Posted in All Pers & Opinie

Crisis in Zutphen

Het bestuur van  stichting Vrije School Noord en Oost Nederland, dat zes steinerscholen overkoepelt, krijgt de wind van voor van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Continue Reading Crisis in Zutphen
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Antroposofie in de praktijk

Op mijn artikel ‘Geschiedenisonderwijs‘ kwam een reactie die stof tot nadenken geeft. Als de woorden onzin, flagrante onzin, absurde gedachte en ziek brein voorkomen in…

Continue Reading Antroposofie in de praktijk
Posted in All Pers & Opinie

Rudolf Steiner werft

Op 31 augustus 1919, een week voordat de eerste steinerschool haar deuren officieel opende, hield Rudolf Steiner een voordracht voor de ouders van kandidaat-leerlingen (GA…

Continue Reading Rudolf Steiner werft
Posted in All Pers & Opinie

Impuls boekbespreking

Drie jaar bloggen en het schrijven van een boek maakt dat nu ook de academische wereld aandacht besteedt aan mijn kijk op de steinerschool. In…

Continue Reading Impuls boekbespreking
Posted in All Pers & Opinie

Instinctief en onbewust

Er is nog meer ongerustheid dan voorheen. Onder druk van Onderwijsinspectie grijpen de Nederlandse steinerscholen steeds meer naar methodes uit het regulier onderwijs.  En voor…

Continue Reading Instinctief en onbewust
Posted in All Pers & Opinie

Kwakzalversprijs Triodos Bank

Volgens berichtgeving van de NOS en de geschreven media heeft de antroposofische Triodos Bank de Kwakzalversprijs 2010 gewonnen. Dit is een onderscheiding die de Vereniging…

Continue Reading Kwakzalversprijs Triodos Bank
Posted in All Pers & Opinie

Subsidies terugvorderen

Amsterdam – De Geert Grooteschool kwam hier vorig jaar al uitgebreid aan bod en is nu terug. De gemeente vordert 60.000 euro subsidies terug.

Continue Reading Subsidies terugvorderen
Posted in All Pers & Opinie Steinerschool: context

Steinerschool: context

(Een beknopte versie van deze tekst verscheen in De Standaard van 29 juli 2010) De steinerschool heeft het zwaar te verduren. Ze komt de laatste…

Continue Reading Steinerschool: context
Posted in All Pers & Opinie

Brief van de dag: full version

De opiniemakers van De Standaard publiceerden vandaag een ingekorte versie van een artikel van me als ‘brief van de dag’. Om het hele artikel te…

Continue Reading Brief van de dag: full version
Posted in All Pers & Opinie

Federatie is spoor bijster

De Federatie van Steinerscholen kan niet instaan voor de betrouwbaarheid of de morele en intellectuele integriteit van websites die zich als verbonden met de steinerscholen…

Continue Reading Federatie is spoor bijster
Posted in All Pers & Opinie

Steinerschool in de min

Niet alleen de Belgische, maar ook de Nederlandse steinerscholen kennen een daling van hun leerlingenaantal.

Continue Reading Steinerschool in de min
Posted in All Pers & Opinie

Focus op de steinerschool: inhoud

Voor de liefhebbers: een overzicht van de inhoud van Focus op de steinerschool – onderwijs op maat van wie? (R. De Jonghe, Unibook 2009)

Continue Reading Focus op de steinerschool: inhoud
Posted in All Pers & Opinie

Seksueel misbruik

In Duitsland is weer een zaak van kindermisbruik aan het licht gekomen. In een antroposofisch tehuis voor gehandicapten heeft de groepsleider zich, volgens het getuigenis…

Continue Reading Seksueel misbruik
Posted in All Pers & Opinie

Context

Ik hoor het antroposofen graag zeggen: ‘Je moet het in zijn context zien’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, kom ik zelden te weten. Alleen…

Continue Reading Context
Posted in All Getuigenissen Pers & Opinie

Werkschuw tuig

Op www.werkschuwtuig.nl verscheen op 7 april j.l. van iemand die er middenin zit een interessant artikel over de steinerschool.

Continue Reading Werkschuw tuig
Posted in All Pers & Opinie

Steinerschool – een sociaal vraagstuk?

Aanhangers van de steinerschool beroepen zich er graag op: het sociale. Maar hoe sociaal is men in steinerscholen? Wie niet in het plaatje past gaat…

Continue Reading Steinerschool – een sociaal vraagstuk?
Posted in All Pers & Opinie

Ook misbruik in steinerscholen

In Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Ierland kwam de Katholieke Kerk in opspraak doordat priesters zich schuldig maakten aan misbruik van jongeren.

Continue Reading Ook misbruik in steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Indoctrinatie

In welke mate en hoe loodst de steinerschool antroposofisch gedachtegoed de samenleving in? Het is een vraag die niet op een twee drie  te beantwoorden…

Continue Reading Indoctrinatie
Posted in All Getuigenissen Pers & Opinie

Forum HIQ

Over de steinerschool vond je tot voor een jaar of twee zowel op internet als in de boekhandel maar mondjesmaat informatie die niet door antroposofen…

Continue Reading Forum HIQ
Posted in All Pers & Opinie

Te bont

Is het omdat steinerscholen zich baseren op een vrijheidsfilosofie dat men er leraren aantreft die zich zowat alles menen te kunnen veroorloven? Het lijkt er…

Continue Reading Te bont
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

De steinerschool informeert

‘Omdat de steinerschoolbeweging een organisme is, zijn haar leden niet eenvoudigweg afgescheiden delen, maar maken deel uit van het geheel. Zoals men aan een lichaamscel…

Continue Reading De steinerschool informeert
Posted in All Pers & Opinie

Moraal

(…) Met de voorafgaande beschouwingen is in feite al veel gezegd over de steinerpedagogie. (…) Hans Annoot, De pedagogie(k) van de steinerschool: persoonlijk handelen uit…

Continue Reading Moraal
Posted in All Pers & Opinie

Vrij zootje

Volgens Gunnar Eric Gijbels, de directeur van de Rotterdamse steinerschool Hoeksche Waard, berust het etiket ‘vrij zootje’ op een verkeerd beeld dat mensen van de…

Continue Reading Vrij zootje
Posted in All Pers & Opinie

Onbevoegde leraren

Ik heb het erover in mijn boek, maar twee jaar geleden vermeldde ik het probleem ook al in  ‘Staan in steinerscholen echt onbevoegde leraren voor…

Continue Reading Onbevoegde leraren
Posted in All Pers & Opinie

Leerachterstanden

‘De ene school is de andere niet’ of ‘het hangt vaak van de leraar af’. Deze twee ‘open deuren’ duiken meestal op wanneer de steinerschool…

Continue Reading Leerachterstanden