Kwakzalversprijs Triodos Bank

Volgens berichtgeving van de NOS en de geschreven media heeft de antroposofische Triodos Bank de Kwakzalversprijs 2010 gewonnen. Dit is een onderscheiding die de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) toekent aan  de persoon of instelling die de kwakzalverij het afgelopen jaar het meeste heeft bevorderd. De prijs is ook bekend als de Meester Kackadorisprijs.

De door de Federatie van Steinerscholen gepromote Triodos Bank steekt volgens de VtdK geld van cliënten in kwakzalverij, met name in bedrijven en instellingen die zich bezighouden met de antroposofie. Triodos Bank is ook nauw verbonden met steinerscholen. Op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt aangegeven waarom Triodos de Meester Kackadoris prijs verdient. Dat is niet alleen omdat de bank antroposofische initiatieven ruim bedeelt, maar vooral omdat hun sponsoring van projecten in arme landen in medische vakbladen als ‘misdadige hulp’ zijn beschreven. De VtdK windt er geen doekjes om.

Erger dan de verspilling van het geld van haar klanten aan antroposofische projecten zijn de donaties van de Triodos Foundation, een stichting die alternatieve behandelwijzen in arme landen bevordert. Zo is de herbouw van een acupunctuurkliniek in Indonesië door de Triodos Foundation financieel ondersteund en is in 2008 geld gegeven aan Homeopaten zonder Grenzen, ten behoeve van een opleiding homeopathie in Kenia. Met dit laatste worden grote gezondheidsrisico’s genomen ten koste van de bevolking in ontwikkelingslanden. In het artsenblad Medisch Contact werd dit dan ook betiteld als ‘Misdadige hulp‘. Als er één instelling is die de Meester Kackadorisprijs 2010 verdient, dan is dat wel de Triodos Bank. (bron: VtdK)

In de Volkskrant reageert Triodos topman Peter Blom gelaten.

Topman Peter Blom van Triodos Bank kan zich niet druk maken om de ‘prijs’. ‘We investeren al dertig jaar in dergelijke producten. Ze mogen zeggen wat ze willen.’

Dat er veel gezegd wordt, is wel het minste dat je kan zeggen. Zo betitelde topjournalist Jort Kelder  tijdens het gala van de Gouden Stier van 2007 Triodos als ‘gevaarlijke club uit Zeist. Antroposofen’. Ondertussen is het filmpje van internet verdwenen. Misschien omdat Kelder ondertussen, naar eigen zeggen, in het bezit is van aandelen van ‘de gevaarlijke club’? En ook op Stelling.nl wordt genoeg gezegd over de antroposofische bank. Interessant is het om te zien wie zoal achter de schermen van deze zogenaamd  ‘ethische’ bank zitten.

De Triodos is een bank die naar eigen zeggen “uw geld ook in maatschappelijk opzicht zorgvuldig beheert.” Hij werd in 1980 opgericht door leden van de Antroposofische Vereniging en de Christengemeenschap, beide geesteskinderen van Steiner himself. Antroposofie valt vooral in de smaak bij de vermogenden en een flink beginkapitaal was dus snel gevonden. Directeur van de bank werd baron P. Mackay, tevens voorzitter van de Antroposofische Vereniging en mede-directeur van Triodos’ Duitse zusterbank. De antroposofische bestuursleden van de kersverse bank kwamen voornamelijk uit de top van de NMB, die inmiddels is opgegaan in de ING-Postbank. De voorzitter van de raad van bestuur van de NMB, E. Scherpenhuijsen Rom, werd voorzitter van de Stichting Triodos. Van een onafhankelijke bank is daarom nauwelijks sprake.
Een korte blik op het lijstje van nevenfuncties van Triodos-bestuursleden maakt duidelijk dat deze “idealistische” bank zeker niet gerund wordt door mensen uit een “progressief kleinschalig” circuit. Integendeel, de Triodos lijkt een cynische poging van topbankiers om winst te slaan uit de “groeimarkt” van kleinschalige bedrijfjes en goedgelovige spaarders. De Triodos geeft haar spaarders een minimale rente en leent hun geld uit tegen het normale tarief. Tel uit je winst. Inmiddels slaat de Triodos ook haar klauwen uit naar België en Engeland.

Onderaan het artikel wordt een opsomming gegeven van de verschillende functies die bestuursleden en ex-bestuursleden van Triodos bekleden of hebben bekleed. Het zegt veel over welk vlees men met Triodos in de kuip heeft.

Directeur Unilever, hoofd Kernenergie Commissie, commissaris McDonalds Nederland, commissaris Boskalis, lid Economische Adviesraad Atlantische Commissie, bestuur Stichting Maatschappij en Politie, beroepsofficier Luchtmacht, Schout-bij-nacht, lid Rotary, vice-voorzitter van de Raad van Advies van het (pro-apart-heid) Veteranen Legioen Nederland, voorzitter van de voorloper van Clingen-dael, stafmedewerker van Defensie Studie Centrum, penningmeester van de afdeling Amsterdam van de VVD, lid raad van bestuur van de NMB, voorzitter Nederlands Instituut Bank- en Effektenbedrijf (NIBE), lid raad van bestuur van Tropen Instituut, lid Trilaterale Commissie, Koninklijke Marine, president directeur Siemens, hoofddirecteur TNO, uitgever Haagsche Courant, commissaris Kluwer, directeur kabelmaatschappij Enertel, raad van bestuur Hoogovens, raad van bestuur bouwconcern Bredero, voorzitter raad van bestuur TNO, commissaris Textlite, directeur Geldens Groep, commissaris Weweler, Bureau Berenschot BV.

Triodos Bank neemt het overigens ook niet zo nauw met de keuze van haar inversteringspartners als ze het naar haar klanten doet uitschijnen. Zo is sinds 2009 Johnson & Johnson, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, door Triodos in haar investeringsportfolio opgenomen. Johnson & Johnson is gespecialiseerd in antipsychotica. En dat voor een bank die haar cliënteel voornamelijk werft in de ‘alternatieve’ sector. We komen er nog op terug.

Gerelateerd:

De Vereniging tegen de Kwakzalverij over antroposofie, De verborgen agenda van een antroposofische bank, Steiner ook goeroe van slavendrijvers en rechtse bankiers, Federatie van steinerscholen bankiert,

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

13 thoughts on “Kwakzalversprijs Triodos Bank

 1. Een schimmig, dubbelzinnige en vies wereldje waar de drie C’s van Corruptie, Connecties en Contanten ruim aanwezig zijn.

 2. @anoniem, welk schimmig wereldje? De Vereniging tegen de Kwakzalverij bedoelt u?
  En Ramon, er wordt geen geld van klanten verspilt bij de Triodos. Klanten van de Triodos zijn klanten die zelf kunnen denken en bewust kiezen voor deze bank en het met die keuzes volledig eens zijn.

 3. Beste lezers,
  de auteur van deze website censureert. Alles wat niet in zijn kraam past haalt hij gewoon weg.
  Het is echt niet de moeite om te reageren op deze weblogs.
  Aja

 4. Jonas Geirnaert van Neveneffecten, en vooral ‘hot’ vanwege het ludieke onderzoeksprogramma ‘Basta’, vindt de antroposofische steinerdoctrine minder erg dan clusterbommen.

  Geirnaert: ‘Ik las onlangs wel in een kritisch artikel dat Triodos de antroposofische Steiner-doctrine steunt, maar nog altijd liever dat dan clusterbommen.’ (lacht)

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CR37MPEH

  Als ik het goed heb begrepen, zegt Geirnaert dus in bedekte termen dat hij van twee kwaden het minst erge prefereert?

 5. @Ramon DJV, die uitspraak van Geirnaert moet men enigszins ook relativeren. Men moet namelijk een aantal zaken in ogenschouw nemen:

  Wanneer men bij een ‘klassieke’ bank gaat wordt er een deeltje van uw geld misschien geïnvesteerd in bijv. wapens. Doch bij triodosbank mag men er zeker van zijn dat het geld ook terecht komt bij doelen die mensenlevens op het geweten hebben. De anti-inentingenlobby bijvoorbeeld die veel polio (normaal gezien een uitgeroeide ziekte in West-Europa) op hun geweten hebben. Of de talrijke kwakzalvers die beweren dodelijke ziektes zoals kanker te genezen met alternatieve methoden.

  Het is erg hypocriet om te denken dat alleen wapens slachtoffers maken, laten we niet vergeten dat er nog altijd veel meer mensen sterven door geen toegang tot schoon water maar vooral moderne geneeskunde o.a. omdat dit vanuit bepaalde ‘overtuigingen’ (sekten en geloven dus) ACTIEF gemeden wordt, met alle gevolgen van dien.

  Zo proper is dat dus ook allemaal niet!

 6. Zo heb ik het nog niet bekeken, maar er zit wel een logica in. Slachtoffers van ziektes sterven natuurlijk een veel stillere dood dan die van wapens. Letterlijk en figuurlijk.

  Het is in ieder geval zo dat de schade die met wapens aangericht wordt meer dan gekend is, terwijl schade veroorzaakt door doctrines heel moeilijk traceerbaar is.

  Af en toe wordt er wel eens iets getraceerd, zoals deze antroposofische arts (‘kankerbehandelaar’): http://www.skepsis.nl/blog/2011/04/robert-gorter-en-de-dood-van-generaal-abo-zeid/

 7. Zo is het maar net. Alleen vind ik het aanstootgevender als men op dat ogenblik uitpakt met ‘ethiek’ als reclamemiddel. Fortis of Dexia gaat mij niets zeggen over de ethiek vn hun belegingen en maken geen beloftes, van Triodos kan je dat niet zeggen. Hypocrisie is dus het juiste woord.

 8. Ja, die profilering klopt wss niet.

  De Standaard schrijft bv. dit over Triodos.

  (…) Triodos bank, die zich onderscheidt met haar duurzaam profiel, heeft het voorbije jaar vijfduizend nieuwe klanten aangetrokken in België (+13 pct). Het totale klantenaantal komt daarmee op 43.000(…)

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110228_077

  De bank onderscheidt zich door haar ‘profiel’.

  De door Triodos gehanteerde ethiek wordt in het artikel op Stelling.nl (waaruit citaten in bovenstaand artikel) duidelijker. Triodos topmannen die uit bedrijven komen waarmee Triodos zogezegd niets te maken wil hebben.

  http://www.stelling.nl/kleintje/298/triodos.htm

 9. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/08/brief-van-de-heer-jonas-geirnaert-aan-de-lezers-van-dewereldmorgenbe-en-alle-and

  http://www.dewereldmorgen.be/bouw-mee-aan-dewereldmorgenbe
  Kijk eens naar het rekeningnummer van dit blad…

  Gelukkig is er ook nog de onafhankelijke website apache.be, die werkt met aandeelhouders. Ga eens kijken op welk nummer je het geld voor het 250EUR kostende aandeel moet storten 😉

  Geirnaerts hele carrière begon met een kortfilm die geen volledige klankband bevatte, maar wel alle prijzen wegkaapte in kortfilmfestival Leuven.

  Dan is er een filmintendant die dat instuurt voor Cannes en misschien de film mee afmaakt?
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Luckas_Vander_Taelen

  In 2005 heeft VDT wel iets anders aan zijn hoofd:
  http://www.gezond24.nl/video/bekijk/de-euthanasie-van-je-zus-in-werking-zetten.htm

  VRT, het Rits, en Studio Herman Teirlinck zweemt van de ex steiner leerlingen – cf ook Pieter Embrechts en zus Tine…

 10. Recent (17/01/2013) op de webiste van de VtdK:

  (…) De Triodos Bank is laf en niet transparant. Het hoofd van de communicatieafdeling van de bank, met de reclameslogan ‘Volg je hart, gebruik je hoofd’, weigert te zeggen of ze de aangeschafte vage apparaatjes die in haar kantoorgebouwen magnetische velden van telefoons en stroomkabels moeten neutraliseren, hebben weggegooid.(…)

  http://www.kwakzalverij.nl/1540/Triodos_Bank_wil_niet_zeggen_of_ze_in_helend_zand_gelooft

  Eerder al publiceerde de VtdK een artikel over de apparaatjes die de Triodos Bank had geïnstalleerd.

  (…) De antroposofische Triodos Bank heeft voor minstens veertigduizend euro aan apparaatjes aangeschaft die in werkruimtes van de bank magnetische velden van mobiele telefoons en elektrische kabels zouden neutraliseren.

  De apparaatjes zijn gevuld met zand, blijkt uit een hilarische uitzending van het consumentenprogramma TROS Radar.

  De apparaatjes, die als Memon® COMBITransformer door het leven gaan, komen van memon Umwelttechnologie GmbH in het Duitse Rosenheim, in de buurt van München.(…)

  http://www.kwakzalverij.nl/1384/Triodos_Bank_gelooft_in_helende_werking_zand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *