Amsterdamned

bord_doodlopendIn Nederland is het hek weer van de dam. Toepasselijk in Amsterdam. Daar heeft de Geert Grooteschool 2 (GGS2) het de voorbije week voor de zoveelste keer gepresteerd om negatief in het nieuws te komen. De school krijgt niet langer subsidies van de gemeente en er zal worden gekeken of eventueel onterecht ontvangen subsidies kunnen worden teruggevorderd.

De GGS 2 verkeert al langer in moeilijkheden en werd door onderwijsinspectie verplicht om een verbeterplan op te stellen en na te leven teneinde de onderwijskwaliteit op te krikken. Volgens de gemeente, die het verbeterplan financieel ondersteunde, heeft de GGS2 daar niet aan voldaan. De school staat geboekstaafd als een zeer zwakke basisschool. Sinds 2007 wordt ze ondersteund door de Taskforce Zwakke Scholen. Dat niet iedereen blij is met die Taskforce blijkt uit berichtgeving van begin dit jaar. Ouders, leraren, directie en schoolbestuur gingen toen in de clinch. In die mate dat tussenkomst van de politie werd gevraagd.  In april van 2008 probeerde de Vereniging van vrijescholen (vermoedelijk een wanhoopsdaad) het nog zo voor te stellen dat GGS2 uit de gevarenzone was. Niet dus. Want dit stond er woensdag 28 oktober j.l. in Het Parool:

Wethouder Lodewijk Asscher heeft geen vertrouwen in de plannen waarmee de Geert Groote School II in de Fred. Roeskestraat in Zuideramstel, het onderwijs wil verbeteren.

In een brief aan het schoolbestuur schrijft Asscher dat de vrije school niet in aanmerking komt voor de financiële en deskundige hulp die de wethouder scholen biedt die te boek staan als zeer zwak. Hij dreigt zelfs de subsidie terug te bevorderen die de school eerder kreeg voor het aanpakken van de leerachterstanden. Het gaat om 170.000 euro.

De laatste maanden werkte het schoolbestuur aan “verbeterplannen” om opnieuw voor hulp in aanmerking te komen. Maar volgens Asscher zijn de plannen “onduidelijk” en “globaal geformuleerd” en wordt “op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt” dat de doelen zullen worden bereikt. De school kampt met taal- en rekenachterstanden. De onderwijsinspectie dreigde de school vorig jaar onder curatele te stellen als de kwaliteit van het onderwijs niet zou verbeteren.

Begin dit jaar kwam de Geert Groote School in opspraak toen muitende ouders in verzet kwamen tegen het schoolbestuur. Dat zou de antroposofische grondslag van de school ondermijnen.

De Geert Grooteschool 2 heeft op haar website een reactie gegeven waarin ze de situatie duidelijk schetst.

De inspectie
1. Op 8 oktober j.l. heeft de Inspectie van het Onderwijs een afsluitend onderzoek op de GGS2 uitgevoerd.
Zoals wij al eerder berichtten gaf de inspectie aan dat zij duidelijk merkten dat er sinds begin april een positieve kentering was waar te nemen.
2. Afgelopen maandag hebben wij overlegd met de hoofdinspecteur. Hij zei tijdens dat gesprek dat de GGS2 op grond van het uitgevoerde onderzoek ook dit jaar onder verscherpt toezicht blijft staan. Tegelijkertijd gaf hij echter aan dat de inspectie het vertrouwen heeft dat de noodzakelijke verbeteringen dit schooljaar tot stand zullen komen.
3. Concreet betekent dit dat wij tot het eind van dit schooljaar de tijd hebben om onze plannen verder uit te voeren en daarmee van het predicaat “zeer zwakke school” af te komen.

DMO
1. Zoals de meesten van u weten, is ruim een jaar geleden onder regie van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning en in het kader van de “ Verbeteraanpak binnen de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam” een verbeterplan opgesteld. Aan de uitvoering van dit verbeterplan is ook financiële ondersteuning verbonden.
2. In juni van dit jaar heeft DMO vastgesteld dat er in de het afgelopen schooljaar geen vorderingen zijn gemaakt en dat de doelen uit het verbeterplan niet zijn gerealiseerd. Op dat moment heeft DMO besloten
om de financiering op te schorten.
3. Naar aanleiding van dit besluit hebben wij overleg gehad met DMO, en hebben wij aan DMO onze aanpak voor het komende schooljaar voorgelegd.
4. Dinsdagavond 27 oktober heeft DMO ons namens wethouder Asscher een mail gestuurd waarin hij aangeeft geen vertrouwen te hebben in onze aanpak. Naar aanleiding daarvan is besloten om de GGS2 buiten de “Verbeteraanpak binnen de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam” te plaatsen. Dat
betekent ook dat de GGS2 niet de mogelijkheid krijgt om een begroting in te dienen voor de verdere uitvoering van het verbeterplan.
5. In deze brief is ook aangegeven dat de gemeente kan overgaan tot terugvordering van de reeds verstrekte subsidie indien blijkt dat de school niet aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan.

De school heeft tijd tot het einde van het schooljaar om van het predicaat ‘zeer zwakke school’ af te komen. Anders is het meteen het einde van de school. Bijzonder is dat de Vereniging van vrijescholen op haar website of haar weblog met geen woord rept over wat de GGS2 momenteel overkomt. Hugo Verbrugh, volgens mij een gezaghebbend antroposoof, stelt zich op zijn weblog dan ook de vraag ‘waarom antroposofen nooit meedoen aan het publieke debat over bijvoorbeeld de vrijescholen‘. De arts-filosoof zal het waarschijnlijk niet hebben verwacht, maar zijn blogbericht leverde ondertussen al meer dan 130 reacties op. Veel heeft te maken doordat Verbrugh een lang citaat van een moeder had verwerkt in zijn bericht. De moeder, die tekent met de naam Xaya, heeft zelf een onaangename ervaring met de steinerschool achter de rug. Ze reageert aanvankelijk op een oud bericht (12/03/2009) van Hugo Verbrugh (Chaos in de Vrije School). Vervolgens  kopieert Verbrugh het bericht en neemt het over in zijn blog van 29 oktober j.l..

Xaya 28-10-2009 18:43. Het is een mooie uiteenzetting Hugo, maar dit is maar gedeeltelijk wat er op de Geert Groote school2 in Amsterdam aan de hand was. Het punt was eenvoudig dat de kinderen er op taal- en rekengebied weinig leerden en de inspectie zich ermee ging bemoeien. Dit zorgde inderdaad voor het soort conflict zoals jij dat beschrijft. Maar het lijkt of veel mensen vergaten waarom men kinderen naar een school stuurt, namelijk om er iets te leren. Kinderen werden er beziggehouden, ook leuk, maar veel meer gebeurde er niet. De kinderen waarvan het leek alsof ze er wél leerden, hadden ouders die na schooltijd nog urenlang zélf een het bijspijkeren sloegen. Mijn kinderen heb ik daar jaren eerder al weg moeten halen, aangezien ze toentertijd geen van drieën (toen 10, 9 en 8) nog konden lezen, schrijven of rekenen. Inmiddels gaan ze naar een reguliere school en hebben hun achterstanden ingelopen.

Leerachterstanden. Waar hebben we dat nog gehoord? Ik kom er een van de volgende dagen op terug, want het vervolg van de discussie op Verbrughs weblog is de moeite om nader te bekijken. Temeer omdat er nog een moeder met een gelijkaardig verhaal opduikt. Eentje die zelfs lesbevoegdheid heeft om in de steinerschool les te geven.

Krantenartikels

Asscher hekelt vrije school (Het Parool), Amsterdam bestraft vrije school (De Telegraaf), Vrije school krijgt straf van Asscher (AT5), Zwakke vrije school in Amsterdam gekort (NRC)

Brief Amsterdams wethouder aan de Geert Grooteschool

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *