vernomen dat de school voor het eerst in tien jaar tijd heel veel lege stoeltjes heeft. Wanneer klassen een capaciteit hebben van 28 leerlingen en dan nog niet voor de helft zijn gevuld, is dat voor een school die volgens de steinerpedagogie best met grote groepen werkt, niet echt een verbetering te noemen. En of ouders erin gaan trappen dat het allemaal beter zal gaan omdat een ouder een brief rondstuurt? Ik schreef er hier al iets over in een reactie op ‘Einde steinerschool Leuven?’.

  (…) Het is in de Leuvense steinerschool echter nog niet vaak anders dan woelig geweest. Met om de x-aantal jaar een leegloop.
  De ene keer (1996) liggen mensen die hun zogenaamde helderziende vermogens op de kinderen uitproberen aan de basis van de uitstroom van leerlingen. (…)Bron: Historiek steinerschool De Zonnewijzer Leuven
  Een andere keer (2009) is het doordat er lijfstraffen worden uitgedeeld
  (De Standaard, Laatste kans voor school met lijstraffen, 27/07/2010) of Onderwijsinspectie de procedure tot intrekking van erkenning (2010) heeft opgestart (De Standaard, Leuvense steinerschool in benarde positie 27/07/10).
  De reden dat de school nu een optimistisch bericht op haar website zet, heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat het aantal leerlingen de voorbij jaren zorgwekkend is gedaald en er nood is aan nieuwe leerlingen. (…)

  Op het moment dat ik dit schreef (02/06/2012), had ik de beschikking over de officiële cijfers van het Ministerie van Onderwijs.

  Bedankt voor je ‘bijna uitnodiging’. Ik ben de voorbije jaren vanuit antroposofische middens al heel vaak uitgenodigd, maar steeds wanneer ik erop inging, was het niet meer nodig dat ik kwam. Begrijpe wie kan.

  Het is overigens vreemd dat jij (je bent bestuurslid) me op school uitnodigt, terwijl het schoolbestuur me een toegangsverbod heeft gestuurd. Is dat niet vragen om interne spanningen en/of moeilijkheden?

 42. Ramon,
  Ik ben verrevan een antroposofisch midden voor de duidelijkheid. 🙂 Ik ben gewoon nuchtere boerenjongen die in de raad van bestuur is gestapt om mee aan de kar te trekken in de goede richting, en dat is absoluut ver weg van vele dingen die ik hier lees. (ik heb nog niet alles gelezen)
  Ik wil je eigenlijk graag uitnodigen (kan ook op cafe, moet niet perse op school hoor, als je je zorgen maakt op interne spanningen) omdat hetgeen je schrijft dermate de negatieve gebeurtenissen uit het verleden blijft oprakelen (wat uiteraard niet verboden is, maar een mens wil toch op een bepaald moment positief kritisch vooruit naar de toekomst kijken, en niet enkel naar het verleden?), dat ik benieuwd ben achter de reden daarvan.
  Bovendien is het verschil met je beschrijving en de realiteit nu op school echt wel erg verschillend, vandaar de uitnodiging, in de hoop dat indien je dat zelf ziet (want ik kan hier wel vanalles staan leuteren) dat je kritische geest niet minder wordt, maar wel meer vooruit kijkt ipv achteruit.
  Mvg
  Stijn

 43. Stijn,

  Ik geef negatieve gebeurtenissen uit het verleden (juni 2012 is overigens niet zo ver weg) weer om meer licht te werpen op actuele situaties. Zo vind ik het om de afname van leerlingen in de Zonnewijzer te duiden van cruciaal belang om aan te stippen dat de geschiedenis van die school een aaneenschakeling is van conflicten (met als gevolg de procedure tot intrekking van erkenning).

  Dat er mensen zijn die de school willen verbeteren is lovenswaardig, maar dat is al zo vaak geprobeerd. Zonder resultaat. En al weet ik uit betrouwbare bron dat ook nu weer een interne machtsstrijd woedt in de Zonnewijzer, toch wens ik je veel succes met je poging iets te veranderen.

 44. Ramon,
  ….Dat er mensen zijn die de school willen verbeteren is lovenswaardig, maar dat is al zo vaak geprobeerd. Zonder resultaat. En al weet ik uit betrouwbare bron dat ook nu weer een interne machtsstrijd woedt in de Zonnewijzer, toch wens ik je veel succes met je poging iets te veranderen…
  Ik leer graag uit de fouten van het verleden, ook van de fouten die ik zelf maak. Van een interne machtsstrijd heb ik geen weet, en lijkt me ook niet echt mogelijk met de nieuwe structuur volgens het participatiedecreet van de Vlaamse Overheid, dat laat gelukkig weinig ruimte voor deze spelletjes.
  Ik lees het nog wel hoe het verder gaat met onze interne machtsstrijd 🙂
  Gr
  Stijn Turcksin

 45. Een positieve ontwikkeling!

  De Vereniging van vrijescholen en de Stichting Rudolf Steiner Pedagogie distantiëren zich van de uitspraken van Pieter Witvliet en co (‘overheid kan naar de pomp lopen’, etc…).

  Daarbovenop kwam het advies niet te reageren op kwaadsprekers om ze zo in het luchtledige te laten lopen.

 46. Pingback: Steinerscholen.com
 47. Ik ben zelf niet van het Leuvense maar heb er een vriendin wonen die Freinet-leerkracht is en regelmatig kindjes uit die Steinerschool krijgt met de nodige achterstand en aanpassingsproblemen.
  Na enkele jaren kleuterafdeling en onderbouw heb ik mijn kind ook uit een Steinerschool gehaald en, na hard bijscholen, opnieuw zien openbloeien en energiek leren ontdekken.
  Ik geef inderdaad toe als “reagerende lezer” best wel teleurgesteld te zijn in wat ons die verloren jaren is voorgespiegeld.
  Zoals de meeste ouders waren wij in het begin compleet leek in het domein antroposofie.
  Het is net door continue gebrek aan informatie, transparantie en communicatie dat de Steinerscholen zelf ongeruste ouders naar fora zoals deze drijven.
  Het is pas bij het negeren en afblokken van mijn kritische vragen op school dat ik meer uitleg zocht op pro én contra websites en zo gaandeweg het licht vond.
  Opeens wordt alles zoveel duidelijker :
  in het sympathieke huisbezoek (scoren van pluspunten : bio eco artisanale lifestyle vs minpunten : tv, pc, games, frisdrank)
  in het goedbedoelde advies (pushen van rechtshandigheid, extra jaartje kleuteren)
  in het wanhopig afschuiven van de schuld bij een ander (ouders zijn hoofd- en geen hartmensen, kinderen zijn overgevoelig/opstandig/perfectionistisch, buitenstaanders zijn dommerikken, de overheid geeft niet genoeg subsidies)
  in het ronduit schokkend karma-reïncarnatiegedacht (geen enkel incident van geweld/gevaar/pesten heeft ooit ooggetuigen)
  in het naïef uitsluiten van de boze buitenwereld (busongeval met kinderen? nooit van gehoord, Karrewiet? zijn dat wel nuttige weetjes)
  in het zielig sektarische sfeertje (wij zijn nu als afvalligen persona non grata, vroeger waren ze al achterdochtig als we eens 1 klusdag misten).
  Sorry, maar als zovele ouders uit verschillende scholen hier dezelfde problemen aankaarten dan zou ik, als Federatie van Steinerscholen, toch eens in eigen boezem kijken.
  Hier zitten echte (geen virtueel fictieve) mensen met een verantwoordelijkheid voor kinderen, die we proberen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig volwassen leven, geen zwevers die kinderen willen indoctrineren en hun emotionele en intellectuele toekomst willen hypothekeren.
  En als er dan toch zovelen onder jullie (leerkrachten, ouders en leerlingen) zooooo blij en tevreden zijn, laat dan maar eens die positiviteit van dit forum uitstralen : geef in die volgende vrijdagpost een massale oproep met link naar deze site!
  Zou zeker een verademing zijn ipv te leuteren over wie ’t meeste kennis heeft van oude Duitse citaten.
  Of is dat té risky, dat anderen plots ook het licht zien?

 48. @ I.L.L.Y.

  Het is voor de antroposofische beweging niet handig om openheid te creëren rond haar project antroposofie, omdat de kans groot is dat veel niet-antroposofen zich gaan distantiëren.

  En niet-antroposofen die gebruik maken van antroposofische producten en dienstverlening beslaan in het antroposofisch milieu een groot deel van de financiële inbreng. Zonder hen zou de antroposofische beweging zoals we die nu kennen ophouden te bestaan.

  Scholen zijn overigens voor sekten de beste initiatieven om aan ‘klanten’binding te doen, want je kunt zowel kinderen als ouders warm maken voor producten uit eigen kringen. Van jongs af opvoeding richting, zoals jij het noemt, ‘bio eco artisanale lifestyle’.

  De sektecommissie vermeldde al dat binnen de antroposofie ‘vermenging van levensbeschouwelijke, pedagogische, medische en commerciële doelstellingen’ plaatsvindt.

  (…) PARLEMENTAIR ONDERZOEK
  met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen

  9. Hoorzitting met de heren J. Borghs en L.Vandecasteele, bestuurders van de Antroposofische Vereniging in Belgiê

  b) Vragen van de leden

  5° Vermenging van levensbeschouwelijke, pedagogische, medische en commerciële doelstellingen.De heer Vandecasteele geeft toe dat zulks bij sommigen inderdaad zo kan overkomen, maar dat het helemaal niet verboden is om degelijke produkten te commercialiseren.
  Er wordt opgeworpen dat de beweging over een volledig netwerk beschikt. Eerst is er een wijsgerige benadering van de psyche, dan de voorschrijver en ten slotte een onderneming die een produkt commercialiseert dat zowel psychische als fysieke moeilijkheden oplost. Het is een echt circuit. De heer Borghs geeft toe dat dit inderdaad als een totaalproces kan worden beschouwd. (…)

  Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 28 april 1997 http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf

 49. Hallo I.L.L.Y.

  Bedankt voor je interessante post! Het heeft inderdaad helemaal geen zin om te wedijveren in kennis omtrend Steiners filosofie. Vooral als het gaat om misbruik, pesten en verkeerde pedagogie goed te praten. Iedereen heeft zo zijn redenen om voor of tegen antroposofie te zijn. Zelf vind ik het de grootste dwaling die er bestaat. Steinervolgelingen zijn gewoon sukkels die alles maar blindelings geloven. Antroos hebben het meest gewonnen van de professionele inbreng van mensen die wèl een reguliere scholing hebben gevolgd. In feite spugen ze in de hand die hen heeft geholpen. Binnen de sofenscene is het heel gemakkelijk om als persona non grata gedoodverft te worden, vooral als je kritische vragen gaat stellen over hun visie. Nou als je egotrippers wil tegenkomen dan heb je in sofenkringen altijd succes! Gelukkig heb je nu wèl een goede plek voor je koters gevonden! Ik ben benieuwd of je oproep gehoor krijgt.
  groetjes elisabeth

 50. Er valt iets meer licht op een ‘antroposofische monitor’, namelijk op Pieter HA Witvliet, een van degenen die hier reacties plaatst onder het pseudoniem Joost Alfrik. Maar helemaal opheldering geven wil Pieter HA Witvliet niet.

  (…) Verantwoording

  Pieter HA Witvliet

  ‘Mijn blogactiviteiten voerde ik een tijdje uit onder de schrijversnaam ‘Joost Alfrik’.'(…)

  Pieter HA Witvliet wil echter niet ingaan op de vraag wie dan bij hem thuis degene is die dit onder het pseudoniem Joost Alfrik heeft geschreven:

  j.alfrik zegt op 31/01/2011 om 14:52

  (…) Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site. (…)

  Pieter wil hier zijn naam niet meer zien, ivm het lage peil van je misbruikrubriek.Maar verder denkt hij van harte mee over hoe wij hier de waarheid omtrent de Waldorfschool rechtdoen.

  Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af.Het wordt je te heet onder de voeten en zo kom je mooi van ons af.
  Als je echt een ruggengraat hebt, verwijder je dit niet en ga je gewoon de discussie met mij aan, in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter. (…)

  bron

  Pieter HA Witvliet op de site van Michel Gastkemper op 4 december 2012:

  (…) Nogmaals, maar nu echt voor de laatste keer: mijn vrouw heeft met mijn blogactiviteit niets, maar dan ook niets van doen.

  Het pseudoniem Joost Alfrik heb ik een een jaar lang gebruikt. Genoeg om te onderzoeken of ik, volgens jouw zeggen, 40 jaar in een leugen heb geleefd als vrijeschoolleerkracht.
  De uitkomst staat voor mij meer dan vast: nee, ik heb niet in een leugen geleefd.
  Die leugen wil jij graag zien en ziet die ook omdat je een leugenachtige bril draagt.

  Joost Alfrik is exit-er is ook geen ander persoon die onder deze naam schrijft. (…)

  bron

  Wat is dit dan?

  (…) ‘…dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.'(…)

 51. Er is goed nieuws te melden: de juridische aanklacht die Gerrit Goossens, een van de woordvoerders van de steinerschoolbeweging (zie hierboven http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/overheid-kan-van-steinerschool-naar-de-pomp-lopen/#comment-2469 ) , vorig jaar tegen me heeft neergelegd, is onontvankelijk verklaard.

  Meneer Goossens heeft daardoor – met behulp van Pieter HA Witvliet (aka Joost Alfrik aka steinerschoolgefocust) die graag de overheid schoffeert en hoofdrolspeler is in bovenstaand artikel – wel extra de aandacht op de antroposofische beweging gericht en in het bijzonder op de manier waarop men daar met kritische mensen omgaat. http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/antroposofische-monitor/

  In het verleden – meer bepaald sinds ik in 2006 mijn kinderen van de steinerschool heb gehaald en openlijk kritiek op de steinerscholen gaf – ben ik reeds verscheidene keren het slachtoffer geweest van valse meldingen bij instanties. Blijkbaar worden kosten noch moeite gespaard om me te beschadigen.

  Nu ben ik uiteraard genoeg gewaarschuwd, zowel door mensen van binnen als van buiten de antroposofische beweging (onder andere dat men me wel zou weten te vinden), maar het is toch steeds weer schrikken.

  Ondertussen zit er niets anders op dan waarnemen, noteren en indien mogelijk delen. En niet te vergeten: mensen die hetzelfde meemaken laten weten dat ze niet alleen staan. Ook hen raad ik aan hun verhaal – dat hoeft daarom zeker niet publiek- te delen met hun omgeving.

 52. @Illy: Ik vind het jammer dat je zo’n slechte ervaring hebt gehad met de Steinerschool, en ik wil zeker geen Steinercitaten en andere dingen naar je hoofd gooien om dat tegen te spreken (ken er trouwens ook geen zo uit het hoofd). Een goed bestuur luistert ook vooral naar de negatieve ervaringen van mensen om te leren en te verbeteren. En dat is het enige dat ik nu kan zien en ervaren, dat de Steinerschool in Leuven hard werkt aan verbetering (was ook nodig), met ook AVI leesoefeningen om de leesvaardigheden van de kinderen te bepalen, met meerdere keren per jaar rekentoetsen etc… want uiteindelijk is dat de enige manier om je cognitieve vaardigheden goed te kunnen beoordelen. Het uitgewerkte zorgplan moet dan weer zorgen dat de leerlingen die achterblijven met taal of rekenen de nodige extra zorg kunnen krijgen. Om maar te zeggen: aan de cognitieve achterstand wordt gewerkt.
  Verder blijft de school gebaseerd op de steinerpedagogie, wat niet wil zeggen dat alles niet in vraag mag gesteld worden. Als dat niet meer mag spreken we idd van een sekte.
  Een steinerschool is voor mij wel geen antroposofische school, maar wel een basisschool volgens de steinerpedagogie. De antroposofische beweging in België zal ongetwijfeld best wel mensen uit de Steinerscholen aantrekken (ieders vrije keuze ten slot), net zoals er in een katholieke school ook mensen zullen zijn die wekelijks naar de mis gaan, maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal op 1 hoop gaat (en nog even los van het feit dat antroposofie geen religie is, maar bon). Verder heb ik persoonlijk geen contact met de antroposofische beweging, dus ik kan je ook niet vertellen hoe deze mensen met mekaar omgaan of welke regels ze hanteren in de omgang.

  Ik moet wel toegeven dat deze veranderingen het werk van de laatste 2-3 jaar zijn, na (of misschien dankzij) de negatieve schoolevaluatie en een nieuwe wind door de school met vernieuwde inzichten. Het zal wel verklaren waarom ik mij zo slecht kan vinden in de verhalen van hierboven, ik ben nog maar sinds die tijd in de school van Leuven.
  Mvg
  Stijn Turcksin

 53. @ Stijn Turcksin

  Je zegt: ‘En dat is het enige dat ik nu kan zien en ervaren, dat de Steinerschool in Leuven hard werkt aan verbetering…’

  Dat is een soort mantra die men in steinerscholen steevast gebruikt. Ik heb onder supervisie van de antroposoof Fred Beekers, socioloog verbonden aan de antroposofische lerarenopleiding van de Vrije Pabo van Hogeschool Leiden, de historiek van de Leuvense steinerschool de Zonnewijzer uitgeschreven en daaruit kan je al concluderen dat die school doorheen haar geschiedenis van crisis naar crisis evolueert. En dan is de ergste periode – van 2006 tot nu – nog buiten beschouwing gelaten. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVpbmVyc2Nob2xlbnxneDo3YmJiMzhlYjM1MWMzZWFj

 54. Over een gestoord brein gesproken!!!!! De boeven bij Superman zijn er niks tegen.
  We nemen deze bedreigingen ernstig maar laten ons daar niet door ontmoedigen. Je leest het goed. Ik heb het over “wij”. Het is misschien aan jouw adres genoteerd maar hierbij bedreigd men al de anti-antroposofie aanhangers. (of hoe we ons moeten benoemen?)
  Mij schrikt het alvast niet af.
  grt erika

 55. Ha Erika,

  Anti-antroposofie is niet zo mijn ding, want ik ben voor godsdienstvrijheid. Steineraanhangers of antroposofen mogen geloven wat ze willen, zolang de uitwerking van hun geloof geen schade toebrengt. En precies daar zit voor mij de moeilijkheid met de antroposofische beweging.

  Alleen al het feit dat antroposofen menen dat Rudolf Steiners gedachtegoed iets te maken heeft met wetenschap is een lachertje. Maar desondanks wordt heel veel pseudowetenschappelijk gezwets aan jongeren overgedragen. Dat is kwalijk.

  Dat aanhangers van Rudolf Steiner, zoals onder andere die Etta48 (Antoinette Janssen), flink schelden en dreigen, is natuurlijk niks nieuws onder de zon. Aan de ene kant zogenaamd ijveren voor een betere wereld en aan de andere kant tekeer gaan als een hystericus tegen alles wat maar neigt naar kritiek op Rudolf Steiner of de sekte.

  Het is overigens weer frappant dat die Antoinette Janssen lerares is, maar ook werkzaam als therapeut.
  http://www.antroposofia.be/wordpress/scheldende-en-dreigende-etta48-blijkt-alternatieve-therapeut-te-zijn

  Ik zie het educatieve of het therapeutische van haar reactie op mij niet echt in. 🙂

  Bio Antoinette Janssen: http://www.antroposofia.be/wordpress/antoinette-janssen-from-googleplus-idolbin-via-google-cache/

  Groeten,
  Ramon

 56. Sorry hoor iedereen. ik wil niemand op de tenen trappen. Ik wou het kind gewoon een naam geven. Geen “anti- antroposofie” dus.
  Zolang we kunnen filteren en de goede kanten kunnen laten zien van gelijk wat mogen we content zijn. Iedereen is vrij om te geloven in wat men wil en daarbij laten we de duivel zoveel mogelijk thuis.

  Bedankt voor de rechtzetting Ramon.

  grtjs, Erika

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *