Tweede Kamer neemt brief over fraude en sektarisme in behandeling

In Nederland heeft de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een brief die ik heb gestuurd in behandeling genomen.

In de brief kaart ik heel beknopt zowel fraude als sektarisme in de antroposofische beweging en haar scholen aan, daarbij verwijzend naar de rol van onderwijsinspecteurs die nauwe banden hebben met de antroposofische beweging (of ertoe behoren).

Of de overheid gaat uitzoeken in welke mate (intern) gefraudeerd wordt door sympathisanten van de antroposofie is niet duidelijk, maar naar aanleiding van mijn berichtgeving aan zowel het Ministerie van Onderwijs als de Tweede Kamer kwam al wel een oud-leerling van de antroposofische school die een hoge positie binnen Onderwijsinspectie bekleedt, in beeld.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

4 thoughts on “Tweede Kamer neemt brief over fraude en sektarisme in behandeling

 1. @anoniem

  Zolang het niet duidelijk is of voor de hand- en spandiensten betaald is – wat eigen is aan corruptie – heb ik het nog over fraude. Het is aan de Rijksoverheid om uit te zoeken welke materiële voordelen eventueel zijn verstrekt om de fraude te bestendigen.

  Op zich is het niet zo moeilijk om fraude binnen de antroposofische beweging op te sporen. Ik geef hieronder een voorbeeld van hoe frauduleuze handelingen in het verleden zelfs vandaag de dag gevolgen hebben.

  Een antroposofisch leraar en gewezen schoolleider gaf op deze website toe dat hij met behulp van een onderwijsinspecteur fraudeerde om een lesrooster goedgekeurd te krijgen. Zonder een goedgekeurd lesrooster krijgt een school geen erkenning en bijgevolg geen subsidies. De antroposoof had daar een frauduleuze oplossing voor:

  (…) Je kon praten wat je wilde, maar als je eerlijk invulde wat er in werkelijkheid gebeurde, werd de rooster niet goedgekeurd.
  Dat werd deze wel, als je “vrij spel” splitste in een onderdeel gymnastiek. Gymnastiek echter, kwam, als vak, zoals bedoeld in de wet, niet in de vrijeschoolkleuterklassen voor.
  Dus: er móest gymnastiek op de rooster staan. Dan kon het gevoel opkomen, zoals bij de schilder Terpen Tijn, in de verhalen over Ollie B.Bommel: “M’n zolen” . “Als jullie dat zo willen, hier dan.”

  Met dit “jullie” bedoel ik hier nadrukkelijk de wetgever(s), wie dat dan ook mocht(en) zijn; niet de toenmalige inspectrice die haar bewondering voor het pedagogisch-didactische werk in onze school niet onder stoelen of banken stak.(De tip van de gymnastiek was van haar…(…)

  De reactie is hier volledig na te lezen: http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/overheid-kan-van-steinerschool-naar-de-pomp-lopen/comment-page-1/#comment-2455

  De onderwijsinspecteur geeft dus een tip om niet eerlijk in te vullen wat in werkelijkheid gebeurde om zo de wet te omzeilen. Dit is fraude. Maar voor antroposofen is dit heel normaal, zoals de gewezen antroposofische leraar ook laat weten.

  (…) Waar ik een voorbeeld gaf van hoe ca 30 jr. geleden de inspectie meewerkte om tot een oplossing te komen van problemen van roostertechnische aard, was geen sprake van ‘fraude’(…)

  Oh nee? Laat ons eens kijken hoe de Van Dale het begrip fraude omschrijft:

  (…) Fraude: bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie (…)

  Antroposofen hebben blijkbaar al zo’n lange traditie van bedrog plegen dat ze dit als normaal beschouwen, zoals blijkt uit documentatie vanuit deze sektarische beweging.

  De frauderende schoolleider is tot en met 2009 bij verscheidene antroposofische scholen in dienst geweest – onder andere in Den Haag (Waaldorperweg & Kerkstraat), Groningen (Widar), Tilburg (Tiliander) en Tiel (Johannesschool) – en legt momenteel in het kader van de beeldvorming rond antroposofisch onderwijs nog steeds contact met onderwijsinspectie om een onderwijsinspecteur te laten mailen dat de antroposofische school ‘door onderwijsinspectie niet als sekteschool wordt beschouwd’.

  De manier waarop deze onderwijsinspecteur de antroposofische leraar ter wille is, is op zijn minst vreemd te noemen, want Onderwijsinspectie houdt zich normaal gezien niet bezig met kwalificatie van de de inhoud van de godsdienst of levensovertuiging van een bepaald onderwijssysteem.

  Toen ik hierover navraag deed bij Onderwijsinspectie kreeg ik zowaar antwoord van een hooggeplaatst persoon die er formeel op wees ‘dat in Nederland bij Grondwet geregeld is dat alle scholen zelf mogen kiezen in welke vorm zij onderwijs aanbieden en het de antroposofische beweging daarom vrij staat om onderwijs te geven zolang zij voldoet aan de bij de wet gestelde voorwaarden.’

  Dit is uiteraard waar de Grondwet in voorziet. Maar is het dan – wanneer het naleven van de wet ter sprake komt – niet vreemd dat zo’n hooggeplaatst ambtenaar van Onderwijsinspectie een passage over fraude ‘over het hoofd ziet’?

  Het kan puur toeval zijn dat ik met deze hooggeplaatste ambtenaar in contact kom, maar – het zal mij weer gebeuren – volgens mij is hij een sympathisant van de antroposofische school. Hij is erop zijn minst een oud-leerling van.

  Over de relatie antroposofische beweging en buitenstaanders- in het bijzonder overheid – kan ik je dit aanraden: http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/misleiding-van-overheid-en-instanties/

 2. Van dezelfde schoolleider: ‘De inspectie dacht vaak mee’

  (…) Toen ik nog ‘hoofd der school’ was, was het niet mogelijk vreemde talen op de rooster van lesuren te plaatsen: dan zou dit niet kunnen worden goedgekeurd.
  Zou ik braaf en slaafs me gehouden hebben aan de voorschriften, dan was er geen vreemde talenonderwijs – dat geldt natuurlijk voor alle vrijescholen –zijn geweest. Wanneer je deze gedachte consquent verder denkt: geen vrijeschoolonderwijs. Dus: er werden creatieve oplossingen bedacht… (…) De inspectie kende ons (mijn) probleem en dacht vaak mee. Ik heb ook geen enkel slecht gevoel mensen bedrogen, bedot of voorgelogen te hebben.

  Ik ben blij gehandeld te hebben zoals ik deed. Stel je voor dat ik braaf op het ge-eigende pad was blijven lopen. (…)

  Het is uiteraard dom van een schoolleider om dit op het internet te zetten, maar het zegt ook wel iets over hoe antroposofen zich overal hebben ingewerkt en hoe machtig ze zich voelen.

  Ik vertel in een later stadium nog wel eens hoe in de antroposofische school waar ik bestuurslid was antroposofen de overheid om de tuin leidden.

 3. Wat je veel ziet wanneer antroposofen hun gedachtegoed aan de man trachten te brengen, dat men op sleutelposities binnen reguliere instanties mensen uit de eigen kerk plant.
  Deze kunnen dan deuren openen en dichthouden, naar gelang dit voordeel op levert voor de beweging. Er gaat dan niet direct cash van hand tot hand. Echter kan dit indirect wel veel voordeel opleveren, die dan uiteindelijk toch in klinkende munt kan worden omgezet.

  De drie C’s van Connecties, Contanten en Chantage zijn hier het voertuig.
  .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *