Leegloop steinerschool

De Rudolf Steinerschool van Terneuzen verliest het merendeel van haar leerlingen en gaat naar alle waarschijnlijkheid na dit schooljaar sluiten.

Volgens BN/De Stem is niet duidelijk waaraan de leegloop die aan de basis ligt van de op til zijnde sluiting te wijten is.

De school wijt de situatie aan ‘krimp’, maar volgens een aantal ouders laat ook de kwaliteit van onderwijs veel te wensen over. Een flink aantal leerlingen verlaat de Rudolf Steinerschool (voorheen de Zonneschool) nog voor het einde van dit schooljaar. Zo ook de twee zoons van Marjolein van Opdorp. “Mijn kinderen gaan na de paasvakantie al naar een andere school”, vertelt ze. “Samen met nog zeven leerlingen doen ze daar nu allerlei tests. We kregen meteen de bevestiging van wat wij al vermoedden: onze kinderen lopen achter ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ik hoorde kinderen van andere scholen sommen opreutelen, die ik uit de mond van mijn zoon (10) nog niet hoor. Er is gewoon een gebrek aan middelen om nog kwalitatief goed onderwijs te geven.”

Het bestuur van de Steinerschool erkent dat laatste. In een brief aan de ouders stelde het eind maart dat er ‘een zekere omvang nodig is om serieuze verbeteringen door te kunnen voeren’. De school zou minimaal 55 leerlingen moeten hebben om (financieel) weer gezond te worden. De Onderwijsinspectie bestempelde de school in 2009 als ‘zwak’.

Momenteel heeft de school 26 leerlingen waarvan er een twintigtal zouden vertrekken, waarvan een aantal al na de paasvakantie. De afgelopen veertien dagen hebben er blijkbaar al zes kinderen de school verlaten, want op 30  maart stond in de Provinciale Zeeuwse Courant dat de school 32 leerlingen telt.

De ouders van de 32 leerlingen zijn deze week door de schoolleiding over de penibele situatie geïnformeerd. Zij mogen nu in een enquête aangeven of zij hun kinderen volgend jaar naar een andere school laten gaan of in elk geval nog een jaar trouw blijven aan de Steinerschool.

De reacties op dit artikel liegen er niet om: de steinerschool van Terneuzen komt er niet alleen bij Onderwijsinspectie bekaaid vanaf, maar ook bij ouders. Het is bijzonder om te zien hoe die mensen van de ‘Zonneschool’ met mekaar omgaan. Het leven zoals het is…in een antroposofische instelling.

Voor het gemak vergeet mevrouw Eelkje Kalden dat de rapporten van de onderwijsinspectie over deze school al vele jaren zeer slecht zijn en de school onder curatele zit. Ik heb gezien hoe het werkt in de jongste groepen. Zeer positief is de veiligheid en kleinschaligheid. Opvallend is het gebrek aan ontwikkelingsmateriaal. Vooral uit de jaren 60 daterend suf houten speelgoed etc. Een keer in de week soep maken samen is leuk…….maar ieder week…. De geiten wollensokken sfeer is daar echt nog prominent aanwezig. Jammer, heel jammer want de gangbare basisscholen dwingen jonge kinderen met gebrek voor hun eigenheid veel teveel in een keurslijf van dwingende regels. Deze school echter is, naar mijn mening veel te veel in een grijs hippie verleden blijven hangen.

Carolien – 31-03-2011 | 09:13

Wie eens zo’n overblijfsel uit de hippietijd wil zien: ‘keur’ van steinerschoolleraren Rudolf Steinerschool Eindhoven op Dumpert.nl.
Eelkje Kalden is de directrice van de school. Haar man laat in de reacties onder het artikel ook van zich horen. Hij spaart de voorgangers van zijn echtgenote niet.

Ik ben de man van Eelkje Kalden, Ik lees de commentaren en ik ik vind dat ik het recht heb om hierop te reageren zonder het medeweten van Eelkje. Ik vind het een schande hoe mijn vrouw hier neer wordt gezet. Iedereen is blijkbaar vergeten hoe de vorige directies het hebben gedaan. Wilt u feiten.. Geen probleem.. De laatste directeur heeft het gepresteerd om in zijn dienstjaren 1 schoolkalender te maken, voor de rest liep deze man met zijn hoofd in een roze wolk of op het schoolplein in een belachelijke jurk! Mijn vrouw is door Den Haag gevraagd om het stokje over te nemen, dat heeft zij gedaan omdat haar hart zich kan vinden in de principes van de Vrijeschool, Antroposofie en Rudolf Steiner. Dit heeft zij zo goed mogelijk geprobeerd te doen! In 4 jaar tijd problemen oplossen die alle vorige “directies” hebben laten liggen! REKEN DAAR MIJN VROUW NIET OP AF! Zij heeft de CITO toetsen ingevoerd, vreemd… Want geen van de de ouders was het opgevallen dat de CITO toets er niet was. Waar hebben we het over? Leerlingen volgsystemen! Waar hebben we het over! Eelkje Kalden heeft ze ingevoerd. Goedgekeurd door de schoolinspectie! Waar hebben we over? ] Mijn vrouw heeft zich 200% ingezet voor deze school, een aantal ouders die zeggen dat het anders is.. Voor deze heb ik alleen maar de boodschap… MAKE MY DAY! Voor alle duidelijkheid! Mijn vrouw leest dit pas morgenochtend! Zij zal het niet leuk vinden… Maar geen probleem want wij praten met elkaar

Bert Kalden – 01-04-2011 | 01:43

Bert Kalden reageert niet alleen op Carolien, maar ook op een kritische ouder. Die vond dat de directie beter de hand in eigen boezem kan steken.

…als je wil dat iets wat word, je gezin, je school, je bedrijf dan zal degene aan het roer het vuur het de sloffen moeten lopen, bekendheid maken, positieve reclame ipv zeggen dat de buurt slecht is en de zeeuw behoudend.

In 4 jaar tijd kan je echt wel iets wat je overneem een positieve draai geven, maar desintresse en onkunde bij omgang met pers en marketing en management is iets wat je van jezelf moet herkennen als je directie bent. 4 jaar!!! je kan niet blijven wijzen naar een ander.
dat de kinderen zó op een reguliere school terecht kunnen is al bewezen dat dat niet zo is, niet in Terneuzen. In de randstad stromen de kinderen van antroposofisch onderwijs goed in. Hier moeten ze bijgespijkerd worden en zelfs dan halen velen het niet. Maar de werkelijkheid is blijkbaar niet echt door te dringen.

ouder – 31-03-2011 | 22:52

Kalden wordt van repliek gediend door een ‘voormalige Zonne-ouder’ die het opneemt voor een van de directeurs waarover Bert misprijzend sprak.

Bert, Ik vind het heel nobel dat je het voor je vrouw opneemt, maar om nou directeur Corne nog een trap na te geven, nee…..Wat je ook van Corne als persoon vindt, onder Corne zaten er wel zo’n 45 kinderen op de school. Hetgeen na Corne dramatisch is gekelderd tot het punt waar we nu zijn: het punt waarop de school gaat sluiten. Niemand zegt dat Eelkje haar best niet heeft gedaan. Maar het ontbrak aan de kwaliteiten om een school te managen en te promoten: het werd meer en meer een zootje ongeregeld. Organisatorisch, in de klas en op het plein. Geen ouder die dat wil. De leerlingen zijn weg, het geld is op, de school gaat dicht. Een onderwijsvorm houdt op te bestaan in Zeeuws Vlaanderen. Ouders zien in dat wat zij zoeken niet te vinden is op de Steinerschool en vertrekken. Droog je tranen, snuit je neus en word wakker.

Voormalige Zonne-ouder – 02-04-2011 | 00:59

Zootje ongeregeld? Dat is vergelijkbaar met wat twee jaar geleden in de media gezegd werd van een andere steinerschool: de Vrije School Hoeksche Waard. Die kende ook een forse terugloop van leerlingen. Terug naar de reacties nu. Ene Sandra vindt dat de PZC ook zou moeten vertellen welke achterstanden de kinderen op de Rudolf Steinerschool Terneuzen oplopen.

als ik hoor van ouders wat er zoal plaatsvind en dat ze allemaal nu ze naar andere scholen moeten enorm achterlopen is dat toch wel heel erg. wat er zoal plaatsvind aan pesten, laksigheid van leerkrachten en aan slecht onderwijs. dan verbaasd het mij dat deze school niet eerder gesloten is en dan niet door te weinig draagkracht maar door de inspectie. ik ken een aantal ouders en allemaal vertelden zij mij hetzelfde verhaal. en dat ze nu getest moeten worden en bijscholing moeten omdat ze achterlopen is toch niet normaal? dan kan je wel een theorie bejubelen maar een kind moet in deze maatschappij zich kunnen redden. Het is 2011 en als je kinderen slecht onderwijs bied is dat een schande, moet strafbaar zijn, verwaarlozing is het. Want ouders laten hun kind bij je achter op school en gaan er vanuit dat ze dan leren zoals het hoort. Ik vind dit ongelooflijk dat dit MAG! anno 2011 met alle regels (ook voor ouders door ambtenaren, je mag je kind niet 1 dag eerder thuishouden voor vakantie bijv, ouders krijgen een boete dan) maar als school en als bestuur mag je kinderen zo behandelen? Wie verzint dat dan? En dan kan meneer Bert zeggen dat “zij” er niets aan kunnen doen maar je kan toch maar moeilijk zeggen dat het ligt aan iets wat een ander 4 jaar eerder verzuimd heeft te doen? Mensen die zich zo hard verdedigen vind ik in ieder geval altijd dubieus. Hopelijk komen de kinderen terecht waar ze horen, en wens ik de ouders veel sterkte en energie toe hun kinderen te begeleiden in dit proces. Eigenlijk zou dát in de pzc moeten, dat er zoveel kinderen achterlopen op leeftijdsgenoten door de foute manier van lesgeven op een school.

sandra – 10-04-2011 | 17:50

Sandra wordt dan ‘op antroposofische wijze’ terechtgewezen: ze zou er niks van begrepen hebben. Dat was gisteren.

Beste Sandra,

Je hebt er niets van begrepen! Gezien het feit dat ik vermogend ben, kan ik jou aanbieden om jouw haar op mijn kosten blond te laten verven. Dus neem even contact met met op.

Jullie ouders weten het allemaal zo goed? Vergeet het!

De Zonneschool stopt, dankt zij de ENORME inzet van een aantal ouders die alleen maar aan zichzelf denken en NIET aan hun kinderen!

Ik zal de directrice een mailtje sturen om dit gehele onderwerp van de PZC te laten halen zodat deze nare discussie stopt!

Ik vind dit persoonlijk een schandelijke zaak maar bedenk wel dat jullie (ouders) dit de school hebben aangedaan. En dan maar jammeren en wijzen… Ooit weleens in een spiegel gekeken?

Bezorgde ouder – 11-04-2011 | 00:40

Voor het stoppen van ‘nare discussies’ hebben antroposofen al een flinke reputatie opgebouwd. Het is bij hen zowat ‘Standaard procedure‘ om onbetamelijk te reageren op kritische noten.

Wat dat verven van die haren te betekenen heeft? Ofwel wil  de ‘bezorgde ouder’  Sandra afschilderen als een dom blondje, ofwel meent deze ouder dat door het blond verven van haar Sandra zal voldoen aan het inzicht van Rudolf Steiner. Die vond dat blondharigen meer voordeel hebben dan bruinharigen.
De laatste reactie komt van een moeder die het schijnbaar allemaal heel nuchter bekijkt.

Mijn kinderen gaan binnenkort naar een andere school. Ik ben helemaal voor het vrije onderwijs. Echter ik kom tot de conclusie dat hetgeen de Steinerschool nog te bieden heeft, mijn kinderen niet langer ten goede komt. Bij gebrek aan middelen de gehele basisschool (dus groep 3 tot en met 8) bij elkaar in het lokaal, ik zie het niet zitten voor mijn kinderen. Daarnaast hebben ze de afgelopen jaren al veel kinderen zien vertrekken en moesten ze steeds opnieuw afscheid nemen van hun vriendjes. Het is genoeg. Ze hoeven van mij niet te blijven tot er niemand meer is. Want waar wachten we nog op dan? Hoe erg het ook is, de school is als een zinkend schip. En wij springen er nu af. Zonder schuldgevoel. Wie mij die keuze kwalijk neemt, so be it.

Marjolein – 11-04-2011 | 09:49

Met ‘gaan binnenkort naar een andere school’ zou ook kunnen worden begrepen als ‘gaan binnenkort naar school’.

Update 14/04/2011

De discussie in de PZC gaat onverminderd door, maar nu niet langer onder het hierboven genoemde artikel, maar op een meer recent van 11 april j.l.. En men blijft met modder gooien.  Een van de eerste die reageert op het nieuwere artikel noemt zich ‘insider’. Hij vindt het goed dat de school gaat sluiten.

Goed besluit. Het onderwijs op vrije scholen is altijd te vrij geweest. Bijna alle leerlingen komen tekort zodra zij naar het middelbare onderwijs gaan én hebbenvaak aanpassings-moeilijkheden. Praat me er niet van, na ca. 30 jaar onderwijs-ervaring in middelbaar-en mbo-onderwijs.
insider – 11-04-2011 | 16:36

Dat dit niet uit de lucht gegrepen is, weten we uit studies die gedaan zijn naar de steinerscholen. Bijvoorbeeld de studie van Hilde Steenbergen. Insider krijgt al vrij vlug weerwoord.

Nou insider, bedankt voor de trap na! Ik ben zelf een leerling geweest van de vrije school en had totaal geen moeite met aansluiten op vervolg opleidingen!!
En bij mij als ouder van een aanstaande kleuter doet het pijn dat ik nu geen “vrije”school keuze voor mijn kind kan maken!! En dat vind ik erg!beste danny, google eens vrije school en je kunt er lezen waar de school voor staat. Iets heel moois.

ouder – 11-04-2011 | 20:16

Niet iedereen vindt dat onderwijs even mooi.

Als het echt zo’n goeie school is en zo goed onderwijs, waarom is er dan zo’n leegloop?? Omdat ouders toch kiezen voor iets anders zie je wel!!! Hij moet niet voor niks sluiten hoor…

dusss – 11-04-2011 | 22:22

Daar zit wat in. En dan volgt een interessante reactie, want daaruit blijkt dat de beslissing om de school te sluiten al zou zijn gevallen.

Nou,
We moeten niet flauw doen. De beslissing is al gevallen, de stekker wordt eruit getrokken. En natuurlijk is er sprake van mis-management. Mijn jongste zit nog op die school, die al lang niet meer is was ze ooit geweest is, maar dat hij volgend jaar naar een andere school zal gaan, is al langer beslist.
Een gewone school, met gewone klassen, en gewone kinderen, en gewone leerkrachten..
Ik vind het doodjammer, maar het is niet anders…
Vele ouders zijn meer dan een jaar geleden al vertrokken, ze hadden gelijk.
Alleen de die-hards bleven over, hopend op betere tijden.Nou, die komen er niet.
Einde verhaal, dus.
Emile.
Emileraemdonck – 11-04-2011 | 22:11

Als intermezzo komt er vervolgens iemand fijntjes vermelden dat Steiner er nogal vreemde ideeën op nahield. Toe nu?

Rudolf Steiner.. Was het niet Steiner die beweerde dat Indianen “negers” zijn, die niet kunnen overleven: ze wonen te noordelijk om voldoende zonlicht te ontvangen ? Een zeer warrige onderwijsfilisoof.’Neefje’ van Prof. Dr. Ir. Vogel, die met moleculen kan toveren.Hij hield er nog meer vreemde ideeen op na. Reden om onlangs in Duitsland op 6 september 2007 twee boeken van Steiner niet op te nemen in de ‘Index jugendgefährdeten Schriften’. omdat de commissie elementen aantrof die naar haar oordeel ‘in onze huidige tijd als racistisch te beoordelen zijn’.

duuveltje – 12-04-2011 | 12:43

En zelfs Sint Nikolaas komt op de proppen. Hij brengt verwijten aan het adres van een van de ouders, Marjolein van Opdorp, die voorzitster is van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Of dit dezelfde Marjolein is die eerder hierboven aan het woord kwam, is niet duidelijk, maar wel aannemelijk.

Een berichtje via de BND de Stem,

Zo ook de twee zoons van Marjolein van Opdorp. “Mijn kinderen gaan na de paasvakantie al naar een andere school”, vertelt ze. “Samen met nog zeven leerlingen doen ze daar nu allerlei tests. We kregen meteen de bevestiging van wat wij al vermoedden: onze kinderen lopen achter ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ik hoorde kinderen van andere scholen sommen opreutelen, die ik uit de mond van mijn zoon (10) nog niet hoor. Er is gewoon een gebrek aan middelen om nog kwalitatief goed onderwijs te geven.”

Klinkt leuk en geloofwaardig… Maar volgens de website van de Rudolf Steinerschool is deze dame toch echt de MR VOORZITSTER deze school. Heb het verder nagevraagd, deze dame staat nog steeds te boek als DE voorzitster MR op de Rudolf Steinerschool in Terneuzen! Uit verdere navraag blijkt uiteindelijk dat zij alleen maar betrokken is met haar eigen kinderen! Niet die van anderen… Nee, alleen haar eigen kinderen.

Tja.. Wat moet ik hier nou van denken

Echt jammer voor de Vrije School in Terneuzen

Tegen een falende MR… Geen kans!

Dank u Marjolein,
U heeft niets van de Vrije School begrepen. U ging voor de titel en niet de kwaliteit!

Dank U!

Sint Nikolaas – 13-04-2011 | 01:59

Ja, dat kennen we. De ouders de schuld geven. En zelfs de kinderen worden erin betrokken. Het is allemaal niet zo netjes. We mogen niet vergeten dat we hier te doen hebben met mensen die op zoek zijn naar ‘hogere waarheden’.

Wat marjolein er niet bij vermeld is dat haar kinderen dyslextie hebben.
Dus lijkt mij dat ze achter lopen een normale uitkomst??
Als MR voorzitster zou je juist de school moeten helpen en niet de school zwart maken. Maar ja sommige denken alleen aan hun zelf en niet aan anderen.
roos – 13-04-2011 | 11:53

Marjolein van Opdorp wordt verdedigd door niemand minder dan haar eigen man. Hij treedt daarmee de echtgenoot van de directrice in de voetsporen die eerder ook al voor zijn partner was opgekomen.

Erg dapper dat jullie allemaal met herkenbare naam aan deze discussie deelnemen, zeker nu er op de man gespeeld wordt.

Sint Nikolaas: wie zoet is krijgt lekkers wie spreekt krijgt de roe, zullen we maar zeggen.

Mijn vrouw heeft niemand zwart gemaakt, ze heeft slechts gezegd dat het de school aan middellen ontbreekt om goed les te geven. Ik sta achter die uitspraak: ik was erbij toen ze hem deed. Wij hebben aan de kinderen gedacht toen we onze beslissing namen: we kunnen onze kinderen niet op een school laten die teloor gaat, omdat een enkeling aan de droom van een Vrije School vasthoudt.

Het ligt blijkbaar weer allemaal aan de ouders, die niet geschikt zijn. En naar ik van ‘Roos’ begrijp moeten we genoegen nemen met achterstanden. Tja deze school, daar moet je als ouder of kind geschikt voor zijn. Blijkbaar zijn er dat voor deze school zo weinig, dat ze niet kan bestaan.

Alex van Opdorp

Alex – 13-04-2011 | 13:00

Touché, zou je kunnen zeggen. En het modder gooien blijft maar doorgaan.

Volgens mij…. is het niet meer dan normaal dat een moeder opkomt voor de belangen van haar eigen kind (eren) Dislexie of niet er zijn meerdere kinderen die een achterstand hebben opgelopen. En dat is te wijten aan gebrek aan structuur en een goede lerares voor de klas(klas 1,2,3) En de MR???? laat me niet lachen die stelde geen piep voor. een ongeregeld zooitje.
john – 13-04-2011 | 13:18

Je kunt je afvragen dat als het op internet al zo smerig aan toe gaat, hoe erg moet het dan ter plaatse zijn? In besloten kring? Daar wil je toch niet in de buurt zijn? Het is ‘not done’, valt te lezen in een van de laatste reacties

ik begrijp niet dat volwassen mensen zo op internet en op schoolplein met modder staan te gooien , wie zijn schuld het allemaal is en daarbij kinderen erin betrek. Vind dit echt het laagste. Wat iemand in de krant zegt zal vast zijn mening zijn, dat een ander het daar niet mee eens is, zo gaat dat in de grote mensenwereld. En Nederland mag nog altijd iedereen zijn eigen mening ventileren.

Maar om dan maar de kinderen hun privé-aangelegenheden naar buiten te brengen, welk recht heb je daartoe als buitenstaander.

De hele manier van doen getuigt van weinig klasse.
Ieder beslist voor zichzelf en de één vind het jammer de ander is blij, maar begin voordat je een ander op zijn mening aanval, even met in de spiegel kijken.

misschien ben ik wel niet wijs maar ik vind dit absoluut not done!
Modder gooien, wees eens degene die de ander er in persoon op aanspreek. Dat lef is helaas iets wat bij de meeste toch wel ontbreekt.

moddernodig – 13-04-2011 | 15:17

Ik weet niet of dit publieke geruzie nog lang gaat duren, maar in afwachting van meer nieuws vanuit Terneuzen was dit weer een aflevering uit ‘Het leven zoals het is: de steinerschool’.

Verwante artikels

Steinerscholen in de min: over de daling van het aantal leerlingen in steinerscholen

Vrij zootje: steinerschool Hoeksche waard kent forse terugloop aantal leerlingen

Marketing: om het dalend leerlingenaantal op te krikken

Aantal leerlingen daalt met eenvijfde: cijfers  steinerscholen Vlaanderen

Nederlands steinerscholen uitgepraat: ministerie van Onderwijs komt met wetenschappelijk rapport

Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?: helft leerlingen verlaat school

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

13 thoughts on “Leegloop steinerschool

 1. In de discussie over deze steinerschool blijft men publiek met modder gooien. Daarom heb ik bovenstaand artikel aangevuld met nieuwe reacties.

 2. Ik dacht dat die van de steinerschool van Terneuzen ondertussen al wel zouden zijn gestopt, maar vandaag gaat het nog onverminderd door. Een ouder hangt nog even fijntjes de vuile was buiten. Zou ik van onderstaand getuigenis kunnen zeggen dat het op heel wat punten de steinerschool vrij goed karakteriseert? Ik denk het wel.

  (…) Zeg hoe zit het hier nou eigenlijk????
  Wij als ouders zijnde laten idd onze kinderen naar de vrije school gaan omdat DEZE filosie en levensstijl bij onze kinderen past. Vervolgens ben je bereid van alles en nog wat te doen, wat ook maar weinig ouders onder ons kunnen zeggen maar oke, Vervolgens vraag je meerdermalen om info en blijf je gewoon nog achter de feiten aanlopen, Lopen de kinderen achter qwa leerniveau… worden ze regelmatig geconfronteerd met geweld….geruzie…stress….nog net geen sex op het schoolplein omdat er 2 zijn die niet van elkaar af kunnen blijven……een ongekwalificeerde juf… die of te laat is …of gewoon niet op komt dagen…of niet door de sneeeuw durft ……..Geef je dit ook aan op school…zit je thuis te bedenken hoe de dag van je kind zal verlopen……. in welke bui je ze nu weer aan zal treffen…om vervolgens thuis met een paar losgeslagen apen te zitten.
  Om vervolgens hier ook nog naar je oren te krijgen dat het allemaal aan de ouders ligt dat het op school fout is gelopen en dat de school dicht moet…
  Sorry mijn excusses ik wou dat we eerder op de hoogte gehouden waren dat had ik vast tussen het opvoeden…huishouden…werk….nog tijd vrij kunnen maken om te zorgen dat de Steiner school alles op orde had….had ik graag op het schoolplein gestaan om te voorkomen dat er bij gebrek aan een juf geen bloedneuzen geslagen worden en had ik de juf graag willen ondersteunen om de rust te bewaren in de klas, graag meegegaan naar de gym wat normaal ontspannend moet zijn maar wat 2x in de week altijd eindigd op een drama.
  Sorry ik ben ook maar een mens en kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn, maar bied mijn excusses nogmaals aan, aan heel zeeuws vlaanderen voor het fet dat ik een slechte ouder ben.

  ps… hoef geen opmerking over spel of taalfouten heb namelijk helemaal geen onderwijs genoten.
  john – 15-04-2011 | 08:47 (…)

 3. Deze ouder moet een standbeeld krijgen voor zijn moed de waarheid te spreken over de vrijeschool.
  Ik wens deze ouder en alle andere ouders en hun kinderen heel veel succes en sterkte toe met het goedmaken van de opgelopen leerachterstanden en de emotionele schade.

  Alle reacties zijn prima documentatie om de werkelijke omstandigheden waar kinderen en hun ouders binnen de vrijescholen en steinerscholen onder lijden goed weer te geven.

  Ongelooflijk, ongeloofwaardig, maar toch waar.

 4. Inmiddels heb ik wat meer items van je gelezen om een indruk te krijgen van de Steinerscholen. Het lijkt mij dat ik er veel aan kan hebben.
  Ze ogen gedegen en betrouwbaar; al wil ik ook een en ander voor me zelf verifiëren.
  Daarom was ik enigszins verbaasd over je laatste bijdrage, in zake de school in Terneuzen.
  Dat je daar melding van maakt, begrijp ik; maar niet de manier waarop.
  Die doet me denken aan mijn jeugd op een plattelandsdorpje, waar een paar roddeldames vanachter de gordijntjes het wel en wee van het dorp in de gaten hielden en van commentaar voorzagen.
  Hoe jij de stukjes aan elkaar praat hoeft voor mij echt niet.
  Maar wat ik verontrustend vind is, dat je het hebt over “modder gooien” terwijl jij dat het meest doet, met de snerende opmerkingen die je er tussen plaatst.
  Waarom doe je dat eigenlijk? Is het nou echt nodig om er racisme bij te halen, of de hippietijd,
  (die link slaat nergens op!)
  Bij mij verbazing alom.

 5. Goeiemiddag,

  Bij toeval kom ik op deze website en zie ik herkenbare stukken staan, zo ook 1 door mijzelf geschreven.
  Ik kan u verzekeren dat het laatste woord hierover nog niet gezegt en geschreven is.
  Er komen steeds gekere dingen naar boven, momenteel zijn we nog bezig met de afhandeling van een aantal zaken, mocht dit niet naar tevredenheid verlopen rest ons niks anders dan de hele waarheid naar buiten te brengen.

 6. Dag John,

  Ben jij dan dezelfde John die zo kritisch is over de Medezeggenschapsraad (MR)?

  Het is vaak zo dat wanneer er iets naar boven komt, de rest al snel volgt. Ik ben ondertussen al met een klacht i.v.m. de steinerschool Terneuzen aan de slag en het zou me niet verbazen als er nog volgen.

  Ik ben benieuwd wat voor waarheid er nog komt.

  Groet
  Ramon

 7. Goeiemorgen,

  Ja hoor die John ben ik… Nou maak je me toch nieuwsgierig welke klacht je hebt ingediend en ook of je er verder mee komt.. wij worden namelijk alweer aan het lijntje gehouden.

  John

 8. Dag John,

  Ik heb geen klacht ingediend, maar iemand anders heeft een klacht en daaraan ben ik aandacht aan het besteden. Het gaat over een kind dat mishandeld is, pesterijen, etc…

  Ik weet weldra meer te vertellen. Nu is het nog niet geschikt om publiek te maken.

  Waarmee worden jullie aan het lijntje gehouden? Het staat toch vast dat die school toe gaat. Of vergis ik me?

  Grt.

 9. @ Ramon,

  Ik heb u een mail teruggestuurd ik weet niet of deze is ontvangen, jammer dat het zo via het web moet gaan, persoonlijk zou een stuk aangenamer zijn.

  John

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *