Federatie is spoor bijster

De Federatie van Steinerscholen kan niet instaan voor de betrouwbaarheid of de morele en intellectuele integriteit van websites die zich als verbonden met de steinerscholen en de antroposofie aandienen…

…en nu komt het…als die websites minder eerbare doelstellingen nastreven. Dit gaat over een tekst op de documentatiepagina van de Federatie van Steinerscholen. De gekheid is de wereld nog niet uit, want laat het nu net deze federatie zijn die heeft aangetoond dat ze weinig voeling heeft met integriteit. Zie daarvoor het bericht van 25 juni 2008: ‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen‘.

1) in 2003 kondigt de federatie in haar doelstellingen aan een procedure te zullen uitwerken waarin zal worden beschreven hoe ze zullen bemiddelen bij geschillen in scholen

2) in november 2007 vraag ik de federatie welke die procedure is, zonder antwoord te krijgen

3) in februari 2008 zijn de doelstellingen van de federatie in die mate aangepast dat ouders bij geschillen met de school slechts beroep op de federatie kunnen doen met toestemming van de school, en omgekeerd

Dan hebben we het nog niet gehad over op welke manier de federatie aan netwerken doet en met wie ze allianties vormt.

Federatie van steinerscholen bankiert

In die zin dat ze de werking van een bank, Triodos, ondersteunt door een vacature voor Mercurius vzw op de site van de federatie te zetten. Ingewikkeld? Federatie van steinerscholen, Triodos bank, Mercurius vzw. Voor wie ga je nu werken als je op die vacature ingaat en wordt aangenomen? Op papier waarschijnlijk voor Mercurius. In werkelijkheid voor alledrie een beetje.

Maar niet alleen de Federatie van Steinerscholen,  ook de antroposofische beweging mag in die context genoemd worden. In een parlementaire hoorzitting kwam dit naar voor.

Er wordt opgeworpen dat de beweging over een volledig netwerk beschikt. Eerst is er een wijsgerige benadering van de psyche, dan de voorschrijver en ten slotte een onderneming die een product commercialiseert dat zowel psychische als fysieke moeilijkheden oplost. Het is een echt circuit.

De heer Borghs geeft toe dat dit inderdaad als een totaalproces kan worden gezien.

(Parlementair onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding  van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen, p. 255)

De eerste vijf op de lijst (p.4) van bewegingen die op 28 april 1997 achter gesloten deuren zijn gehoord:

1. Sekte van de Engel Albert

2. Antroposofie: de Antroposofische vereniging in België en de Steinerpedagogie

3. Aoum

4. Vereniging van Heilige Geest voor de Eenmaking van het wereldchristendom (Moon)

5. Internationale beweging voor het geweten van Krishna (ISKCON)

Ja, in dat rijtje staat de steinerpedagogie. Waarvan de vertegenwoordigers het graag over gebrek aan moraliteitintegriteit en eerbaarheid hebben.  Ik hoop ergens dat ze dan eigenlijk doelen op de website van De Brug, het antroposofisch tijdschrift waarvan Floris Schreve eerder al  zei dat erin dat blad ‘ sprake is van het structureel uitdragen van gedachtegoed dat dicht bij het neonazisme staat, zoals het constant opvoeren van die Holocaustontkenners’.  Zie ook Schreves essay ‘A bridge too far – Neo-nazi elements sold as anthroposophy?’ of een artikel op Michel Gastkempers ‘Antroposofie in de pers‘.

Maar ik denk dat men bij de federatie met de inhoud van De Brug weinig problemen heeft. Anders zou het waarschijnlijk moeilijk onder hetzelfde dak leven zijn met Via Libra (vroegere Rudolf Steineracademie), dat De Brug waardevol genoeg acht om ernaar te linken. Bovendien is een belangrijke actor op de website van De Brug Jos Verhulst (hier naast holocaustontkenner Ernst Zundel). Verhulst is  door de Antroposofische Vereniging en Via Libra aangetrokken om mee een ‘zomeruniversiteit antroposofie‘  (Skepp zou zeggen: wetenschap naar antroposofisch believen) vorm te geven. Het is een kleine wereld.

Vraag die een beetje blijft hangen: Wat hebben holocaustontkenners en neo-nazi’s met steinerscholen en antroposofie te maken?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

1 thought on “Federatie is spoor bijster

  1. Inderdaad, dat is nog steeds de vraag. Opportuun lijkt het me wellicht niet om je als antroposofische beweging zo met David Irving en zo’n beetje de hele Neo-Nazi beweging te engageren. Misschien een particuliere hobby van Jos Verhulst en Francois de Wit, maar op die manier trek je wel het aanzien van de hele beweging het moeras in.
    En nodig is het niet. Er valt heel veel aan te merken op het rapport van de Commissie van Baarda, dat beweert dat er geen sprake van rassenleer zou zijn in het gedachte goed van Rudolf Steiner (zie mijn uitvoerige bespreking van het rapport http://fhs1973.wordpress.com/2010/02/08/geen-sprake-van-rassenleer-in-de-antroposofie-kritische-kanttekeningen-bij-het-rapport-van-de-commissie-van-baarda/). Maar om dan een potje Holocaust te gaan ontkennen (favoriete hobby van de hierboven genoemde heren) gaat toch echt een brug te ver (zie http://fhs1973.wordpress.com/2009/08/24/neo-nazi-elements-sold-as-anthroposophy/). Maar als dit kennelijk de norm is, dan begrijp ik wel waarom sommigen de antroposofie op een lijn plaatsen met bijv. de Moonsekte. Maar dat hebben de verantwoordelijke antroposofen dan geheel aan zichzelf te wijten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *