Heilpedagogische situatie

Een 500-tal kinderen van de failliete zorginstelling Zonnehuizen zijn hun spaarpotje ten belope van 150.000 euro kwijt. De curator, die aanvankelijk met de vinger werd gewezen, verklaart dat het geld al weg was voor zij werd aangesteld.

Dat meldt RTV Utrecht op 2 februari in ‘Curator Zonnehuizen: spaargeld was al weg’.

De vorige bestuurders hebben het spaargeld van de kinderen op dezelfde rekening gezet als die waar de facturen van werden betaald. En die rekening was leeg toen het faillissement werd uitgesproken.

In een interview begin december 2011 geeft oud-lid cliëntenraad Bronlaak, dhr. Boon, al aan dat geld dat hij voor zijn dochter haar extra activiteiten heeft overgemaakt door Zonnehuizen is gebruikt om facturen te betalen.

‘Laat ik een klein voorbeeld geven. Wij maken als ouders geld over naar Bronlaak, zodat mijn dochter kan zwemmen en paardrijden. In mei vertelde Barbara opeens dat dat was gestopt. Wij zijn verhaal gaan halen, en dat geld bleken ze op het hoofdkantoor gebruikt te hebben om openstaande rekeningen elders in de organisatie te betalen. Dat lijkt mij fraude. Dat je de gaten die je zelf hebt laten vallen, gaat dichten met geld van de gehandicapten.

J. Schoorl/M. Rengers, Managers gaan, mijn dochter blijft, Platform VG Rijnmond 05/12/2011

Als er fraude in het spel is, volgt de vraag  wat precies met dat geld is gebeurd? Het ging ook al langer slecht met de Zonnehuizen dan de leiding deed uitschijnen en misschien heeft die toen de cliënten hun geld werd gebruikt om schulden af te lossen, gedacht: ‘Nood breekt wet’?

Wat trouwens helemaal onbegrijpelijk is, is dat Zonnehuizen het nog wel klaarspeelt om de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders uit de financiële problemen te helpen. Die NVAZ kampte begin 2009 nog met een tekort van meer dan 100.000 euro. Michel Gastkemper, redacteur van het tijdschrift van de NVAZ, meldt:

Eerst diende echter de stand van zaken van de NVAZ in 2010 doorgenomen te worden. Het bleek dat het vooruitzicht van eind 2010 was bewaarheid: het financiële verlies was intussen omgebogen in winst, waarna ook het eigen vermogen van negatieve naar positieve cijfers kon worden omgezet. (…) dit alles was slechts mogelijk geweest door het royale gebaar van de Zonnehuizen om de NVAZ te hulp te schieten en haar diensten aan te bieden. Hij betreurde zeer dat de Zonnehuizen momenteel zelf in zwaar weer verkeren.

M. Gastkemper, Nieuw elan bij de NVAZ, De Digitale Verbreding – Online tijdschrift van de NVAZ, 25/05/2011

Een royaal gebaar van de Zonnehuizen dus. Bovendien bood de noodlijdende Zonnehuizen haar diensten aan. Waaruit bestonden die zoal?

De NVAZ heeft een moeilijke start gehad met aanzienlijk financiële problemen. Het afscheid nemen van enkele personeelsleden heeft langer geduurd dan was voorzien. De NVAZ heeft een negatieve liquiditeitspositie van meer dan één ton €. In 2009 zijn er veranderingen ten goede opgetreden. Het jaar kon voor het eerst met een licht positief resultaat worden afgesloten. Mede doordat de medewerkers formeel bij Zonnehuizen in dienst zijn en bij de NVAZ gedetacheerd worden en Zonnehuizen bereid is de salariskosten voor te financieren, is de continuïteit gewaarborgd. De vooruitzichten voor 2010 zijn positief. De voorzitter doet desondanks een dringend beroep op de leden de contributie tijdig te voldoen vanwege de liquiditeitspositie.

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering NVAZ op 13 april 2010, De Digitale Verbreding – Online tijdschrift van de NVAZ, 17/06/2010

Niet alleen maakte de Zonnehuizen een royaal gebaar, ze detacheerde ook personeel naar de NVAZ en voorfinancierde zelfs de salarissen.

Nu zijn de Zonnehuizen failliet en komen honderden ouders erachter dat het spaarpotje dat ze voor dat beetje extra levenscomfort van hun kinderen hadden aangelegd, is verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar misschien ziet men dit wel helemaal anders vanuit de antroposofische ‘Gezichtspunten’ ? In het nummer 28, ‘Heilpedagogie voor kinderen met een verstandelijke handicap‘ (SCG 2000), is bijvoorbeeld sprake van ‘de omkering van alle waarden’ als we naar een gehandicapte medemens kijken.

 Èn hij heeft een onsterfelijke geest, die de opgedane ervaringen opslaat en nooit verloren laat gaan, opdat hij als individu uiteindelijk aan de wereld en de mensheid zijn verworven ‘rijkdommen’ weer kan teruggeven.

Wat met die ‘rijkdommen’ wordt bedoeld is uiteraard afhankelijk vanuit welk gezichtspunt je kijkt.

Verwante artikels

Zonnehuizen

Crisis in Zutphen

Financiële ouderbijdrage (1) en (2)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *