Cijfers uitstroom steinerschool Leuven

Ik heb deze oude post van 28 augustus 2008 even naar boven verplaatst, omdat de resultaten van het onderzoek naar de leerlingenuitstroom van de steinerschool van Leuven, die ik eerst door technische problemen niet kon publiceren, nu hier in pdf formaat kunnen worden bekeken.

Bericht van 28 augustus 2008

De cijfers zijn gekend, maar het volledige bestand heb ik nog niet kunnen uploaden. Daarom hier al een beknopte versie.

Steinerschool Leuven kent een uitstroom van 50 % berichtte ik eerder; Dat cijfer moet ik nu bijstellen naar 49 %. Eén leerling die in het onderzoek was meegeteld, bleek de school niet te hebben verlaten, waardoor het aantal leerlingen onderbouw die in de periode tussen 1 september 2003 en 1 september 2007 de school hebben verlaten op 80 komt. Dit op een totaal van 163 leerlingen die in september 2003 startten in de onderbouw (klas 1-6).

Welke zijn de redenen die mensen aanhalen om hun kind(eren) van de Leuvense steinerschool te halen? Die redenen zijn heel divers; in totaal werden 125 redenen aangehaald, die in verschillende categorieën zijn ondergebracht. Dit naargelang duidelijk was dat de opgegeven reden naar een bepaalde categorie verwees. Indien dit niet het geval was, werd de opgegeven reden bij de categorie ‘andere reden’ ingedeeld. wanneer iemand twee of meer redenen opgaf die naar eenzelfde categorie verwezen, werd dit slechts als één reden geregistreerd. Zo ziet dat erin grafiek uit.

In volgorde van belangrijkheid kunnen de opgegeven redenen als volgt worden ingedeeld:

  1. Pedagogische/didactische aanpak (22 keer aangehaald)
  2. Zorg/structuur (20)
  3. Sociaal/emotioneel aspect (16)
  4. Voorkeur ander onderwijssysteem (12)
  5. Leerstofaanbod/uitdaging (11)
  6. Kind kon niet mee in de klas (8 )
  7. Andere reden (4)

De onderbouwing van deze cijfers kan worden opgevraagd via het mailformulier in de rechterkolom van deze site.
Ramon DJV

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *