Posted in All Pers & Opinie

Nieuwe aanklacht racisme

Bonn (hpd). Twee boeken van Rudolf Steiner zijn vorig jaar net ontsnapt aan indexering door het Overheidscontrolebureau Gevaarlijke Media voor Jongeren. De boeken bevatten volgens het controlebureau racistische passages die…

Continue Reading Nieuwe aanklacht racisme
Posted in All Pers & Opinie

Racismedebat

Er is in de werken van Steiner geen sprake van discriminatie, racisme of een rassenleer.

Continue Reading Racismedebat
Posted in All Pers & Opinie

Masker

In getuigenissen van mensen die Rudolf Steiner nog gekend hebben, wordt hij vaak beschreven als overweldigend, totale rust, zakelijk, humorvol, warm, menselijk. Doordat de ‘buitenwereld’ weinig of geen…

Continue Reading Masker
Posted in All Pers & Opinie

Repliek

‘Ik ga me hier verder niet over dit onderwerp uitspreken. De ‘discussie’ hierover is erg onvruchtbaar gebleken, de meeste critici hebben hun ‘oordeel’ al lang…

Continue Reading Repliek
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

In steen beitelen

In steinerscholen heeft men het niet hoog op met computers en het gebruik ervan in de lessen. Dat Edmond Schoorel, antroposofisch arts en hoog aangeschreven op de antroposofische lerarenopleiding…

Continue Reading In steen beitelen
Posted in All Pers & Opinie

Eerst blazen…dan aftocht

Vorige week vroeg ik me in mijn bericht van 10 september af waar de antroposofen zitten als over racisme bij Rudolf Steiner en de antroposofie…

Continue Reading Eerst blazen…dan aftocht
Posted in All Pers & Opinie

Federatie van steinerscholen bankiert

In die zin dat ze de werking van een bank, Triodos, ondersteunt door een vacature voor Mercurius vzw op de site van de federatie te…

Continue Reading Federatie van steinerscholen bankiert
Posted in All Pers & Opinie

Vraagstuk II

En dan wordt daar geen wiskundig, maar wel HET vraagstuk mee bedoeld. Niet het vraagstuk of Steiner racist was, al komt het wel in de buurt; Natuurlijk…

Continue Reading Vraagstuk II
Posted in All Pers & Opinie

Steiner hat gesagt…

Het onderwerp of er al dan niet sprake is van racisme en discriminatie in Rudolf Steiners gedachtengoed is er een dat te pas en te onpas wordt aangehaald…

Continue Reading Steiner hat gesagt…
Posted in All Pers & Opinie

Hype Hype Hoer@: mazelen

Midden juli stond in een Nederlandse krant te lezen dat in Den Haag bij 24 kinderen en 1 volwassene mazelenbesmetting was vastgesteld. Een andere krant berichtte ook…

Continue Reading Hype Hype Hoer@: mazelen
Posted in All Pers & Opinie

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal…

Continue Reading Kritiek uit eigen huis
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofisch voetballen

 Een geestig bewijs waarom het terecht is om het voetbalverbod in steinerscholen per direct op te  heffen.   ANTROPOSOFISCH VOETBALLEN  –  Daniel Teeboom

Continue Reading Antroposofisch voetballen
Posted in All Pers & Opinie

Alte Ziegelei: journalisten aangeklaagd

Dat steinerscholen critici regelmatig via gerechtelijke weg de mond willen snoeren is geen nieuws. Al komt het vreemd over: een schoolbeweging die geen kritiek kan verdragen,…

Continue Reading Alte Ziegelei: journalisten aangeklaagd
Posted in All Getuigenissen Pers & Opinie

Kindermishandeling in antroposofisch jeugdtehuis

In de Duitse deelstaat Brandenburg loopt een onderzoek naar kindermishandeling door een steinerschoolleerkracht die hoofd is van de op antroposofische leest geschoeide jeugdhulpinstelling ‘Alte Ziegelei’. 

Continue Reading Kindermishandeling in antroposofisch jeugdtehuis
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Nederlandse steinerscholen uitgepraat

In de nieuwsbrief van juni 2008 liet ik weten dat de Nederlandse steinerscholen een dieptepunt hadden bereikt. Dit kwam aan het licht doordat onderwijsinspectie in…

Continue Reading Nederlandse steinerscholen uitgepraat
Posted in All Getuigenissen

Gestrand in de steinerschool

Ik spreek een ouder van een kind op de steinerschool van Leuven-Wijgmaal. Vanwege het feit dat de het kind er nog school loopt, is me…

Continue Reading Gestrand in de steinerschool
Posted in All Pers & Opinie

‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen

‘Er wordt hard gewerkt.’ Wanneer ik deze woorden hoor, kan ik het niet nalaten de wenkbrauwen te fronsen. Waarom moet dat gezegd worden? Als er…

Continue Reading ‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen
Posted in All Pers & Opinie

Strafzaak tegen uitgeverij Rudolf Steiner

In februari heeft in het Zwitserse Basel de rechtbank twee van de drie klachten wegens racisme en discriminatie die de AKdH tegen de Nachlassverwaltung Rudolf Steiner indiende,…

Continue Reading Strafzaak tegen uitgeverij Rudolf Steiner
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker

Aan de frustraties van vele voetbalminnende jongeren die in steinerscholen het leer niet met de voet mogen beroeren lijkt stilaan een einde te komen. In…

Continue Reading Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker
Posted in All Getuigenissen

C en K zetten puntjes op de ‘i’

In september 2005 halen C en K hun twee zonen van de de Steinerschool in Wijgmaal om ze hun verdere schoolloopbaan voort te laten zetten…

Continue Reading C en K zetten puntjes op de ‘i’
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Parcival Berchem

Samenvatting inspectieverslag Parcival, steinerschool voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Continue Reading Steinerschool Parcival Berchem
Posted in All Pers & Opinie

‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’

Of: hoe antisociaal en sektarisch is men in steinerscholen? Steinerscholen danken hun bestaan aan de interesse die Emil Molt, de oprichter van de eerste steinerschool…

Continue Reading ‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen

U leest het goed: de Leuvense steinerschool kent een grote uitstroom van leerlingen. Voor alle duidelijkheid dient te worden gezegd dat het over de onderbouw…

Continue Reading Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen
Posted in All Pers & Opinie

Internationaal onderzoek steinerpedagogie

De steinerscholen in Vlaanderen werken mee aan een internationaal onderzoek, geleid door Christof Wiechert, voorzitter van de Pedagogische Sectie van het Goetheanum,. Wat het precieze…

Continue Reading Internationaal onderzoek steinerpedagogie
Posted in All Pers & Opinie

Chaos rond website steinerschool Lier

Dat steinerscholen vaak nogal chaotisch worden georganiseerd, mocht ik nog maar eens aan den lijve ondervinden. Dit keer had het te maken met een forum…

Continue Reading Chaos rond website steinerschool Lier