Categorie: Pers & Opinie

Amsterdamned

In Nederland is het hek weer van de dam. Toepasselijk in Amsterdam. Daar heeft de Geert Grooteschool 2 (GGS2) het de voorbije week voor de zoveelste keer gepresteerd om negatief in het nieuws te komen. De school krijgt niet langer…

Respect

In de steinerschool heeft men de mond vol van ‘ware’ menskunde, ‘ware’ wetenschap, ‘ware’ beelden, en nog heel veel dat verwijst naar het ‘ware’. Dat de steinerschool paradoxaal in de samenleving nog steeds ‘de ware’ niet heeft gevonden, komt niet…

Intimidatie

Het is in de ene steinerschool al wat erger dan in de andere, maar intimideren gebeurt er zo frequent dat het misschien als extra vak in het curriculum kan worden geplaatst.

Bond zonder naam

Dat zou een leuke naam zijn voor een organisatie die de verschillende steinerscholen en aanverwante clubs overkoepelt. Die proberen na talrijke berichten over misstanden op allerlei manieren te voorkomen dat ze nog langer het etiket ‘antroposofisch’ krijgen opgeplakt. Kortom: ze…

Typerend

Meer en meer steinerschoolleraren beginnen te bevestigen wat ik en andere ouders in de steinerschool hebben ervaren. Dit keer gaat het over chaos. We hebben het dan onder andere over het voortdurend ‘uitvallen’ van leraren. In een interview voor  ‘De…

Ideeën venten

Wat zijn de oorzaken van de problemen waarmee steinerscholen kampen? Om daar een antwoord op te vinden, kan ik me weinig of niet beroepen op autoriteiten binnen de onderwijswereld. De enige die een beetje mijn idee daarover kracht bijzet, is…

Revolte loont

De Nederlandse steinerschool Tilliander (Tilburg) is vorige maand door onderwijsinspectie van de lijst van zeer zwakke scholen gehaald. Met de persbelangstelling rond Tilliander was zo’n beetje de toon gezet om steinerschoolonderwijs in Nederland tegen het (media)licht te houden. Twee jaar…

Standaard procedure

Nadat op  De  Standaard online iemand van  de Leuvense steinerschool, ik noem hem Ad Hominem Aan Ramon Hou Nu Eens Op Met Je Gestook En Gezeik,  in het debat over lijfstraffen op slinkse wijze  in mijn gezichtsveld opdook, al pratend over een rechtszaak…

Strafbaar

Vorige week onderging Gaëlle Hermans uit Wijgmaal op haar (ondertussen ex-) school, de Leuvense steinerschool de Zonnewijzer een vernederende straf. Ondertussen hebben verschillende media ruchtbaarheid aan de zaak gegeven.

Brugklasje van ‘angry man’

Wie zich verdiept in de antroposofie, de achterliggende filosofie van de steinerscholen, kan niet anders dan hem tegenkomen. Vrijwel geen verhitte antroposofische discussie gaat voorbij of zijn naam valt. Hij is een van de spilfiguren binnen de antroposofische beweging, misschien…

Déjà vu

Terwijl in de Belgische hoofdstad een steinerschool ouders wat lichter maakt, gooien in de Nederlandse hoofdstad ouders enkele leraren en bestuursleden van een steinerschool buiten.

Steinerschool Anderlecht: Fout!

De steinerschool van Anderlecht geeft toe dat het fout was om ouders via de oudervereniging  een financiële bijdrage te vragen. Volgens een artikel in het Nieuwsblad was de eerste uitleg dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, maar in de praktijk is nauwelijks sprake…

Ondermaatse elite

Leerlingen van steinerscholen in het middelbaar onderwijs presteren op cognitief vlak slechter dan leerlingen van reguliere scholen doordat  ze meestal  basisonderwijs op steinerscholen hebben gehad. Daar hebben ze de cognitieve vakken niet zo goed geleerd. De opgelopen achterstand halen ze later…

Ingrijpen

De Nederlandse onderwijsinspectie stuurt een ‘vliegende brigade’ om de kwaliteit van het onderwijs op de Leidse steinerschool Mareland te verbeteren. Dat meldde gisteren het Leidsch Dagblad.

Marketing

Belgische steinerscholen kennen de laatste jaren landelijk een gevoelige daling van het aantal leerlingen. Nu deze trend zich ook in Nederland voordoet, hebben sommige scholen zo hun eigen manier om leerlingen te werven. Naamsverandering, billboardacties en huis-aan-huis-reclame.

Overzicht

‘Het gras is altijd groener bij de buren’, luidt het spreekwoord. Dat geldt meestal maar tot je bij de buren gaat kijken. Over de Belgische grenzen heen  hebben steinerscholen het ook niet onder de markt. Het gras is er niet groener.

Nieuwe aanklacht racisme

Bonn (hpd). Twee boeken van Rudolf Steiner zijn vorig jaar net ontsnapt aan indexering door het Overheidscontrolebureau Gevaarlijke Media voor Jongeren. De boeken bevatten volgens het controlebureau racistische passages die vanwege hun discriminerende karakter kunnen aanzetten tot rassenhaat.

Gevaarlijke lerarenopleiding

De Universiteit van Stockholm verwerpt de opleiding die tot leraar steinerschool leidt. In januari had de universiteit nochtans toegestaan dat de antroposofische lerarenopleiding als onafhankelijk programma van het Stockholm Institute of Education, dat 700 werknemers en 14000 studenten telt,  deel zou gaan…

Masker

In getuigenissen van mensen die Rudolf Steiner nog gekend hebben, wordt hij vaak beschreven als overweldigend, totale rust, zakelijk, humorvol, warm, menselijk. Doordat de ‘buitenwereld’ weinig of geen aandacht aan Steiner besteedde, komen de meeste getuigenissen van Steiners volgelingen en is een meer genuanceerd…