Posted in All Antroposofische didactiek Inspectie & expertise

Ideologisch geweld (2)

In de steinerdoctrine, die het antroposofisch onderwijs schraagt en volledig doordringt, zitten verscheidene elementen die het jongeren moeilijk maakt om de goede relaties met hun…

Continue Reading Ideologisch geweld (2)
Posted in All Antroposofische didactiek Inspectie & expertise

Geweld (1)

Naar aanleiding van geweldpleging in een steinerschool werd mij gevraagd om voor  instanties die zich om jongeren bekommeren een rapport op te stellen waarin het…

Continue Reading Geweld (1)
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Zonnehuizen

‘Zonnehuizen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontwikkelen. We werken vanuit een antroposofische inspiratie.’  Zo presenteren de Zonnehuizen zich op de…

Continue Reading Zonnehuizen
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Kinderen als speelveld voor ideologische doelen

In de Oostenrijkse ‘Der Standard.at’ verscheen op 5 juni j.l. een reportage over steinerpedagogie. Een van de geïnterviewden is Stefan Hopmann, professor in de School-…

Continue Reading Kinderen als speelveld voor ideologische doelen
Posted in All Inspectie & expertise

Bewuste begripsverwarring

In zijn publicatie ‘Irina, Jos, Ali en Mies – Interculturaliteit in maatschappij en school’  neemt pedagoog Roger Boonen een brochure van een steinerschool onder de…

Continue Reading Bewuste begripsverwarring
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Antroposofie in de praktijk

Op mijn artikel ‘Geschiedenisonderwijs‘ kwam een reactie die stof tot nadenken geeft. Als de woorden onzin, flagrante onzin, absurde gedachte en ziek brein voorkomen in…

Continue Reading Antroposofie in de praktijk
Posted in All Inspectie & expertise

Slaagkansen universiteit

Koen Declercq en Frank Verboven van het Centrum voor Economische Studiën van de K.U. Leuven hebben aan de hand van cijfers m.b.t. de periode 2001-2007…

Continue Reading Slaagkansen universiteit
Posted in All Inspectie & expertise

Einde steinerschool Leuven?

De lagere school van de Leuvense steinerschool De Zonnewijzer verkeert in zwaar weer. Op advies van Onderwijsinspectie is de  procedure tot intrekking van erkenning opgestart.

Continue Reading Einde steinerschool Leuven?
Posted in All Inspectie & expertise

Financiële ouderbijdrage (2)

Het lijkt wel alsof het gezegde ‘je geld of je leven’ in de steinerschool bewaarheid wordt. Men gaat over tot dreigtelefoons, intimidatie en stalking. Allemaal…

Continue Reading Financiële ouderbijdrage (2)
Posted in All Inspectie & expertise

Financiële ouderbijdrage (1)

‘Alles draait om geld! Kiezen voor steineronderwijs in Belgie heeft zo zijn consequenties. Eén ervan heeft te maken met financiën.’ (Alles draait om geld, Schooltijdschrift…

Continue Reading Financiële ouderbijdrage (1)
Posted in All Inspectie & expertise

Opvolgingsverslag Teunisbloem Gent

De Teunisbloem (incl. dochterschooltje in Brakel, nu Munte Merelbeke) kreeg voor het schooljaar 2006-2007 nog een doorlichtingsverslag waarin heel wat tekorten werden aangestipt.

Continue Reading Opvolgingsverslag Teunisbloem Gent
Posted in All Inspectie & expertise

Rinkrank Kalmthout

Het Kalmthoutse Rinkrank noemt zichzelf een school vol beeld en klank. De voorbije twee jaar moest de school wel een toontje lager zingen, want ze…

Continue Reading Rinkrank Kalmthout
Posted in All Inspectie & expertise

Yggdrasil Brasschaat

Schooldoorlichtingsverslag steinerschool Yggdrasil voor het schooljaar 2008-2009. Steinerschool Yggdrasil bestaat uit de vestigingen De Hazelaar in Antwerpen (twee kleuterklasjes) en De Wingerd in Brasschaat (volledige basisschool).

Continue Reading Yggdrasil Brasschaat
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Antwerpen

Verslag schooldoorlichting Rudolf Steinerschool Antwerpen, Volksstraat 40, 2000 Antwerpen, schooljaar 2008-2009

Continue Reading Steinerschool Antwerpen
Posted in All Antroposofische didactiek Inspectie & expertise Pers & Opinie

Ondermaatse elite

Leerlingen van steinerscholen in het middelbaar onderwijs presteren op cognitief vlak slechter dan leerlingen van reguliere scholen doordat  ze meestal  basisonderwijs op steinerscholen hebben gehad. Daar…

Continue Reading Ondermaatse elite
Posted in All Inspectie & expertise

Cijfers uitstroom steinerschool Leuven

Ik heb deze oude post van 28 augustus 2008 even naar boven verplaatst, omdat de resultaten van het onderzoek naar de leerlingenuitstroom van de steinerschool…

Continue Reading Cijfers uitstroom steinerschool Leuven
Posted in All Inspectie & expertise

Aantal leerlingen daalt met eenvijfde

Volgens een vergelijking van de cijfers die de Federatie van steinerscholen in 2004 heeft bekendgemaakt en de cijfers die het ministerie van onderwijs in december…

Continue Reading Aantal leerlingen daalt met eenvijfde
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Nederlandse steinerscholen uitgepraat

In de nieuwsbrief van juni 2008 liet ik weten dat de Nederlandse steinerscholen een dieptepunt hadden bereikt. Dit kwam aan het licht doordat onderwijsinspectie in…

Continue Reading Nederlandse steinerscholen uitgepraat
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Leuven

Integrale weergave conclusies inspectieverslag schooljaar 2006 – 2007 steinerschool Zonnewijzer Leuven

Continue Reading Steinerschool Leuven
Posted in All Inspectie & expertise

MSV- Middelbare Steinerscholen Vlaanderen

Samenvatting Inspectieverslag  Middelbare Steinerscholen Vlaanderen – Gent, Brugge, Antwerpen, Lier, Leuven, Brussel

Continue Reading MSV- Middelbare Steinerscholen Vlaanderen
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Parcival Berchem

Samenvatting inspectieverslag Parcival, steinerschool voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Continue Reading Steinerschool Parcival Berchem
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Brugge

Inspectieverslag periode mei 2007

Continue Reading Steinerschool Brugge
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Teunisbloem Gent

Uittreksel uit het verslag van de onderwijsinspectie (schooljaar 2006-2007)

Continue Reading Steinerschool Teunisbloem Gent
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen

U leest het goed: de Leuvense steinerschool kent een grote uitstroom van leerlingen. Voor alle duidelijkheid dient te worden gezegd dat het over de onderbouw…

Continue Reading Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Taskforce Nederlandse steinerscholen

Vanaf het moment dat de onderwijsinspectie constateerde dat een op de drie vrije scholen in Nederland te kampen had met kwaliteitsproblemen is er een omslag…

Continue Reading Taskforce Nederlandse steinerscholen