Opvolgingsverslag Teunisbloem Gent

De Teunisbloem (incl. dochterschooltje in Brakel, nu Munte Merelbeke) kreeg voor het schooljaar 2006-2007 nog een doorlichtingsverslag waarin heel wat tekorten werden aangestipt.

Zoals dat de gewoonte is in het onderwijs kreeg de school de tijd om die tekorten weg te werken. Om er zeker van te zijn of dit ook effectief gebeurt, controleert onderwijsinspectie het verbeteringstraject  en schrijft ze haar waarnemingen en conclusies neer in een opvolgingsverslag. Voor de Teunisbloem valt dit na drie tussentijdse controles positief uit. De school werkte volgens onderwijsinspectie alle eerder vastgestelde tekorten weg. En dat waren er nogal wat.

In het oorspronkelijke inspectieverslag waren dat voor het onderwijskundig functioneren de volgende:

1. Er is onvoldoende aantoonbaar evenwicht in het opvoedings- en leeraanbod: euritmie, lichamelijke opvoeding, handwerk…
2. Het optimaal, efficiënt en uitgebalanceerd tijdgebruik doorheen de dag is onvoldoende, inzonderheid in de  kleuterafdeling.
3. De aard van het bevoegdheidsbeleid binnen de school en de beslissingsverantwoordelijkheid garanderen in deze school geen kwaliteitsvol onderwijs. Er ligt niet vast wie formele controle uitoefent op het professioneel pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten op de werkvloer (innovaties, afspraken…).
4. De kosteloze toegang tot de school voor elk kind en de privacy van alle ouders zijn niet gewaarborgd.
5. De ouders van niet-leerplichtige kleuters worden aanbevolen deze kinderen op de volle schooldagen ’s namiddag thuis te houden.
6. In de bewuste namiddagklas zijn de kleuters onder toezicht van een ‘kinderverzorgster’. Uit ministeriële onderrichtingen blijkt dat kinderverzorgsters onder leiding en in aanwezigheid werken van de kleuterleidster.
7. De taakinvulling van de ICT-coördinator resulteert niet in een effectieve meerwaarde en met de voorschriften: deze dient geregulariseerd of afgeschaft (en de subsidies teruggestort).

Daar kwam toen ook nog een niet te onderschatten tekort bij.

De kinderen van de vestigingsplaats in Brakel zijn niet ondergebracht in een gebouw de naam ‘School’ waardig.

Dat tekort deed echter bij de op til zijnde tussentijdse controles niet meer ter zake, omdat het steinerschooltje van Brakel onderkomen vond in een voor onderwijs geschikt gebouw in Merelbeke. Bij de volgende tussentijdse controles was het voor de school zaak om aan te tonen de ze eerste zeven tekorten kon wegwerken. Na twee tussentijdse controles zag het er niet slecht uit. Er waren weliswaar nog tekorten, maar dat waren er al heel wat minder dan in het eerste doorlichtingsverslag van 2006-2007.

In het schooldoorlichtingsverslag van januari 2007 met referentienummer 0607/3/021 formuleerde de onderwijsinspectie het advies ‘gunstig voor de schooljaren 2008-2009 naar aanleiding van volgende tekorten:
1 Het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het realiseren van de eindtermen worden niet systematisch aangepakt en bewaakt.
2 Formele afspraken om variatie en gradatie in het aanbod te verzekeren doorheen de basisschool ontbreken nagenoeg.

Nu is er dus goed nieuws, want na een derde opvolgingscontrole uitgevoerd in 2009 deelt onderwijsinspectie mee dat ze het advies ‘gunstig’ uitbrengt.

De tekorten zijn in voldoende mate weggewerkt.

Noot: de inspectie waardeert de inspanningen die het schoolbeleid en -team zich getroosten om te voldoen aan de decretale voorschriften. Dit werk is niet af en betekent een blijvend aandachtspunt voor elk teamlid. Controle op een sluitende bewaking zal het uitgangspunt betekenen bij de volgende  doorlichting. Een doordachte variatie en gradatie in het onderwijsaanbod dienen hierin geïntegreerd.
Advies
Naar aanleiding van de beoordelingen en de conclusies van de opvolgingscontrole en in uitvoering van het Decreet van 17 juli 1991, inzonderheid het artikel 5, alsmede in uitvoering van het Besluit van 2 februari 1999, artikel 10, wordt een GUNSTIG advies uitgebracht voor verdere erkenning en subsidiëring.

Bron: opvolgingsverslag

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

1 thought on “Opvolgingsverslag Teunisbloem Gent

  1. Als wonder bij wonder,
    Ik hoop maar dat dit geen APRILGRAP is.
    Ik ben echt blij dat ik nu eens iets positiefs kan lezen.
    Een mooie boodschap voor nog een aantal scholen: “Laat dit nu geen uitzondering blijven. Spring op de kar en laten we samen gelukkig zijn!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *